sept 12 2014

Finnmark Ap

Published by under Politikk

One response so far

sept 09 2014

Tv2 sitt valgresultat

Published by under media,Politikk

One response so far

mar 05 2014

Forskjellig utgangspunkt

Published by under Politikk

Foto: Vg.no

Foto: Vg.no

 

I går var det den stoe dagen hvor både Putin og Kerry holdt sine pressekonferanser. Ikke overraskende så har enda ikke vestlige medier kommentert og lagt vekt på forskjellene i innholdet og hva som er viktig for å løse konflikten. Tenker på hva vektlegger Russland og som er deres utgangspunkt for konflikten ? Hva er det USA og vesten vektlegger? Det er slående ulikheter.

Hvis vi ser på hva Putin snakket om og som han la vekt på i sin begrunnelse for Russland sin konflikt med Ukraina, så er det spesielt noen punkter som peker seg ut.
Les mer

2 responses so far

mar 01 2014

Politiet og media i sjokktilstand

Published by under kriminalitet,Politikk

Foto: Vg.no

Foto: Vg.no

 

Etter at politimannen Eirik Jensen ble arrestert og siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en av norges største narkotikasaker så gikk både media og politiet i ren sjokktilstand. Sjokket har visst vært så kraftig at vanlig rasjonell tankegang har vært totalt fraværende, noe både ting som er blitt sagt verbalt og de skrevne ord i x-antall artikler. Virker som sjokket har slått ut lyset og har vært så kraftig at rullegardinene gikk ned tvert.

Det media og politiet selv burde ha fokusert på var, ” hvordan kunne dette skje? Og hvordan forhindre lignende saker i fremtiden uavhengig om Eirik Jensen er skyldig eller ikke ? ”
Les mer

One response so far

feb 27 2014

Helseministeren er svak

Published by under Politikk

2008_11_24_kokelv_hfest018.jpg_sykehus_helseminister_helseforetakene_

 

Vi kan trygt konstatere at vi har en helseminister som er totalt handlingslammet, ikke bare på  en måte, men på flere måter. Han er handlingslammet både når det kommer til å ta upopulære avgjørelser og for å vise gjennomføringsevne.

Nå jeg tenker på upopulære avgjørelser så tenker jeg på å redusere byråkratiet og få på plass en sykehustruktur som er bærekraftig for de neste 50 år. Det han burde ha gjort var å skaffet seg oversikt over sykehusene, hvor langt det er mellom dem og hvordan helsetilbudet er i kommunene som ikke har sykehus, på dette området er store forbedringer. Det er flere sykehus som kunne vært slått sammen slik dem gjorde med sykehusene i Molde og Kristiansund, og i tillegg er det flere kommuner som kunne fått sykehus igjen. Jeg tenker spesielt på sykehusene i Narvik og Harstad, er ca 1 time mellom byene, og begge har sykehus. Her kunne Helse Nord og helseminiseteren slått dem sammen, og lagt et felles sykehus til ca mitt i mellom byene. I tillegg til dette, så kunne dem opprettet nytt sykehus i Alta, fordi regionen trenger sykehus pga veldig mange fødende, bedret akutt helsetilbud osv, noe som ville spart både eldre syke og fødende for en enorm belastning som det er å dra 2 timer til Hammerfest, og tillegg over en fjellovergang som ofte er stengt på vinteren, da står ca 25 000 mennesker uten sykehustilbud og akuttilbud. Hva om det da skjer ei allvorlig ulykke ? Slikt tiltak som dette kan gjøres over hele Norge, slik at sykehusstrukturen står i forhold til hvor og hvordan vi mennesker i Norge i dag bor, er totalt misforhold på dette området.
Les mer

One response so far

Next »