Sexlivet

Print pagePDF pageEmail page

Måten media skriver om sex på synes jeg til tider kan være temmelig en sporet, og dem fokuserer for det meste på kvinner og sex, sjelden at dem skriver om menn og sex.

Når media skal skrive om f.eks orgasme, da skriver dem for det meste om kvinner og orgasme. Hvorfor ikke av og til om menn og orgasme??
Når dem skal skrive om seksuell tenning, så fokuserer dem på kvinner og tenning, ikke menn og tenning. Hvorfor??
Når media skal skrive om ting som er problematisk innen sex, så fokuserer dem på kvinner og seksuelleproblemer. Hvorfor?? Har ikke menn problemer med seksuallivet ??

En annen ting som jeg synes gir et lite nyansert bilde, det er at når dem snakker om seksuelle overgrep / voldtekt, så fokuserer dem på at kvinner er offeret og mannen er overgriperen, standard. Hvorfor ikke skrive om overgriper og offer på en kjønnsnøytral måte, og ikke konsekvent kople et kjønn til offerrollen og et kjønn til overgrepsrollen, for etter det jeg vet og har fått kjennskap til, så er det nesten like mange kvinnelige overgripere som menn, og mannlige offer som kvinnelige offer, da synes jeg debatten vi har i media fra tid til annen blir fordummende, når hele tiden kopler kjønn og overgriper konsekvent og det samme med offer og kjønn, og debatten blir litt vel lite nyansert.

Siden kvinnene er flinke til å få sine problemer og sitt seksualliv belyst i media, har det noe med at vi menn har sittet på gjerdet eller har det med at vi menn skal liksom ikke har problemer på det seksuelleplan ?? Slik som f.eks det med orgasme. Det er jo blitt en klassiker i media, kanskje vi menn burde begynne å belyse selv hvilke problemer menn kan ha på det området ? Da media tydeligvis synes det er mer spennende å skrive om kvinner og orgasme. Men nå skal det sies, at det jobber mest menn innen journalist yrket, så kanskje nettopp derfor blir det mer fokusert på kvinnen, og vi menn skal jo helst tie problemer i hjel før vi gjør noe med problemene.
For å nyansere bildet litt. Så kan jeg jo si at mange menn sliter også med orgasme og til tider med manglende ereksjon og tenning, men det var vel kanskje litt tabu å si eller?
Det er vel også tabu å si at kvinner får mer lyst på sex jo eldre dem blir, mens menn går det motsatt vei, men det er p.g.a hormonene, og lite å gjøre med.
Siden kvinners seksualliv er blitt analysert opp og ned og i mente og mer til, så kanskje sexologene og media burde fokusere litt på mannens problemer og få de belyst på en fin og ok måte, uansett hvordan vi vender og snur på ting, så har vi menn også problemer på det seksuelleplan og i en eller annen variant, ikke alle menn men mange menn.

Hvorfor skriver ikke sexologene og media om menn som blir omskjært f.eks?? Når dem skriver om omskjæring så skriver dem om kvinner og kjønnslemlesting, så si konsekvent. Hvorfor kan dem ikke skrive om de problemene som menn kan få etter dem er blitt omskjært? Lurer..tabu det også kanskje??
Så nå vil jeg gjerne utfordre media både på nett og papir utgave om å fokusere litt mer på menn og seksuelleproblemer, kanskje det vil få flere menn til å søke hjelp for sine problemer og ikke bare skyve dem under tepper og håpe på at det går over av seg selv.

Klikk.no

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *