Overgrep

Print pagePDF pageEmail page

Jeg kan vanskelig se at det å fokusere på kjønn er med på å hjelpe dem som blir utsatt for seksuelleovergrep. Ikke hjelper det jenter og ikke  hjelper det gutter. Da de mørke tallene for hvor mange gutter som blir utsatt for overgrep er store, og likeledes er det store mørke tall på hvor mange damer som begår overgrep. Da gutter ikke forteller om det.

Etter min mening, så hadde det vært bedre å fokusere på overgrep sjennerellt, da ville man kanskje fått guttene til å fortelle mer og være mer åpne om det dem har opplevd av overgrep.

Grunnen til at jeg mener dette er. Jo. Nå fokuseres det på prosentvis jenter i media, som regel de aller fleste artikler. Da er mange gutter som tenker, at det jeg har opplevd ikke blir regnet som overgrep fra myndighetenes side og fra medias side, selv om det er overgrep. Da velger heller guttene å tie, enn å prate om det. Da blir heller ikke dette med overgrep mot barn tatt så seriøst som det burde. Det er ikke et problem utelukkende for jenter eller for gutter, men det er et stort samfunnsproblem, som fortjener å bli tatt alvorlig og seriøst.

Hvis det hadde vært så enkelt at det bare var gutter som begikk overgrep, da hadde man jo bare kunne satt dem i bur eller utstyrt dem med en voldsalarm som utløses når dem kommer nært jenter, men så enkelt er det faktisk ikke. Overgrep begås av både jenter og gutter, da blir det i mine øyne feil å fokusere bare på det ene kjønn, som media og myndighetene har en tendens til å gjøre, og som igjen medfører at problemet aldri blir løst og det blir gående masse ofre rundt i samfunnet som aldri får hjelp som følge av overgrep.

Så jeg skulle ønske at mediene og myndigheten gjorde dette til et samfunnsproblem, noe det er, og ikke bare til et problem som angår kun det ene kjønn.

Tv2 , Vg ,

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *