Feminisme – Hvilken

Print pagePDF pageEmail page

Jeg leste artikkelen som Undre har skrevet på sin blogg som heter » En Sinna Feminist taler», godt skrevet for all del,- men…..

Jeg stilte med spørsmåålet etter å ha lest artikkelen,- hvilken feminisme er det du snakker om? Hvor vil du med norskfeminisme?

Som sagt, så bor nesten halve min familie i Sverige, og noen bor andre steder i verden,- god blanding m.a.o, og jeg kan litt historie og har lest en del historie etter jeg ble vel voksen.

Den feminisme som Undre skriver om, er typisk og er Svenskfeminisme, altså det å være feminist i Sverige er noe veldig positivt og noe alle vil være,- som har med bekjempelse av overgrep mot kvinner og barn, likestilling, mot kjønnslemlestelse osv osv, noe som er blitt mer og mer vanlig for norske damer og menn de siste årene å ta etter,- men det kommer fra Sverige.

Men. Hva vil en nordmann som er 35 + i alder tenke når man nevner ordet feminisme her i Norge ? Nå er det ikke gjort statistikk på det,- men jeg tror nok at 70% + vil tenke Kvinnegruppa Ottar, motarbeide menn, rødstrømper og mostand mot porno,- fordi Kvinnegruppa Ottar kjørte på det, og markerte seg veldig i media på disse områdene, noe jeg tror mange menn reagerte veldig negativt på, og dem klippet håret sylekort,nærmest som en mann som har mistet håret. Den perioden sitter enda igjen i Norge blandt mange menn, og det hva de fleste menn vil assosiere med feminisme, noe negativt.

Går vi igjen over til USA, så var starten på feminismen mye likt som i Sverige, men på 70-tallet så skilte hvite kvinner og afroamrikanske kvinner lag, da de afroamerikanske kvinnene mente feministene fokuserte for mye på hvite kvinner, men ikke på de fattige afroamerikanske kvinnene, så det ble 2 organisasjoner, istedenfor 1.

Så når jeg leste artikkelen til Undre, så fikk jeg følelsen av at norske kvinner prøver å importere feminismen fra Sverige til Norge, for å gjøre den mer stueren her i landet, men det går ikke. Man kan ikke importere en del av ei samfunnsutvikling fra et land til annet, like lite som du kan importere drikkevaner fra et land til annet, og like lite som du kan få en kristen til å bli muslim på komando. Da får heller Norske kvinner og menn heller bruke årene som kommer til å gjøre feminismen stueren her i landet, slik at faminismen i Norge blir asosiert med noe positivt, ikke negativt.

Så egentlig, er spørsmålet. Hvilken feminist er man? Ikke at man er feminist, fordi feminisme er enormt masse, og det kommer annpå hvorfra hvilket land den kommer fra, hvilken kjønn man tilhører og hviken hudfarge man har, faminismen har mange sider og har / hatt mange kampsaker gjennom tidene, både mellom kjønnene og innad blandt kvinner. Så man kan si, at svenskfeminisme funker i Norge,- men norskfeminisme funker hverken i Norge eller Sverige mer.

Stem:
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *