Blir det boikott av valget i 2011 – Eller

Print pagePDF pageEmail page

Det store spørsmålet og spenningen fram mot Valget i 2011, er om det blir total splittelse i Finnmark AP og hvor Alta Ap vil boikotte valgkampen i 2011 i  protest mot Finnmark Ap.

Hvis det skjer, noe det er stor sjanse for,- så vil Jens Stoltenberg og ledelsen i AP sentral bli tvunget på banen for å dempe gemyttene og få på plass en kompromiss i sykehussaken, hvis ikke kan det bli lite med valgkamp for Ap sin del i Alta, noe dem ikke har råd til hvis partiet skal beholde flertallet på fylket og i Alta by som nå. Og ikke har Ap eller Sv i finnmarks største by og i  Nord Norges 5. største by råd til å miste de stemmene de kan få,- men får Alta Ap flertall for sitt syn i sykehussaken på årsmøtet til Finnmark AP, da blir det selvfølgelig valgkamp for Alta AP, men jeg tror det vil bli stilt «kabinettspørsmål» i sykehussaken fra Alta AP, noe jeg kan forstå. Dem har trossalt ansvaret for at 25 % av Finnmarksbefolkning har et forsvarlig helsetilbud, der igjennom gode akuttsykehustjenester og ei god fødeavdeling, dette er ufravikelige krav fra Alta Ap.

Nå er Alta en av de sterkeste Ap / sv byene i Norge, og det er ikke kultur for borgelig flertall i kommunestyret,- og tillegg vet Alta Ap og Sv at dem har befolkningen i ryggen i denne saken,- hvis Alta Ap boikotter valgkampen, så kan det etter mitt syn slå positivt ut på meningsmålingene, og at det blir et protest valg i Alta mot Finnmark Ap og resten av fylket.

Men, hvordan valget vil gå for Ap når det gjelder valg til fylkestinget, da kan dem gjerne miste makten på denne saken her. Det som kanskje ikke Finnmark Ap har fått med seg i timen, det er folket i Finnmark ser behovet som Alta har i denne saken, og støtter den, men Finnmark Ap vil ikke, slik det er pr. dag dato nå, derfor tror jeg Finnmark Ap kan tape stort på ikke gå for sykehus til Alta, da mange vil stemme mot partiet dem egentlig støtter, nettopp på bakgrunn av denne saken.

Hvis vi tenker på valget i 2011, så har Finnmark Ap kun å vinne på å gå inn for sykehus til Alta, og ingenting å tape,- men skal man bare tenke på hva man selv til tjene på og er seg selv nærmest, så vil Finnmark som fylke tape på langsikt på ei slik holdning Finnmark Ap har idag, så da ser ikke jeg ikke bort fra at de borgelige vil overta flertallet på fylket, noe det er da stor sjanse for.

Så jeg vil råde både helseministeren, Ap sentralt og Finnmark Ap til å  være imøtekommende overnfor kravet til Alta Ap, da vil dem tjene på dette ved valget til neste år og i tillegg får 25% av Finnmarks befolkning sykehustjenester som de ikke har idag, og noe som er bare rett og rimelig,- spesielt sett i det lys at Helse Finnmark bruker 1,5 milliarder vært år til å frakte pasientene til og fra sykehusene, dette er penger som de heller da kan bruke å på utvikle helsetjenestene i Vest – Finnmark, istedenfor det motsatte – noe som er en skam i år 2010.

Vg ,

Stem:
Share

  2 comments for “Blir det boikott av valget i 2011 – Eller

 1. JILL WHITE FANEBUST
  13. februar, 2010 at 15:05

  Stoltenberg hadde gledelig gitt hele oljefondet
  til dette klimahysteriet.Ute etter en internasjonal stillingen når han er ferdig i politikken.
  Burde gjerne gitt seg seg som statsminister nå.

  JILL

 2. Sivert
  13. februar, 2010 at 15:13

  @Jill: Hva har din kommentar med artikkelen jeg har skrevet ? lurer på hvor du ser sammenhengen ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *