Viggo Kristiansen – Forvaring

Print pagePDF pageEmail page

Det er noe galt med forvaringsdommene vi gir folk her i Norge, noe riv ruskende galt også. Ser idag at advokaten til Viggo Kristiansen som ble dømt for drapene og voldtekt i Baneheia i Kristiansand på to jenterunger,- han ble dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10år,- men…….Greit nok at advokaten har loven på sin side, så han kan jeg ikke kritisere, men jeg kritiserer våre politikere og stortinget. For å få forvaring må det være nærliggende fare for gjentagelse, som det heter, og gjentagelsesfaren må være stor, sålangt greit.

Men når man blir idømt forvaring, så er det jo et signal på at man regnes som farlig, altså farligere enn med vanlig  ubetinget fengsel,- hvorfor kan man da bli løslatt etter 10 års minstetid når man soner en forvaringsdom men når man får ubetinget fengsel så må man sitter minst 14 år ( 21års fengsel ) og ikke regnes som farlig ? Dette rimer dårlig, og det virker totalt bortkastet.

En annen ting. Hvis intensjonen med forvaringsdommer er at vedkommende skal sone omtrent livstid, hvorfor ikke kalle det for livstid ? Hvorfor kalle det noe annet enn hva tanken og hensikten er ? For meg blir begge disse sidene med forvaring totalt ulogisk og er heller ikke en ærlig form for straff, tenker da både mot vedkommende som blir dømt og mot samfunnet hvor ofrene er og vi andre holder hus. Hvorfor ikke kalle en spade for en spade og ikke for noe annet ? Vil vi ha livstid, så får vi kalle det livstid og ikke for forvaring med ei minstetid på 10år.

Jeg mener at hadde vi kalt forvaringen for livstid som tanken og hensikten er, så hadde de pårørende visst hva dem hadde å forholde seg til, men idag kaller vi forvaring for forvaring og gir ei minstetid, noe som gjør at den dagen vedkommende blir løslatt så får ofrene sjokk, fordi dem er forespeilet at forvaring skal være innpakket form for livstid, men i praksis er den ikke det i hele tatt. Hvis vi ser på de to som ble dømt for drapene i Baneheia. Den ene får 19års fengsel, og anses ikke som farlig,- men han må sone minst 12 år og 8 mnd, mens Viggo Kristiansen som fikk 21års forvaring ( anses som farlig ), må sone minst 10 år, ergo kan vedkommende som anses som mest farlig slippe unna med å sone 2 år og 8 mnd mindre enn han som ikke anses som farlig.

La meg si det med engang, domstolene er lovpålagt å sette minstetid i forvaringsdommene, og minstetiden skal heller ikke være lengre enn 10 år.

Jeg lurer på om våre politikere har vedtatt denne loven når dem har vært i bakrus eller på fylla eller kanskje når dem var på nachspiel hjemme hos den gang statsminster Bondevik,- enten det så har dem bevisst gått inn for å lure det norskefolk og alle ofrene i Norge,- for dette er ikke rimelig etter mitt syn.

Tv2 , Vg ,

Stem:
Share

  28 comments for “Viggo Kristiansen – Forvaring

 1. Rune Dahlhaug
  24. februar, 2010 at 14:31

  Dette er forbrytelse som er så forferdelig,avskyelig og kvalmende,at det bør ikke være tvil om at 21år bør være 21 år,synes det er et hån mot ofrene,hvis han slipper ut etter minstetid,det skulle ikke vært mulig å vurdere det engang i overskuelig fremtid

 2. JH
  24. februar, 2010 at 14:40

  Vi får bare håpe at alle som føler for det sørger for at man tar skikkelig godt imot personer som har voldtatt og drept små jenter.
  Ville neppe blitt overrasket dersom Jan Helge og Viggo finner ut at fengselet er MYE bedre enn å hilse på voksne store menn i ei mørk gate.
  Velkommen ut!!

 3. Thomas
  24. februar, 2010 at 14:40

  De tok livet til to unge jenter Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen vil aldri kunne bli «løslatt» det burde heller ikke udyrene som tok livet og framtiden fra jentene. Eneste gang disse to burde slippe ut av fengsel er når de skal i sin egen begravelse.

 4. Bent Arne Mathisen
  24. februar, 2010 at 14:56

  Det finnes ikke noen i verden som kan forsvare en slik handling som Viggo har utført. Hadde jeg vert troende ville jeg nok sagt at ikke en gang gammelerik sjøl kunne forsvart noe slikt.
  Egentlig ville det vert flott om han kom ut nå, da vi fremdeles har saken friskt i minne. Er nok sikkert nok av folk som vil ha kloa i han.
  Faktisk fikk jeg høre hær om dagen at noen hadde utlovt en dusør på ballene hans.

 5. Forvaring
  24. februar, 2010 at 15:13

  Hei!

  Jeg ser tankegangen din. Som ansatt i Kriminalomsorgen, vet jeg mye om forvaring, dens intensjon og praktiske bruk.

  For det første ER en forvaringsstraff en «livstid» innpakket i noe annet, som du selv sier først. Poenget er at forvaring er livstidsstraff OM du ikke forandrer deg, eller til farligheten er borte. Vi har flere her i landet som har sittet inne hele sitt liv, og død under soningen av forvaringsdommen sin. I sin tid, når forvaringssystemet ble skapt, gikk man ut ifra en tidsramme på 15 år. (Tidsramme er det som kan kalles «lengstetid», altså varigheten på den første opprinnelige dommen). Utifra denne beregnet man da en minstetid på 10 år (2/3 tid). Etter hvert forlenget man tidsrammen til 21 år for å få samme strafferamme som en vanlig dom, men man glemte at det stod spesifikk i særreaksjonen forvaring at minstetiden er 10 år. Derfor ble ikke denne hevet. I straffegjennomføringsloven står det derimot 2/3 tid, noe som kan forklare at man ikke fikk med seg dette?

  Dette er ihvertfall «historien» som vi i Kriminalomsorgen er servert. Utifra dette er det aldri (så vidt jeg vet) vært noen som er løslatt av retten før minimum 2/3 tid er passert, med samme begrunnelse som du her gir. Nemlig at det ikke rimer at en vanlig domssoner skal kunne gå på 2/3 tid, mens en som er ansett som farligere i forhold til gjentagelsesfare skal kunne slippe før dette. Dette står også spesifikt i lovverket, at «den allmenne rettsoppfatning» skal veie tungt.

  Så litt om Norges straffesystem. Vi i Norge er forskånet for de mest brutale forbrytelsene (med noen unntak) nettopp på grunn av et humant rettssystem (blant annet selvfølgelig). Man skal ikke lenger enn til Sverige (livstidsstraff), eller for den saks skyld USA, for å se hva en FOR hard linje fører til. Det fører til hardere og mer lukkede miljø, som gir råere vold og bortimot en dobling av antall innsatte i fengsel i forhold til folketallet. Tar du bort alt håp og verdighet, har man som menneske ingenting å tape!

  Om man har for korte dommer her i landet, kan diskuteres, og om man begår drap som i Baneheia, skal man da kunne komme ut i det hele tatt? Det er også diskutabelt. MEN ved å gi forvaring, gir man innsatte et visst håp til å forbedre seg, samtidig som man sikrer at de IKKE kommer ut før de HAR forbedret seg.

  Det er som sagt retten som avgjør NÅR en forvaringsinnsatt slipper ut. De kan søke seg prøveløslatt hvert år fra og med minstetiden, og det settes da igang et stort apparat som skal vurdere innstillingen til retten om dette. Man ser på personlighetsforstyrrelser (langt på vei de fleste har en personlighetsforstyrrelse av en eller annen sort), lager risikovurderinger, har vurderingsmøter mellom fengsel og justisenhet (statsadvokat), utarbeider frenmtidsscenarioer, ser på bomuligheter, bosted, ressurser eller mangler på dette, oppfølgingsapparat osv osv. Alt dette danner bakgrunnen for innstillingen, og rettens oppfatning av denne avgjør om man skal prøveløslates eller ikke. OG det veier TUNGT hva den innsatte har gjort (allmenne rettsoppfatning).

  Om man da går til tidsrammens utløp (f.eks. 21 år) uten å ha blitt prøveløslatt, vil man vurdere forlengelse av forvaringsdommen. Den kan forlenges med inntil 5 år hver gang tidsrammen utløper. Er du fortsatt farlig, ja så får du ikke ut. Eller om man er på rett vei, men ikke «der» enda, ja så kanskje får man 3 år, med beskjed om å se på alternativer for løslatelse. Etter 3 år vurderer da man igjen om man skal løslates ELLER man skal ha lengre tid.

  Og som tidligere nevnt, det er mange som sitter lengre tid enn om man har fått en dom, med et krav over seg om at man MÅ gjøre noe med seg selv. Og ikke alle klarer dette..noe som kanskje er grunnen til at man får forvaring i første omgang? Ihvertfall har de da et slags håp om å komme ut om de skjerper seg.

  Et forvaringssystem er et godt alternativ til livstid, om systemet fungerer, noe det av erfaring kan sies å gjøre i de aller fleste tilfeller.

  Siste jeg skal si, er dette :

  Person 1 : Sitter for drap, 21 år i fengsel, sammen med andre tunge kriminelle, har ingen eller begrenset kontakt med samfunnet, ingen programvirksomhet (kognitive program o.l.), ingen permisjoner, ingen tilbud om noe. Så flytter han inn i nabohuset ditt.

  Person 2 : Sitter for drap, 21 år i fengsel, har først i soningen fremstillinger (2 fengselsbetjenter følger innsatte ut for sosial trening dvs. 2-3 timer handling, gåturer, deltagelse i barnedåp e.l.), permisjoner etter permtiden er inne (spesifikt for å treffe familie, delta i arbeidstreningsprogram e.l.), får utdannelse i fengselet, får rusmestringsprogram, får fritidstilbud som fotballtreninger (trene på samspill med andre), samtaler med prest osv osv.
  Han flytter så inn i nabohuset ditt.

  Hvem av de vil du ha i ditt nabolag??

 6. Kurt
  24. februar, 2010 at 15:20

  Viggo har utført en barbarisk og avskyelig handling. Skal vi vanlige sviliserte mennesker utføre det samme hvis han blir løslatt? Lever vi ikke i 2010 og kaller oss siviliserte?

 7. Bent Olsen
  24. februar, 2010 at 15:21

  Denne mannen må aldri slippe ut igjen!!! Jeg har selv møtt han før denne tragedien i Baneheia skjedde, og det lyser lang vei at denne mannen er langt fra å være en person man kan slippe løs i samfunnet. Hvis systemet feiler så totalt og slipper fyren ut igjen, tror jeg garantert det vil være en ny sak av grov karakter knyttet til denne fyren. La oss for guds skyld håpe at de som sitter på makta har vett nok til å skjønne dette!!!!

 8. Lena
  24. februar, 2010 at 15:22

  Ja, slipp han ut slik at han får den straffen han fortjener. Vi venter med glede!

 9. Martin
  24. februar, 2010 at 15:25

  Så lenge Viggo Kristiansen hevder sin uskyld vil han ikkee slippe ut fra forvaring.Noe av meningen med forvaring er at domfelte skal kunne rehabiliteres.Rehabiliteringen kan ikke begynne før man har erkjent hva man er dømt for

 10. pål arnold
  24. februar, 2010 at 16:11

  sende en psykotisk pedofil idiot ut i samfunnet er helt på tryne.bure hatt døds straff i norge.for slike drit mennesker som har stor gjentagelses risiko.her burde staten gå inn med en endring og det fort som f.men som alle vet er norske stat og regjering innhabile.

 11. jarlef
  24. februar, 2010 at 16:30

  Løslatelse? WTF
  Tror løslatelse er værre straffe enn fengsel. Det er mye tryggere i et fengsel, men for all del velkommen ut og lykke til.

 12. lynsjMob
  24. februar, 2010 at 17:13

  Forsåvidt enig i at han kan få slippe ut av fengsel.

  Såvidt jeg vet sitter han på avdeling med andre pedofile og voldteksmenn skjermet fra «vanlige» kriminelle slik at han ikke kan få juling eller værre.

  Hvis han så slipper ut er det ingen som skjermer han fra noe som forhåpentlig hvis skjer han. *Krysse fingre*

 13. Frank
  24. februar, 2010 at 17:28

  Hmmm legger meg nok på en farlig linje her og regner med å få en del «pepper» men kan leve med det.

  Har fulgt med på denne saken i mange år og hvis flere hadde gjort det så ville vi kanskje vært mer bekymret for norsk «rettsvesen» enn Viggo.

  Viggo er dømt på ett «bevisgrunnlag» så tynt at mest sannsynlig kunne 60% av norges mannligebefokning vært «uheldige» nok til å sone straffen hans. Skal ikke begi meg inn på om han har gjort ugjerningen eller ikke, bare kommentere bevisgrunnlaget.
  Det eneste som knytter Viggo til saken er «tilståelsen» til Andersen, det finnes ikke ett eneste annet spor. Ikke DNA, ikke spor og iflg beregninger gjort på «mobilsporet» kunne han ikke forflyttet seg så raskt mellom stedene.

  La heller saken komme opp på nytt og gi han en ny rettsak.
  Se på Fasting-Torgersen saken, Moland saken osvosvosv så ser man at det blir gjort stygge feil i rettssystemet vårt.

  Til Martin
  «Så lenge Viggo Kristiansen hevder sin uskyld vil han ikkee slippe ut fra forvaring.Noe av meningen med forvaring er at domfelte skal kunne rehabiliteres.Rehabiliteringen kan ikke begynne før man har erkjent hva man er dømt for»

  Gjelder dette og de som sitter «uskyldig» dømt? Hadde vært bedre om Moland, Torgersen og de innrømte skyld for å starte *»rehabilitering» og godta at de må frarøves x antall år sitt liv, mens den riktige gjerningspersonen går fri?

 14. Kalle
  24. februar, 2010 at 17:59

  Endelig noe vi kan bruke muslimene til. Kle ham opp i klær med muhammedkarikaturer, og send ham gjennom Grønland.

 15. anne
  24. februar, 2010 at 17:59

  Ingen av de burde noen gang slippe ut. I såfall ikke før det er gått minst 21 år og da burde de kastreres først.

  Barn er mindre verd i dette samfunnet en pedofile mordere. En skam.

 16. Charlie
  24. februar, 2010 at 18:24

  Går ut fra, at denne personen er dømmt på beviser, og ikke antagelser. Men vi har jo før sett folk bli dømmt, uten beviser, men hvis saken er så tynn, må den tas opp igjen. Til gjengjeld ser vi gang på gang, at stjernepsykopater blir løslatt av de her såkaldte psykoeksperter, jurister og psykologer, for og og drepe flere. I Danmark var det nettop en sak, med en psyko, som på tross av og ha myrdet to samboere, ble satt fri, for og myrde en tredje. I hvertfall to myrdet fordi man slapp svinet løs, ikke bare en gang, men to. Heldigvis slapp vi for flere, for rotta hengte seg i spjellet.
  Er han skyldig, hva allt tyder på, er han dypt mentalt retardert, og kan ikke, av hensyn til samfunnet og seg selv, aldri løslates. Han har bruk for medisinsk behandling i et miljø, hvor han er beskyttet mot den sykelige adferden han har. Og det er heller ingen grunn til at han skal gå løs noensinne, med mindre at de som evt. løslater ham, også går med til at han skal være straffri, hvis han slår noen av juristenes egne unger ihjel. Eller at de blir stillt til juridisk ansvar, som medskyldig i drap, hvis han myrder andres barn. Så kanskje de var mere villig til og beskytte alminnelige mennesker mot disse syke elementer.

 17. Lykke
  24. februar, 2010 at 18:29

  Hvis det udyret slipper ut igjen så pass på barna deres, han kommer garantert til å gjøre det igjen, det lyser ondskap av hele fyren….

 18. Gard Myrvold
  24. februar, 2010 at 18:38

  Med tanke på alle de justismordene vi har hatt de siste årene (alle årene), stoler jeg ikke mer på Norske domstoler (heller ikke svenske).

  Fordi en mann er dømt… da er han jo bare skyldig… gjelder herved ikke lenger.

  Det Norske rettsystem fungerer ikke, det må man bare innrømme, håndfaste bevis er det eneste som bør telle, ikke en masse indisier som er konstruerte av inkompetente poltifolk. Sammenlignet med USA, er kompetanse-nivået katastofalt lavt.

 19. Charlie
  24. februar, 2010 at 18:46

  Til forvaring. Jeg vil ikke ha noen mordere som naboer, uansett om de har sittet 10 eller 20 år i spjellet. Med mindre drap begåes i selvforsvar, burde mordere sendes til et alternativt sted, vi har jo Svalbard. Der er masse natur, og rikelig med jobber, og så er der ikke så mange kriminelle fristelser. Hvorfor skal jeg ha en person tett på, som kan finne på og skyte eller stikke meg ned i «affekt» ? Hvorfor er det alltid de «stakkars» kriminelle det skal tas mest hensyn til ?
  Synes alle mordere skulle bo rett ved siden av en fengselsbetjent, helst en på alle sider, så slipper vi andre for det.

 20. Hilde
  24. februar, 2010 at 18:49

  Det kan da ikke være tvil om at Viggo er skyldig! Det er folk som har blitt dømt på et langt tynnere indisegrunnlag enn han. Han bør ALDRI slippes ut igjen!!

 21. Sivert
  24. februar, 2010 at 19:25

  @@@Charlie og dere andre som er redd: Stygt redd dere har en nabo allerede som har begått drap, ja opptil flere,- bare så folk er klarover det, så er norges eneste seriemorder ute for mange år siden, han ble vel dømt for 24 drap, vil jeg huske,- og hun damen som er den eneste i hele Skandinavia som har begått tre forskjellige drap og dømt tre ganger for drap,- hun er også ute, og er norsk og bor på Østlandet….

  @Gard: Ja, vi har mange stygge justismord, siste var vel Fritz Moen, han satt 19-20 år uskyldig dømt for 2 drap og voldtekt, så vi har noen stygge slike, får håpe for rettsvesenet og politiet sin del at Viggo er skyldig,- hvis ikke vil det være skandale av dimensjoner, så kvota til politiet og rettsvesenet er brukt opp, mer tillit har dem ikke råd til å miste, før respekten og tilliten er på minus.

 22. Gard Myrvold
  25. februar, 2010 at 07:12

  Hilde sier:
  Det kan da ikke være tvil om at Viggo er skyldig! Det er folk som har blitt dømt på et langt tynnere indisegrunnlag enn han.

  Hør på deg selv Hilde (eller hva du egentlig heter)!!

  Jeg er ikke i tvil om hvem jeg burde være mest redd for, det er den mobben som på liv og død skal ha en syndebukk, det er det politiet utnytter, man finner en syndebukk det ikke er så farlig med (en som Viggo f.eks), vips så er alt oppklart på rekordtid, og alle ser hvor flinke politiet er.

  Hva som egentlig har skjedd driter etterforskerne i, bare opponionen blir tilfredstilt.

  Dermed er alle glade og fornøyde.

  Er hatet stort nok, tenker man ikke rasjonellt.
  I dette forumet truer man jo Viggo på livet, og alle godtar det. «For han er jo dømt».

  Få høre da Hilde: det er jo ikke noe tvil om skyld, hva er det du vet?????

 23. Anonym
  27. februar, 2010 at 18:35

  Hilde er ei dum fitte som ikke vet hva hun snakker om, ignorer henne.

  Uansett, litt mer seriøst –
  Artig å se naiviteten til folk generelt. Tro blindt på det media sier.

  Jeg støtter ikke handlingene som ble gjort, men jeg støtter heller ikke domment eller de andre generelt. Bevisene er ikke gode nok, og det får dere innavla apekater snart forstår?

  Men igjen, når folk er så naive så går det ikke ann å forsøke å få en fruktbar samtale, dem vil bare dra den ned til et fordummende nivå (forsåvidt mitt innlegg også) hvor det bare blir synsing og piss snakk.

  Håper noen av dere oppleverer å bli uskyldig dømt, så kan vi se hva dere syns om det.

 24. Anonym
  15. mars, 2010 at 13:27

  Skremmende å se hvilken lynsjementalitet som åpenbart preger mange voksne og angivelig selvtenkende mennesker.

  Ingen tvil om at handlingene er grufulle og at de skyldige bør behandles deretter (uten å gå nærmere inn på selve behandlingen), men jeg må si jeg er veldig glad for at vi har et rettsvesen og lover som favner om slike situasjoner.

  Jeg har ikke verken kompetanse eller autoritet til å vurdere skyldspørsmålet i denne saken, men jeg vet at alle dere som kommer med grove trusler senker dere til et nivå som er langt under det vi «siviliserte» angir oss for å være på.

  Et spørsmål til alle dere lynsjeglade villvestfolk som skriver om represalier av blodig karakter:

  Hvor mye verre/bedre er det å ha en (i følge kriminalomsorgen beste vurdering) rehabilitert morder som nabo enn selv å havne i fengsel på livstid fordi du var på feil sted til feil tid, takket være en mobb som ønsker en syndebukk?

  – Sivilisert mann

 25. sliten og trett
  5. mai, 2010 at 10:01

  til dere som enten synes han aldri skal slippe ut igjem.. og til de som gleder seg til de slipper ut igjen fo å møte noen i ei mørk gate….

  hva ville du selv gjort om du satt der uskyldig dømt med den mobben på utsiden?

  så langt pr. dato ser det ut til at V.A får sin sak prøvd påny….

  Etter at Dagbladet skrev om drapssaken for tre uker siden har det vært en leteaksjon på instituttet. Først ble det hevdet at det ikke lenger fantes spor, men dette viste seg ikke å stemme.

  Gjenopptakelseskommisjonen ble mandag informert om at store deler av DNA-materialet er intakt, skriver Dagbladet onsdag.

  Tilsvarende ekstrakter ble analysert tidligere i år. Da fant man fullverdig DNA-profil av Jan Helge Andersen, men ingen spor av Viggo Kristiansen, som ble utpekt som hovedmannen under rettssaken.

  så hvis det faktisk stemmer at V.A ikke har noe med saken å gjøre ber jeg dere alle som er i lynche mosud melde dere til tilsvarend soning som han, dere har faktisk da ikke fortjent mindre enn det

 26. Einar Larsen
  16. juni, 2010 at 10:10

  Som flere her sier burde han egentlig bare holde seg i fengsel, han kommer nesten garantert til å havne i rullestol ganske kjappt om han slipper ut.

 27. Sivert
  16. juni, 2010 at 10:21

  @ Einar: Kan ikke se at du er mindre kriminell enn Viggo Kristiansen når du kommer med direkte trusler på en privatblogg mot et annet menneske, ikke glem. Det er ingenting som heter lite eller mye kriminell i vårt språk, det heter kriminell og ikke kriminell, og all kriminalitet er like ille uansett hva, og det at du kommer med trusler er faktisk en kriminellhandling,- er det flere som kommer med slike uttalelser på min blogg blir dem lagret og deretter slettet,- godtar ikke slike ting.

 28. John Roger Holte
  27. mai, 2013 at 11:56

  @ Sivert: Einar kom ikke med en trussel, han kom med en spådom. På ingen måte gav han uttrykk for at dette var noe han hadde tenkt å sørge for. Vet du at det å lyve slik du gjorde her er kriminelt hvis det skjer under ed? Nemlig, hold den liberale snavla di lukket, Viggo fortjener nemlig å havne i den rullestolen. Nei, dette er HELLER ingen trussel, ditt løgnaktige svin!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *