Er politiet sluttet med renvandel

Print pagePDF pageEmail page

Skulle nesten tro at det var blitt slutt å kreve renvandel for å jobbe i politiet og når folk søker opptak ved politihøyskolen i Oslo og Bodø,- hvis det er ikke skjedd ei endring på dette kravet, da bør man gjøre nye grep i forhold til hvem som jobber i politiet.

Vi kan ikke ha folk som jobber i politiet som begår seksuelleovergrep mot kvinner og barn, så enkelt er det bare. Hvis det må til og hvis det vil hjelpe på hvem som har renvandel innen politiet, så få på plass et krav om skal man jobbe i  politiet, så må man levere vandelsattest hver 6 mnd eller oftere,- hvis ikke politibetjentene går med på det, så få dem slutte i jobben og finne seg et annet yrke,- kriminelle ellementer i politiet er totalt uakseptabelt og må bort.

Går vi noen år tilbake i tid, så fikk dem sparken bare ved ei promillekjøring når dem jobbet i politiet, selv det godtar vi idag,- noe som heller ikke burde aksepteres,- grensen for hvor mye galt man kan gjøre når man jobber i politiet burde være satt til null,- når det gjelder lovbrudd,- og ikke ha noe unntak fra regelen.

Det å stramme innpå hva man krever av folk som skal jobbe i politiet er visst på høy tid,- ikke lenge siden tok dem livet av en mann i Trondheim ved feil bruk av politigrep og grep dem ikke hadde lov å bruke, og idag er det en politimann som er siktet for sexovergrep mot to kvinner, og enda ikke fått sparken. Kanskje det påtide med ei solid opprydding på denne praksissen ?

Politiet er satt til å sørge for lov og orden i samfunnet, ikke til å bryte lovene selv,- og at man bør innføre en nulltolleranse for utskeielser fra politietsside,- hvis ikke så kommer tilliten til politiet forsvinne helt og folk mister totalt respekten for politiet. Er det det vi vil og ønsker ? Hvis ikke, bør det skje noe drastisk og det fort,- jeg synes det er både rett og rimelig at det stilles store krav til politiebetjentene og dem som jobber i høyere stillinger innen politiet. Og det virker nesten som politiet er blitt en gruppe ansatte i staten som kan tillate seg alt innen det å bryte lovene vi har, og det med loven i hånd og uten at samfunnet reagerer,- det er ikke mindre enn skandaløst.

Nå skal politiet selv få en sjanse til å rydde opp i dette,- og gjør dem det ikke frivillig, så bør regjeringen gripe inn og sette standard,- så får heller Politietsfellesforbund rope og skrike hvor mye dem vil, men slik det er nå kan vi ikke ha det,- og det aksepterer jeg heller ikke som skattebetaler i Norge,-mine skattekroner skal ikke gå til å lønne kriminellepolitimenn og kvinner, dem skal brukes på forbygge og hindre kriminalitet.

Vg , Vg ,

Stem:
Share

  12 comments for “Er politiet sluttet med renvandel

 1. Ole B.
  10. mars, 2010 at 14:50

  Denne politimannen er ikke alene om å misbruke stilingen, han har en «kolega» i Nittedal i Akershus som er for en hakk verre.

 2. Sivert
  10. mars, 2010 at 15:24

  @ Ole B: Tviler ikke,- kanskje påtide politiet tar ei skikkelig opprydding i egne rekker.

 3. Anonym!
  10. mars, 2010 at 15:58

  han har vært lensmann, og iflg kilder som står tiltalte veldig «nærme» er han visstnok ufattelig sexgal. Jeg har hørt mange artige historier om denne karen. Stakkars de damene da. What a character! LOL

 4. Morten
  10. mars, 2010 at 16:25

  Jeg er selv politimann og føler behov for å skrive noen ord idet jeg leser dette innlegget.

  Først og fremst må jeg si meg enig i hovedbudskapet ditt. Det er helt uakseptabelt at politiansatte farer med kriminelle handlinger, både på fritid og i jobb.

  Når det er sagt, vil jeg først og fremst si at jeg ikke kjenner meg igjen i denne krisemaksimeringen din. Det er ikke slik at enhver politimann du ser på ethvert gatehjørne, i media eller andre arenaer er kriminell eller utfører ulovlige handlinger. Tvert imot er det SVÆRT SJELDENT at slikt skjer. Jeg har jobbet 10 år i etaten og kjenner personlig til 1 (EN) person som er tatt for promillekjøring. Og han mistet jobben sin. Så det er FORTSATT slik at politibetjenter som blir tatt for promillekjøring mister jobben sin (med mindre den er under 0,4 i promille.)

  Poenget ditt med at en politimann skal måtte vise til vandelsattest hver 6. måned er fullstendig unødvendig. Det blir fanget opp automatisk fortløpende dersom en politimann gjør seg skyldig i straffbare handlinger.

  Jeg er ikke enig med deg i at det skal være nulltoleranse for en politimann. Altså, dersom jeg kjører i 70 km/t i 60 sonen så skal jeg ikke miste jobben. Det ville vært fullstendig urimelig og et politikorps som blir så firkantet er heller ikke befolkningen tjent med. Men at jeg skal få et forelegg og akseptere den på lik linje med den øvrige befolkning er en selvfølge.

  Det er viktig å differensiere mellom mindre forseelser og mer alvorlige saker. DOG – dersom en politimann blir pågrepet for å stjele en sjokolade i butikken, så ville jeg hatt ham ut av etaten!

  Når det gjelder dine eksempler fra Trondheimsaken så ble tjenestemennene ikke bare frigkjent, men de ble faktisk aldri tiltalt! Og det er en grunn til det! Tjenestemennene hadde ikke gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Det er nok mer i den saken enn du kjenner til. Jeg vil oppfordre deg til å lese avisen med litt mer skepsis og samtidig gjøre mer reasearch før du deltar så skarpt i samfunnsdebatten. Jeg vil oppfordre deg til å lese den 39 sider lange redegjørelsen til riksadvokaten på http://www.riksadvokaten.no link http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?artikkelid=25 RA07-2286/63
  Der kan du blant annet lese at vitner som var ansatt på sosialkontoret uttalter i avhør at politiet opptrådte SVÆRT rolig og tålmodig og at den avdøde fikk unormalt mange sjanser. Vitnet har også uttalt at dersom det var snakk om rasisme i denne saken så var det snakk om «omvendt rasisme». Jeg mener at når riksavdokaten ikke engang velger å ta ut tiltale, så er saken rimelig klar. Det er helt uakseptabelt at du trekker frem politibetjenter som faktisk aldri engang er blitt tiltalt(!) og fremstiller dem som kriminelle lovbrytere. Slikt er ikke samfunnssfremmende – tvert i mot, du er med på å skape et forvrengt bilde av justisvesenet med slike blogger. Men hvem vet – kanskje du selv er et offer for forvrengning av sannheten gjennom media og useriøse aktører på blogg-markedet?

  Når det gjelder denne konkrete saken, så har ikke denne betjenten mistet jobben enda. Men han er selvsagt suspendert inntil saken er avgjort. Dersom han blir dømt for de handlingene han nå er siktet for – så vil han aldri komme tilbake til politiet. Det er helt klart og det er jeg veldig glad for.

  Til sist vil jeg minne på at politiet er i kontakt med svært mange mennesker som er på utsiden av samfunnet med et svært forvrengt virkelighetsbilde. Det er mange som anmelder tjenestemenn som er fullstendig tatt ut av sine dimensjoner. Jeg har selv blitt anmeldt flere ganger, uten at det finnes en eneste grunn til å ta ut siktelse eller langt mindre tiltale. Ofte er det rusavhengige og-/ eller psykiatriske personer som kommer med uriktige anmeldelser av polititjenestemenn. Og media kaster seg over mange av sakene og omtaler dem. Og lesere som deg tror på alle omtalene. Det er etter min mening svært farlig å være så ukritisk.

  Med 2 – 3 tiltaler mot polititjenestemenn i året er det å anse som svært lite sett i lys av at det er over 10 000 politimenn i Norge. Og heldigvis ser vi at disse blir luket bort fortløpende.

  For å komme inn på politihøgskolen må man ha plettfri vandel!

 5. Sivert
  10. mars, 2010 at 17:24

  @ Morten: Skal for såvidt være enig med deg,- men hvor mange ganger har vi ikke sett at en politimann har blitt dømt for promillekjøring, men ikke blitt fradømt retten til å jobbe i politiet ? Det er veldig mange slik saker opp igjennom historien,- og når man blir dømt for promillekjøring, da har man faktisk ikke ren vandel lengre, man hadde men har ikke. Etter min mening burde det være en selfølge at man innenfor de yrkene hvor det kreves ren vandel, at det også blir levert vandelsattest også under tiden man jobber i yrket, ikke bare når man søkte opptak. Akkurat det samme som når man leverer en vandelsattest for å jobbe med barn i barnehage, man leverer den når man blir ansatt, og ikke etterpå. Altså, ingen sjekker hva vedkommende har foretatt seg etter vedkommende ble ansatt, men bare før.
  Skal man få bukt med problemene og forebygge mot kriminellehandlinger, så bør man også levere vandelsattest regelmessig mens man er ansatt i jobben, og ikke bare når man blir ansatt,- ellers blir det håpløst å luke ut rotne epler fra kurven.

 6. Ola Rasist Nordmann
  10. mars, 2010 at 19:33

  Ikke glem å nevne at politimannen var muslim!!!

 7. Sivert
  10. mars, 2010 at 19:37

  @ Ola: Nå er akkurat det komplett uinntressant hva han har av tro,- like mye kriminelle tullinger overalt, og av både kristne og muslimer,- og jeg skiller ikke på noen typer lovbrudd,- lovbrudd er lovbrudd uansett hva, alle skal behandles likt og alt er like ille.

 8. Hannkatt1
  10. mars, 2010 at 23:29

  Sivert, det virker som om du har lite kunnskaper om straffesystemet og politiet. Dersom en politimann eller hvilken som helst annen gjør en straffbar handling, altså enten en forbrytelse eller forseelse, havner man i politiets registre. Når en person havner i politiets registre, blir navn, alder, adresse, personnr. og ikke minst DET MAN ARBEIDER SOM registrert (osv). Dette er det politiet selv som gjør, og da er det logisk at dette blir oppdaget av politiet som arb.giver, dersom det dreier seg om en politibetjent.

  Som en liten «fun fact», kan jeg fortelle deg at vendelsattester blir utlevert fra politiet selv.

  Ikke uttal deg på områder du ikke har greie på, ikke ta alt som står i media for god fisk og la den uskyldige være uskyldig frem til det motsatte er bevist.

 9. Morten
  11. mars, 2010 at 04:22

  @Sivert – Først er jeg takknemlig at det går an å diskutere med deg på et saklig nivå. Da er det mer givende og interessant å skrive innlegg. Og hvem vet -kanskje både du og jeg kan lære litt…
  Når det gjelder påstanden din om at politimenn blir tatt for promillekjøring og ikke mister jobben, så følger jeg deg ikke. Jeg kjenner ikke til de forholdene. De forholdene jeg personlig kjenner til, er politiansatte fradømt stillingene sine. Flott om du kan vise til linker evt.
  Dersom jeg kjører i beruset tilstand nå i natt, vil jeg bli suspendert inntil saken er avklart ved en dom. Dersom jeg har promille over 0,4 vil jeg etter alle sannsynlighet miste jobben min. Og det er helt rimelig, med mindre det er særlige forhold ved saken som tilsier at jeg ikke har brutt min/politiets tillit. Et eksempel kan være at jeg har feilvurdert nødrettsprinsippet etter str.l. §47. Kanskje er det et tvilstilfelle, men som bikker i den retning at jeg ikke kan dekkes av nødretten. Har jeg drukket alkohol og finner min datter i en alvorlig skadet tilstand, kan det hende jeg vurderer det slik at jeg kan kjøre henne til sykehuset. Slike tilfeller er spissfindig jus og som kan diskuteres og graves i timesvis i etterkant. Der og da vurderte jeg det dithet at jeg hadde nødrett, mens retten vurderte det annerledes. I et slikt tilfelle ville det vært urimelig å fradømme meg stillingen.

  Men er det snakk om promillejøring uten utenomliggende årsaker, så blir jeg fradømt stillingen min.

  Når det gjelder vandelsattester så blir dette sjekket hver gang jeg søker en ny jobb. Og dersom det innledes etterforskning mot meg, vil spesialenheten umiddelbart vurdere min vandel og underrette min overordnede. Det er politiet som utsteder vandelsattester (det vet du sikkert). Derfor er det unødvendig at jeg skal gå til min sjef hver 6. måned og be om vandelsattest. Han kjenner min vandel og vil bli oppdatert ved enhver anmeldelse som foreligger på meg. På den måten har jeg en løpende vandelsattest – ikke bare hver 6. måned, men hver eneste dag! Jeg tror det er få, om noe, yrkesgrupper som er så overvåket som polititjenestemenn.

  Til sist vil jeg vise til noen linker som belyser mitt poeng:

  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1091645.ece

  http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article721248.ece

  Snart er uka over – ønsker deg og andre samfunnsengasjerte en god helg!

 10. Sivert
  11. mars, 2010 at 10:50

  @ Morten: Skal bare mangle at man ikke kan være saklig,- og har man feil i en diskusjon, så må man kunne innrømme det også.
  Når jeg nevnte spesifikt promillekjøring, så er det i seg selv en forselse i veitrafikkloven, går ikke under straffeloven, så jeg skjønner egentlig hvir folk ikke mister jobben p.g.a det, fordi det kan være mange bakenforliggende årsaker. Men jeg reagerte på 3 til feller av promillekjæring av en polititjenestemann, samme mann altså, uten at retten fradømte han stilligen,- noe jeg fant veldig merkelig. Som du nevner, hvis man kjører med promille en person tillegevakten som har skadet seg allvorlig og plutselig, en ullykkeshendelse, fullt ut forståelig, det har selv min mor på 77 år gjort og t.o.m brøt fartsgrensen, men saken ble henlagt. Som jeg bruker si det, vi skal slå ned på lovbrudd hardt også, men det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet, altså at vi blir så rigid at ingen våger å hjelpe noen selvom de har drukket alkohol og kan kjøre.

  Men i denne saken her, så finnes det ikke unnskyldning for å begå sexovergrep mot en kvinne som er i en sårbar livvssituasjon og søker politiet for å få hjelp,- det samme blir det i saker hvor politiet tar livet av en mann ved bruk av grep som dem ikke skal bruke, det er noe alle polititjenstemenn og kvinner vet,-. dere går jo på politihøyskolen for å lære hva som er tillat og ikke tillat, og lærer politigrep, da blir det for dumt å si etter mannen er død, sorry det visste jeg ikke,- bli like dumt som om jeg f.eks skulle ta øksa og klappe den i bakhodet på min nabo, så sier jeg etterpå,- sorry jeg visste ikke at han kunne dø,- da må jeg enten være stokk dum, idiot eller tilbakestående mentalt, da det er opplagt at alle vet at mennesker kan dø av slag med ei øks,- samme med en tidligere politimann i Oslo, noen år tilbake, som stod tiltalt for å ha voldtatt ei dame 7 ganger på ei natt,- han påstod også at han hadde falt på hullet 7 ganger og at da hadde penis glidd inni dama ved uhell,- hvor dum tror mennesker at andre er egentlig ? At det kan skje et uhell engang, ok,- man ikke 7 ganger på ei natt. Men han mistet jobben, og tror jeg politiet skal være glad for, rotne epler er det nok av i samfunnet fra før av.

 11. Per
  11. mars, 2010 at 12:56

  I det store og det hele så er vanlig patrujepoliti greit. De er redelige og har idealismen inntakt. Etter noen år hvor man havner i etterforskningsjobber så starter det å skli ut. Politiet idag bedriver tungekyss med VG, de deler ut informasjon og lekker til pressen. Org. Krim er en avdeling som korrumperer loven til det fulle. De planter bevis, produserer saker og beskytter tystere. Vi har jo gang på gang sett at tystere har frikort på virkelig grov kriminalitet.

  Prostitusjonsmiljøet i Norge, når vi skal snakke sexualisert krim rundt Politiet, er tildels styrt av Politiets tystere. Alt for mange av utenlandsk etnisitet styrer det markedet og de som har kjennskap til personene sier at de har frikort. Politiet bryr seg ikke om «horene», de vil heller ta de store narkogutta. Da lar de noen av de største hallikene holde på i fred og ro mot at de tipser om ting som skjer i miljøet. En sammenligning mot det norske er jo denne Petter Rosenvinge som skrev bok med Johnny Brenna. Han sprengte minibanker og annet i mer enn 10 uten å risikere straffeforfølgelse. Vi husker jo igså denne albaneren som ranet bank og ble tatt med en kilo kokain i tillegg til 29 andre grove lovbrudd. Alle hans saker ble jo gjemt unna av Org. Krim.

  Så er det nettopp det politifolk i slike ledende stillinger ofte er de verste. I ledelsen i Romerike sitter det en som i gamle dager ble kalt «Beføleren». Han skulle alltid ransake jentene. Han varetektsfengslet også en mann og overnatte deretter i den perioden hos hans kjæreste. Det er slike folk som styrer Org. Krim og andre ledende politistillinger.

  Denne mannen som her er tatt er også politiker for partiet Høyre i Råde. Slike mennesker har integritet utad, de dømmer gjerne folk på falske bevis og trikser i saker. Selv så var jeg tiltalt for noen år siden i sak. Politietterforskeren ble regelrett tatt i løgn når det gjaldt et meget sentralt bevis. Hun ble alvorlig satt mot veggen og spurt om hvorfor hun lyver. Hennes svar var; – Min sjef ba meg si det. Hun slapp unna med det. Selv synes jeg hun skulle vært satt i arrest, etterforsket og deretter permittert. Faren med alle slike jobber er at jeg tror de som jobber med dem blir som dem de etterforsker. Man forandrer spilleregler, Org. Krim er jo nærmest kriminelle og benytter en mengde ulovlige triks. De har gitt opp og vil kjempe mot kriminelle etter samme regler som de kriminelle. Da er det noe alvorlig feil. Det samme har nok skjedd med denne mannen som har sett på så mye småjenter og sexuelt relatert innhold at han til slutt utviklet seg til en sexovergriper.

  Tilslutt, dette er det ikke mulig å få slutt på før Politiet får et skikkelig organ som etterforsker seg selv. Politiet inneholder så mye dårlige mennesker, de gjenspeiler befolkningen generelt på godt og vondt. Nå med så mange nye landsmenn som blir vinket inn gratis burde de skaffe seg et skikkelig kontrollorgan. SEFO idag er jo nærmest bare en vits!

 12. Kjell
  11. mars, 2010 at 14:21

  «For å illustrere mekanismen for denne type dødsfall kan man tenke seg den utagerende personen som en idrettsutøver som har ytet makismal innsats over kort tid og opparbeidet seg en uttalt surstoff mangel i vevet med følgende ”melkesyre i musklene” (=acidose). «Denne surstoff mangelen og ”surheten i kroppen” vil idrettsutøveren kompensere med dyp og rask pusting (hyperventilasjon), noe omgivelsene vil oppleve som høylydt gispende pusting. Situasjonen i kroppen vil da raskt normaliseres. Dersom idrettsutøveren legges i bakken og holdes fast i bukleie samtidig som også bevegelsene i brystkassen hemmes vil den uttalte surstoffmangelen og lufthungeren vedvare. Den økende surstoffmangelen vil i verste fall medføre bevisstløshet, fallende puls og til slutt puste- og hjertestans.”

  På spørsmål fra Spesialenheten om halsgrepet tatt inne på servicetorget kan ha forårsaket kvelning og om et slikt grep kan ha utløst tilstander som alene har medført død, har professor Søreide svart følgende:

  ”Nei, om det dreier seg om det ene beskrevne halsgrepet inne i lokalet, så har ikke det umiddelbart forårsaket kvelningsdøden. Det er dog den mest sannsynlige årsak til de påviste indre skadene i halsen rundt pusterøret. Denne skaden kan ha forverret pustemuligheten hos denne personen i den etterfølgende perioden. … Generelt kan man si at ett halsgrep holdt over flere minutters tid kan medføre umiddelbar død, men ikke slik at døden inntrer på senere tidspunkt slik forløpet er dokumentert i dette tilfellet. ”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *