Jus – ikke politikk

Print pagePDF pageEmail page

Jeg har egentlig ventet på at det skulle komme en slik reaksjon fra Strasbourg, fra menneskerettighetsdomstolen mot både Norge, nå håper jeg dem tar resten av de europeiskelandene i tur og orden.

Nå har vi drevet å behandlet asylsøkere og flyktninger ut ifra hvilken regjering vi har hatt, og gjort dem til et politiskspørsmål og politisksak igjennom flere 10 år,- en asylsøker kunne få opphold under ei regjering, men ble kastet ut av den neste og tilbake igjen ved neste regjeringsskifte,- samme  med flyktninger.

Men det ikke en stortingspolitiker eller byråkrat i UD eller i UDI som har klart å stille seg selv spørsmålet, skal dem handles etter hvilken farge det er på regjeringen og stortinget eller skal sakene behandles etter juridiske kriterier og internasjonaleavtaler ?,- nå skrev jeg et blogg innlegg om det for ca 1,5 år siden nå vel, hvor jeg reagerte på dette,- og idag kom reaksjonen fra Strasbourg, dette er ene og alene jus og internasjonaleavtaler, ikke et politiskspørsmål i det hele tatt.

Samtlige asylsøkere og flyktninger ( utenom kvote flyktningene ) skal behandles etter internasjonaleavtaler og  og det juridiske, hvilken farge ei regjering har og hvilke parti som styrer, har ingenting med saken å gjøre, og Norge har sammen med resten av Europa undertegnet avtaler om asylsøkere og flyktninger, ergo så er alle partier bunnet av de avtalene og jussen som gjelder på dette området,- så hverken Siv Jensen eller Jens Stoltenberg har egentlig noe med hvem som får bli i landet og ikke bli, det er det saksbehandlere som avgjør ut ifra som sagt, jus og internasjonaleavtaler. Kanskje påtide politikerne forstår dette, forholder seg til gjeldende avtaler og jus, og så ligger unna saksbehandlingen, da det dette er ikke er et politiskspørsmål i det hele tatt.

Men….dette vet våre stortingspolitikere, men det har gjort dette til en sak hvor det er lett å sankestemmer hos velgerne,- noe jeg ikke synes noe særlig om i det hele tatt, enkelt mennesker er ikke en politisksak i en valgkamp eller i en politiskdebatt, samme gjelder er det i kriminalpolitikken, man bruker ikke enkelt saker for å score billige politiskepoenger,- dette er mennesker og ikke noen poeng som deles ut til politiskepartier.

La oss ta en sak, Mullah Krekar. Han er kvoteflyktning, og kom til Norge i regi av FN, ikke Norge, d.v.s Norge  ble beordret å ta imot han, slik som med alle kvoteflyktninger som kommer hit. Men hvorfor er han her enda når både politikerne og norsk rett har sagt at han skal ut ? Tenkt på det ? Det er fordi han er kvoteflyktning, Norge eller en norskrett kan ikke utvise og sende ut en kvoteflyktning, da det er ene og alene FN`s høykommisær for flyktninger som bestemmer hvor han skal være, og bestemmer hvor hver enkelt kvoteflyktning skal ( til hvilket land ),- og dem er å betrakte som statsborgere av landet dem kommer til,- i dette tilfellet med Mullah Krekar, skal han  behandles som hvilken som helst nordmann,- og kan ikke utvises. Men når våger våre politikere å stå frem å si dette ? Lurer.

Hvis folk tror vi kan bestemme alt i eget hus, da er dere ekstremt naive,- vi har vært bundet av internasjonaleavtaler siden 1949, da Norge ble medlem av Nato og FN, og enda mer bundet av internasjonaleavtaler etter vi undertegnet Frihandelsavtalen med dengang EF, og enda mer når vi undertegnet EØS-avtalen i 1992, og stortinget vedtok i 1993,- slik er verden, og slik vil det forbli.

Vg ,

Stem:
Share

  11 comments for “Jus – ikke politikk

 1. Geir
  8. mai, 2010 at 11:16

  Flere politikere har nå begynt å snakke om integrasjonspolitikk i stedet for innvandringspolitikk eller asylpolitikk, og det er nok et skritt i retning av at de forstår hva det dreier seg om.

  Asylretten er en rett. Den er der, forblir der, og kan ikke stemmes bort. Det folket og demokratiet kan ta stilling til er i hvilken grad de som kommer hit skal integreres, og evt. assimileres. I forhold til sistnevnte er det også lover som står over politikken (bl.a. i forhold til religionsfrihet), men også relativt stor grad av interne valg.

  F.eks. Frankrike og Sverige er land som begge i stor grad har hatt en relativt liberal tolkning av asylregler og innvandringsregler, og derfor latt mange med bakgrunn fra den tredje verden bosette seg i landet. Samtidig har både Sverige og Frankrike en praksis overfor sine nye landsmenn som i større grad forventer noe større grad av assimilering sammenliknet med det du finner i Norge.
  Storbritannia kan plasseres i motsatt ende: Etter hvert en ganske streng tolkning av asylpolitikken, men stor aksept for et svært kulturelt segregert samfunn.

  Jeg tror det er disse spørsmålene debatten vil dreie seg om i fremtiden – hvor forskjellige folk skal ha lov å være, og i hvilken grad kulturelle forskjeller skal ha forrang foran de lovene som flertallet (som imidlertid jo representerer den etniske majoriteten) på den demokratisk måte har vedtatt at skal gjelde for hele fellesskapet.

 2. k
  8. mai, 2010 at 11:18

  Utrolig, nå kommer alle som blir utvist, til og konverter selfølgeli, og etter opphold, blir de muslimer igjen. Tull og tøys, fån ut

 3. Sivert
  8. mai, 2010 at 11:23

  @ Geir: Presis, kanskje påtide også Ola og kari Nordmann begynner å forstå dette også ?

  @ K: Handler ikke om konvertering, handler om at sakene skal behandles etter lover, regler og internasjonaleavtaler og ikke etter hvilken regjering vi har,- never forget;) undertegnede avtaler er bindende og gjeldende, uansett politiskfarge.

  En annen ting, kvoteflyktningene har vi ingenting vi skulle ment og sagt noe om og ei heller kan vi ikke nekte dem å bli eller å utvise dem.

 4. Petter
  8. mai, 2010 at 12:37

  Trodde faktisk at vi var herre i eget hus men der tok jeg feil…

 5. Sivert
  8. mai, 2010 at 12:52

  @ Petter: Det er politikk INNTILL internasjonaleavtaler undertegnes, men fra underskriften er satt på papiret er det jussen så rår,- bare å se på delelinjeavtalen mellom Norge og Russland, straks Dumaen og Stortinget har sagt sitt og sagt ja,- så er det ene og alene jussen som bestemmer resten.- slik er det med alle internasjonaleavtaler, inkl. EØS-avtalen.

 6. Bølla
  8. mai, 2010 at 13:03

  Vel nå så det ut i fra artikkelen at det var det faktum at han hadde konvertert, og derfor kan få dødsstraff som dommeren i strasburg sier nei til utsending. Da blir jo internasjonal rett en indirekte følge av konverteringen….

  Drukn han i døpefonten så får vi se hva hvor kristen han er…

 7. Sivert
  8. mai, 2010 at 13:14

  @ Bølla: Du har ikke forstått det du heller eller ? Det har ingenting med religion, tro og konvertering å gjøre i det hele tatt,- det har med at asyl – og flyktningesaker skal behandles etter lover og regler og internasjonale avtaler, ikke etter hva en politiker eller ti måtte mene og ikke mene,- det er grunnen til at Strasbourg grep inn,-. dette kommer til å få konsekvenser for alle land i Europa og i Norge fremover. Som sagt, dette er jus ( lover og regler ) og internasjonale avtaler, ikke politikk.

 8. Bølla
  8. mai, 2010 at 13:29

  ja og de lovende gjelder at han er i fare hvis han blir sendt hjem right? hgan var vel ikke kjvoteflyktning?

 9. Han
  8. mai, 2010 at 14:57

  Et par poeng, hva angår jussen:
  a) Krekar har _ikke_ norsk statsborgerskap. I følge loven skal han derfor ikke behandles som hvilken som helst nordmann.
  b) Det er norske myndigheter som velger hvor mange overføringsflyktninger (tidligere; kvoteflyktninger) vi skal ta i mot, og ikke minst; hvem.
  FN kan ikke bestemme eller beordre hvem som skal få asyl i Norge. FN kan heller ikke bestemme hvem som skal tildeles de rettigheter som følger av et statsborgersskap.

  Forøvrig er jeg enig i at internasjonale avtaler begrenser handlefriheten til norske myndigheter.
  Men når det er sagt, så passer det vel å minne om at bestemmelsene om opphold i Norge (i både den gamle og nye utlendingsloven) er _mer_ liberale enn det som følger av forpliktelsene i flyktningekonvensjonen.

 10. Sivert
  9. mai, 2010 at 11:13

  @ Han: Når det gjelder kvoteflyktningene så betyr ikke statsborgerskapet noe som helst, da Norge har sammen med alle land i FN underskrevet på en internasjonaltavtale som sier at det KUN er FN`s Høykommisær for Flyktninger som bestemmer hvor en kvoteflyktning skal være og i hvilket land vedkommende kvoteflyktning skal være i, og dem har også underskrevet på at samtlige kvoteflyktninger som ankommer Norge på «ordre» fra FN`s Høykommisøær for flyktnigner skal behandles som nordmenn og skal anses som nordmenn etter dem er ankommet landet.
  Disse vedtakene kan ikke Norge overprøve,- fordi det er en del avtalen med FN, uansett hvor mange dommer og hvor han/hun har sonet i Norge,- og hvis en kvoteflyktning blir domfelt i Norge for noe etter ankomst, så skal vedkommende sone på like vilkår som nordmenn, og kan ikke utvises etterpå. Akkurat dette finnes det mange eksempler på,- og jeg har selv personlig lest de brevene som dem får tilsendt.

  Sett deg ned å les, og gå gjennom lovene som gjelder spesifikt for kvoteflyktninger,- Norge må si ja og amen.
  Som jeg har sagt sikkert 40 ganger før, ingen kvoteflyktninger blir utsendt, what so ever,- eneste som kan sende en kvoteflyktning ut av Norge er FN`s høykommisær for flyktninger, ingen andre,- uansett hva UDI eller politikerne sier,- og det har forresten enda ikke skjedd etter Norge ble medlem av FN.

 11. Han
  9. mai, 2010 at 20:23

  Hvis ikke påstandene dokumenteres blir detta en teit nei, jo, nei, jo-debatt…
  Jeg regner med at dere forstår at jeg ikke kan lime inn alle lover og avtaler som angår overføringsflyktninger, for å bevise at det ikke finnes noen slik bestemmelse som Sivert prater om.
  I stedet ber jeg Sivert om å vise til det punktet i avtalen som støtter hans påstand.

  Men litt kan jeg gi dere. De som orker, kan lese utlendingslovens § 35 om overføringsflyktninger. Dernest om grunnlaget for opphold; § 28 (asyl) og § 38 (humanitært grunnlag). Les gjerne forskriftens § 7-6, også.
  Lovens § 63 og kapittel 8 har regler om utvisning.

  En enkel oversikt om overføringsflyktninger:
  http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Asylsokere-og-flyktninger/Overforingsflyktninger/

  Øvrige dokumenter, om regler og praksis knyttet til overføringsflyktninger:
  http://www.udiregelverk.no/Default.aspx?path={B6BB998F-FA73-4242-99A2-C21ECDB839F3}&mode=links

  En pose Twist til den som klarer å dokumentere at vi _ikke har rett_ til å sende overføringsflyktninger ut av landet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *