Palestinamandatet

Print pagePDF pageEmail page

Det er mange feiler i debatten som florrerer på nettet, både på blogger og i diskusjonsforumer, bl.a om staten Israel, og vesten gjorde en stor tabbe ved sin argumentasjon for å opprette staten Israel, eller gi jødene sin  egen stat i verden. Begrunnelsen som ble brukt i 1947 var at jødene ikke hadde egen stat, derfor gikk FN med på å dele Palestinamandatet i to stater, en jødisk stat og en arabisk stat, slik at jødene fikk egen stat.

Men hvorfor skal man bruke en religiøs overbevisning som arguementasjon for å gi dem et eget land / stat ? Det skulle tatt seg ut om kristne eller muslimer også folangte å få egen stat, for det første hadde det ikke blitt mange land igjen på kartet, men annen ting er at FN ga egentlig jødene noe dem ikke hadde krav på. Hadde f.eks Hitler erobret og invadert staten Israel under 2. verdenskrig, så  hadde det selvfølgelig være rett og rimelig at folket fikk landet sitt igjen, men saken er den staten Israel eksisterte ikke på den tiden, og Hitler gikk aldri til angrep noen staten Israel, han gikk til angrep og ville utrydde jødene som et troende folk, noe han hadde fått for seg var en urenrase. Jødene  har sin tro, på liklinje som kristne og muslimer har sin tro,- men så kommer FN på banen i 1947 å vedtar å dele Palestinamandatet i to stater, og hvor den jødiske delen da i 1948 vedtar sin uavhengighet, noe den arabiske delen ikke var enig i,- og så tok da staten Israel seg tilrette og tok til seg større områder enn det FN hadde gitt dem.

Men hvorfor navnet Israel ? Jo, i første Mosebok står det i bibelen at Jacob fikk navnet Israel, og i jødedommen ( deres religion ) står det at Jødene er guds utvalgte folk,- ergo brukte dem navnet til Jacob på den nye staten, som fikk navnet Israel.

Hadde FN i 1947 gitt et land tilbake til et folk som hadde mistet sitt land, ok og det har ingen protestert imot, og det skulle bare mangle, men her gir man et land til en gruppe mennsker som har en felles religion / tro og   som aldri har mistet sitt land, jødene har bod over hele verden i alle tider, både i Norge, Sverige, Tyskland, USA, England osv osv osv, det er ei trosretning, ikke en egen stat, akkurat som kristne og muslimer.

Når da FN gir jødene en egen stat, og samtidig så sier jødene at dem er gudsutvalgte folk, ikke rart at jødene nede i Israel tror at det er slik vi ser på dem fra vårt stå sted og tror dem kan gjøre hva dem vil. Det skulle blitt fint om FN hadde gitt samene egen stat, og kalt den for Sameland på tvers av grensene mellom Norge, Sverige og Finland, og så hadde samene fordrevet og jaget bort nordmenn, svensker og finlendere fra sine hjem og sine bosteder, tviler på at vi hadde godtatt det og svelget det rått uten noen former for protester.

Så man kan trygt si at vedtaket i FN i 1947 ikke var særlig gjennomtenkt, og særlig fornuftig. Og jeg er stygt redd for at verden vil slite med denne konflikten mellom palestinerne og Israel i mange ti år til, og kanskje ut i neste århundre,- hvis ikke partene seg imellom blir enig, eller at FN i spissen med støtte fra USA får til ei skikkelig løsning på denne konflikten – det beste hadde vel kanskje vært at man fikk bort det at Israel skal være enn jødiskstat, men heller en religionsnøytral stat, men det er vel utopi å få til når fanatismen har tatt overhånd, og hvor religionen mer eller mindre gjør mennesker galen eller at folk ikke klarer å se skogen for bare trær, som det heter, og tillegg er det egosime inni bildet, noe som også har bidrat til mange konflikter i verden, både små konflikter og større og mer allvorlige konflikter.

Uansett hva som skjer og ikke skjer i Midt-Østen, så har både FN og USA en jobb å gjøre i denne sammenheng.

Så det at det idag er mennesker som blander sammen jøder i Norge med staten Israel er ikke merkelig når man ser at FN i sitt vedtak sier at dem gir jødene sin egen stat, ergo har også FN blandet sammen religionen jødedommen sammen med opprettelsen av staten Israel, noe dem aldri burde ha gjort.

Vg , Vg , Vg , Tv2 , Tv2 , Vg , Vg , Vg ,

Share

  20 comments for “Palestinamandatet

 1. SofaKing
  5. juni, 2010 at 16:23

  Du sier: «og så tok da staten Israel seg tilrette og tok til seg større områder enn det FN hadde gitt dem.»
  Hvilke områder gjelder dette? Ble ikke Israel angrepet av naboland og beholdt en del av disse områdene som et krigsbytte etter å ha vunnet?
  Hvem angrep hvem? Hvem tok seg til rette?

 2. Sivert
  5. juni, 2010 at 17:04

  @ SofaKing: Israel har fra dag en vært i konflikt med sine nabostater, aldri vært fred. Israel «tok» seg tilrette på den måten at dem satte grensen mot den arabiske staten slik at Israel fikk større territorie enn FN hadde bestemt at dem skulle han, altså den breømte grensen fra 1949, FN hadde satt grensene, men Israel rappet til seg større området enn FN hadde gitt dem,- forøvrig har ingen stater angrepet Israel, Israel har fra dag en fram provosert angrep og kriger, og selv gått til angrep på andre stater….men feilen med staten Israel er at FN i sin tid, kalte det området som jødenes stat, altså gir en religion eller trossretning egen stat i verden som dem aldri har hatt eller aldri har mistet,- derfor er vedtaket i FN høyst tvilsomt.

 3. Sivert
  5. juni, 2010 at 17:12

  En annen ting med vedtaket som ble fattet av FN, er at byen Jerusalem ( dagens hobedstad i Israel ) ble bestemt til å være en internasjonal by, ikke underlagt staten som jødene fikk,- men den byen tok jødene med på kjøpet uten tillatelse, derfor er det ingen land ennå i 2010 som har annerkjent at Jerusalem som Israels hovedtad og derfor har alle sine ambasader i Tel Aviv, så egentlig er Jerusalem Israels egen proklamerte hovedtsad, men aldri blitt annerkjent av andre land i verden, fordi vedtaket i FN innbefattet ikke at Jerusalem skulle tilhøre Israel.

 4. Spelaren
  5. juni, 2010 at 18:16

  Himmel og hav hvor artikkelforfatter beviser sin uvitenhet! I hele femti år før andre verdenskrig og jødeforfølgelsen hadde jødene jobbet for å få gjenopprettet sitt nasjonalhjem.

  Det britiske mandatområdet Palestina (må ikke forveksles med dagens illusjon om hva Palestina er) ble gjennom flere delingsplaner delt opp i områder som jøder skulle få til sitt hjem. Folkeforbundet (FNs forgjenger) gav jødene et større landområde enn det som er Israel i dag, ratifisert gjennom både Balfour- og San Remo-erklæringen leeeenge før 1945. Det at artikkelforfatter utelater slike opplysninger viser vel med all tydelighet hvor enkelt palestinavennene lar seg rive med. Israel ble IKKE opprettet pga dårlig samvittighet etter andre verdenskrig, det ble snarere forsinket av nevnte krig, da det i over 20 år hadde eksistert rettslig bindende delingsplaner for disse områdene.

  Og de øvrige kommentarene her om at Israel ikke har blitt angrepet er i beste fall bullshit. I 1967 jaget Egypt FN ut fra Sinai, et brudd på fredsavtalen frå 1956, i tillegg til blokkering av Eilat. Når egyptiske militærstyrker deretter entret Sinai-halvøyen i strid med fredserklæringen var dette å regne som en krigserklæring. Også i 1973 ble Israel angrepet, denne gangen under Yom Kippur, men en må vel være sosialisthjernevasket for å overse dette…

 5. Kan
  5. juni, 2010 at 18:39

  Israel ble ikke tilbudt noe land pga 2. verdenskrig, det var folkeforbundet som vedtok dette i 1922. Opprettelsen av Israel skulle skje i en del av det området som det Ottomanske riket avsto som krigs erstatning

  FNs sin delingsplan av 1947 var ikke bindende, bare ett ugangspunkt/forslag for partene som var Arabere og Jøder. Plannen var avhengi av at begge parter aksepterte planen. Araberne og sikkerhetsrådet avviste planen.

  De områdene som Israel erobret i forsvarskrigen 1948 – 9 tilhørte ikke noe land.

  Jerusalem skulle bare underlagt FN til 1956.

 6. Kan
  5. juni, 2010 at 18:40

  @Sivert

  Man annerkjenner kun land. Hovedstad er indre anliggende.

 7. Sivert
  5. juni, 2010 at 19:16

  @ Spelaren: Hva jødene jobbet for å få til før 2. verdenskrig er temmelig uinntressant, men fakta er at staten Israel eksisterte ikke før etter 1948, eller som noen sier 1947 ved FN`s vedtak, og om man leser vedtaket, noe som er fult mulig,- så ser man at FN knytter staten dem vil gi opp mot en religiøs tro ( jødene / jødedommen ) – det er her jeg påpeker en feil i vedtaket, hadde staten Israel eksistert FØR 1939 eller 1940, så hadde det vært annerledes og skulle bare mangle at folket fikk sitt land igjen,- men her gir FN et landområde til en gruppemennesker som har ei bestemt religiøstro, for å bøte på skadene etter Hitler,- men det betyr ikke at selvom Hitler gjorde urett og begikk overgrep mot jødene, at jødene i sin tur skal få et eget land, som dem aldri har hatt før, uansett hvor mye dem har kjempet for det, dem kjempet ja, men hadde det ikke fysisk sett.

  @ Kan: Jersulem ble holdt utenfor bevisst av FN, og var aldri en del av område som FN ga jødene i 1947, det var ment som en internasjonal by, ikke hovedstad i noen land….men jødene tok Jerusalem p.g.a diverse skrifter i bibelen som dem mente var bevis på at jesus var begravd der osv osv…

 8. Kan
  5. juni, 2010 at 20:22

  Det Britiske og Franske Palestina Mandatet er fra 1922.

  UN Resolution 181 – The Partition Plan
  A “Green Light” for Jewish Statehood – A ‘Dead’ Blueprint for Peace

  «UN Commission recommended partitioning what was left of the original Mandate – western Palestine»

  Jordan er også endel av landskapet Palestina.

  «What resulted was Resolution 181 [known as the 1947 Partition Plan], a non-binding recommendation to partition Palestine, whose implementation hinged on acceptance by both parties – Arabs and Jews.»

  «Jerusalem and its surrounding villages were to be temporarily classified as an international zone belonging to neither polity.»

  Her står det midlertidig.

 9. Thomas
  5. juni, 2010 at 20:35

  Sivert: «forøvrig har ingen stater angrepet Israel, Israel har fra dag en fram provosert angrep og kriger, og selv gått til angrep på andre stater…»
  Her hopper du vel glatt over den arabisk-israelske krigen i 1948 hvor Irak, Syria og Libanon angrep Israel 15 mai (forøvrig dagen etter Israel erklærte seg selvstendig).
  Videre hopper du over at jødene godtok planen til FN, men at denne ble avvist av araberstatene.

  Det som skjedde i tiden før 2 vk er også interessant og har betydning for hva som skjedde etterpå. Verden ble ikke nullstillt med 2 vk.

 10. omk
  5. juni, 2010 at 21:17

  Ser at du setter grunnleggende spørsmål ved eksistensen av Israel. Det blir for dumt og bidrar ikke til en løsning. Det var mange jøder i området før Israel ble opprettet. Graver du en spade i Israel finner du bevis på jødisk kultur i området flere tusen år tilbake.

  Isarel har bevist at de er liv laga, faktisk mer enn Norge har gjort som ALDRI har klart å forsvare seg mot aggressorer. Norge er bare knappe 40 år eldre enn Israel.. det er med andre ord ikke en selvfølgelighet at vi skal være eget land heller siden vi sannsyb\nligvis hadde vært under annen makt for lenge siden hvis noen haadde ønsket dette.

 11. DK
  5. juni, 2010 at 21:33

  @Spelaren:

  Du skriver til Spelaren:
  «jødene i sin tur skal få et eget land, som dem aldri har hatt før» ALDRI HAR HATT FØR??????? DET FINNES DA VITTERLIG INGEN ANNEN FOLKEGRUPPE SOM KAN BEVISE SIN TILKNYTNING TIL LANDET STERKERE ENN JØDENE! Du er jammen ikke mye belest. Hjelper ikke å referere til Palestinamandatet (som om du prøver å opplyse folk om dette) når du ikke engang kjenner Jødenes historie i utgangspunktet. Sett deg ned med Historie boken og kom tilbake når du har gjort hjemmeleksen!

 12. R.M.
  6. juni, 2010 at 09:24

  Artikkelforfatteren skrev:
  «Det er ei trosretning, ikke en egen stat, akkurat som kristne og muslimer.»

  Du har selvfølgelig din fulle rett til å tro/mene/håpe at det er slik det er, men ikke forvent å motta nobelprisen i historie for å si det slik.

  Du skriver også:
  «Det beste hadde vel kanskje vært at man fikk bort det at Israel skal være enn jødiskstat, men heller en religionsnøytral stat.»

  Israel ER en sekulær stat, i motsetning til araberlandene rundt. Det er trosfrihet i Israel, derfor kan både jøder, kristne, muslimer, drusere osv. bo der og utøve sin religion. Det bor blant annet 1.4 millioner palestinere i Israel med statsborgerskap.

  Vil tipse deg om å sette av en kveld på Wikipedia og lese deg opp litt på fakta. Da vil dine meningsytringer ha en mye større tyngde enn nå som de er ispedd så mye uvitenhet.

 13. Sivert
  6. juni, 2010 at 12:21

  @ omk: jeg er ikke uenig at mennesker som mistet sitt land under 2.verdenskrig skal da få det tilbake, som jeg skrevet minst ti ganger allerede, skal bare mangle.

  Men jeg stiller spørsmålstegn ved om hvor lurt det var av FN å gi jødene en stat, og hvor dem samtidig knytter sammen deres tro ( jødedommen ) til denne staten, forøvrig den eneste staten i verden som har blitt opprettet på religiøst grunnlag, nå snakker jeg ikke om islamske land, dem er ikke opprettet fordi deres tro er tilhørende islam. Er det rart jødene tror dem kan gjøre hva dem vil og proklamere at dem er guds utvalgte folk, når en verdensorganisasjon indirekte går god for det igjennom sin begrunnelse for opprettelsen av staten Israel, ikke rart da at andre folkegrupper og mennesker med annen tro blir diskriminert i Israel og undertrykt, og ikke har de samme rettighetene som jødene har.

  Uansett hvor mange eller hvor få jøder som har tilknytning til området som nå er Israel, så betyr det ikke at dem har rettigheter til området for det,- jeg har også tilknytning til mange plasser i verden, men jeg har ikke rettigheter der for det. Om jeg har tilknytning til huset til min bestemor, så betyr det ikke at jeg har rettigheter til huset for det,- akkurat samme prinsippet, men dem har fått en rettighet som dem i utgangspunktet ikke hadde,- det er her feilen ligger, UTEN at hverken jeg aldri skal angripe og anklge jøder rundt om i verden for det, er ikke dem som har fattet det vedtaket, det er det FN som har gjort.

 14. Sivert
  6. juni, 2010 at 12:30

  Hvis dere ikke vet hva Palestinamandatet er, og hvor stort det var,- så kan du dere lese om dette under linken jeg legger ut under.

  http://nn.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet

  Og grunnen til at jødene forlangte eget land / stat, er jo at et lite område som mener er Israelsland står sentralt i jødedommen, ikke beviselig et geografisk området dem kan vise til har vært deres område, men fordi det er sentralt i jødedommen ( deres religion / tro. )

 15. Sivert
  6. juni, 2010 at 12:32

  Det skal ta seg fint ut om jeg finner en området som er omtalt i bibelen og er sentralt i kristendommen, så skal ei gruppe nordmenn eller svensker gjøre krav på det området,- blir sikkert godt mottatt i år 2010.

 16. omk
  6. juni, 2010 at 12:59

  Jeg håper du skjønner at det kan være meget provoserende for en Israeler å sette spørsmålstegn ved deres lands eksistens? Jeg ser ikke annen årsak enn nettopp for å provosere. Jeg synes du skal grave dypt i deg selv å spør deg hvorfor du har de standpunkter du har. Forsåvidt jeg vet går ikke Israelere rundt og hevder de er guds utvalgte folk.. noen kristne gjør det her i Norge. Her ligger også hvorfor så mange plutselig begynner å tenke irrasjonelt og støte alt hva Israelere måtte gjøre fra seg.. de ønsker for Guds skyld ikke å alliere seg med glad- kristne og (utrydningstruede) kristne mørkemenn. Jeg frykter at du er en av dem som velger å gå medstrøms…det er liksom ikke kult å være på deres side. Vel.. jeg foretrekker å være på de glad- kristnes side fremfor å være på siden til mørkebrune fascistiske krefter og blodrøde revolusjonære Gilberter.

  Uten Israel hadde vi hatt en vannvittig forfølgelse av jøder i verden. Etter murens fall åpnet Israel sine grenser til jøder fra Russland og andre øst- europeiske land. Også Afrikanske jøder fikk innpass. Dette er jøder som ble forfulgt. Det var ikke særlig kult for den vanlige sekulære Israeler å få disse nye landsmenn inn i landet sitt med helt annen kultur og levesett, men de gjorde det nå.

  Hadde Arabiske land vært like flinke til å ta imot sine egne arabere og muslimer, de som har flyktet og er forfulgt hadde nok verden sett rimelig bra ut!

  Se også til kurderenes situasjon. De blir kraftig undertrykt i flere arabiske land, spesielt fredsduen Tyrkia.

  Har bodd mange år i Ghana. Ghanesere drepes av Lybiske og arabiske stater som om de var rotter bare fordi de skulle ha en bibel i kofferten, Nettopp nå var det et nyhetsoppslag i en Ghanesisk avis at 20 Ghanesere var dømt til døden i Libya…

  Velkommen til den vanskelige verden.

 17. Sivert
  6. juni, 2010 at 13:13

  @ omk: Det er ikke bare jeg som uttaler skeptis til vedtaket, det er menge land anno 2010 eom enda gjør, ikke fordi at jødene dengang ikke skulle få eget land, men at FN gjør koplingen mellom jødedommen og landet, det er her min skepsis kommer inn,- og den kommer også inn fordi FN gir dem noe dem aldri hatt krav på, men når man ser litt historisk på dette, og ser på situasjonen for jødene etter 2.verdenskrig, så kan jeg forstå FN sitt vedtakk ja, absolutt…..men det betyr ikke at det vedtaket var riktig for det ?
  For sammenligne litt med hva som skjedde i Norge fra midten av 1800 – tallet og fremover,- da ble alle samene tvangs fornorsket, dem fikk kun lov å skrive og lære norsk, samme var det med kvænene ( Finlendere /samer ), noe som var et overgrep mot dem, og dem fikk heller ikke lov å ha sin egen kultur, så deres identitet ble jo slettet av den Norskestat, men……disse samene og kvænene var norskestatsborgre og bodde i Norge. En ting var at den Norskestat ville rette oppi den uretten som ble begått, men var det riktig av Stortinget å gi samene i Norge eget parlament ? Noe som dem aldri før har hatt eller sånn sett hatt krav på, dem bor fremdeles i Norge,- Dette har både Sverige og Finland også gjort, gitt samene eget parlament på samme grunnlag, men disse samene bor vitterlig i både Sverige og Finland og har fått samme rettigheter som både Svensker og Finlenderne, som her i Norge, like rettigheter. Men er det riktig å gi dem eget parlament og snart eget styresett for det ?

 18. medaljen
  6. juni, 2010 at 13:40

  Israel ble i det minste opprettet internasjonalt og forsåvidt lovlig. Om du støtter Israel eller ikke for bli opp til deg selv.

  Men kan du si meg datoen da Palestina ble opprettet?

 19. Ørjan
  6. juni, 2010 at 14:47

  Det store spørsmålet? Bildene vi har fått sett er tatt av Israelske kameraer, hvorfor blir ikke kameramannen angrepet når han kommer ned på dekk? Hvorfor blir han sent først ned? Er dette laget etter angrepet? Ingen sender ned en kameramann først. Aktivistenes bilder og filmer ble jo ødelagt/forsøkt ødelagt. De eneste bildene vi har sett fra aktevister er noen skadde Israelske soldater i en Tyrkisk avis. Er dette bilder som skal vise at soldatene lagde disse bildene i ettertid? Jeg bar spørr. We con the world…..

 20. Grattulere
  4. juli, 2010 at 12:31

  Hvis man slutter å ta deg seriøst og heller bruker denne bloggen som ren underholdning, så blir det ganske morsomt å se hvilke syke ting du finner på å skrive! Stor takk til internettet som gjør det mulig for slike uvitende kverulanter som deg å nå ut til hele land!

  Det virker som om du er bare ute etter å ha noen å krangle med, ser blant annet at du her refererer til noe som spår på Wikipedia (http://nn.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet).

  Jeg tviler ikke et sekund på det som står på linken. Men det som er litt interessant er hvordan du kverulerte rund bruken av Wikipedia når du i en annen diskusjon ble konfrontert med noe var hentet der. Jeg henviser til innlegget:

  http://altamagazin.com/2010/02/07/innvandring-og-frp-ikke-mulig/

  Og siterer deg: «Det er vel ikke Wikipedia sin definisjon du viser til? Da blir du temmelig lurt godt, da alle kan legge ut hva men vil på Wikipedia, så informasjoner man får der er ikke til å stole på i det hele tatt.»

  Jeg kårer deg herved til Norges største kverulant og takker deg for mange sleivete og underholdende innlegg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *