Tull av media

Print pagePDF pageEmail page

Etter det ble kjent at Breivik ble erklært utilregnelig av de psykiatrisk sakkyndige i den første rapporten har ikke media gjort annet enn å spekulere i hvilken straff Breivik får for sine handlinger den 22.07.2011. Det har nesten blitt en intern mediekonkurranse i å spekulere mest mulig, uten at media har noen grunn til det. De som ble rammet av Breivik`s handlinger den 22.07 er ikke opptatt av hvilken straff han får, men dem er optatt av at han ikke kommer ut igjen på gata, det er en helt annen sak, mens media på død og liv skal spekulere mest mulig, nesten så man lurer på om det utdeles gull, søv og bronsemedalje ettersom det mediumet kommer nærmest sannheten.

Men når dette er sagt, så er kun to utfall som er realistik, men det ene mer enn det andre. Det ene er at han blir dømt til tvungen psykiskhelsevern og det andre er forvaring, begge deler er tidsubestemt, ergo det nærmeste vi i dag kommer livstid i Norge. Men siden det er noe som heter i straffprosessloven at » tvilen» skal komme tiltalte tilgode, så virker det temmelig fjernt å tro at han blir idømt forvaring, fordi det er allerede er avgitt en psykiatrisk sakkyndig rapport som sier at han er er utilregnelig. Om de nye sakkyndige komme til motsatt konklusjon, så er tvilen der likevel, noe som er konsekvensen av konklusjonen i den rapporten som allerede er avgitt, og er da tvil som det er, så skal han etter loven frifinnes og idømmes tvungen psykisk helsevern. Slik er lovverket på dette området. Hadde Norge hatt samme type forvaring som Sverige, da hadde han kunnet blitt idømt forvaring, fordi Sverige bruker forvaring mot såkalt utilregnelige personer, ikke mot friske straffedømte, men det gjør ikke vi i Norge da forvaring er i lovverket definert som straff, og i straffeprosessloven skal ikke utilregnelige mennesker straffes, men behandles på psykiatrisk sykehus.

Nå kan jo selvfølgelig både vi som enkelt mennesker og pressen være uenig hvordan lovverket er, men det har liten betydning for hvordan saken og utfallet av saken mot Breivik blir. Og om stortingspolitikerne velger å forandre loven nå før rettssaken mot Breivik, så hjelper ikke det heller på det faktum, at han skal behandles på den måten loven var når han begikk handlingene den 22.07.2011, ikke hvordan loven er etter den er forandret.

Jeg registrer at Vgnett idag skriver at Breivik kan bli idømt forvaring. Da må i tilfelle de psykiatrisk sakkyndige som erklærte Breivik  for utilregnelig snu og komme til en annen konklusjon, noe som er meget tvilsomt. I tillegg til dette, må retten se totalt bort fra den tvilen som ligger i hans tilregnelighet eller utilregnelighet hvis det skulle komme en nye rapport som sier at han er tilregnelig, men da setter retten tilside norskrettspraksis som sier at » tvilen» skal komme tiltalte tilgode, noe som vil være meget oppsiktsvekkende i seg selv.

Vi kan trygt si, uansett om Breivik blir dømt til tvungen psykisk helsevern eller til forvaring, så vil han aldri uansett sette sine bein på gata for om minst 30-35 år, altså når de fleste av oss over 30 idag er alderspensjonister og kanskje død, ergo har vi ikke mye å bekymre oss for i det hele tatt, da jeg tror at han aldri kommer ut igjen i levende live, så hva straffen / dommen blir å hete kan jeg ikke se har noe å si i det hele tatt, mens det for mediene er blitt et tabloid sirkus å spekulere i dette, noe som er totalt ubegrunnet.

Vg , Vg ,

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *