Etter 22 juli – fremdeles forvirret

Print pagePDF pageEmail page

Nå har både mediene, regjeringen, stortinget og 22juli kommisjonen synset og trodd og antatt og ment så mye om » hvordan kunne det som skjedde 22 juli 2011 egentlig skje?» Ikke minst har mediene nærmest hvert i harnisk etter å finne svar, og opposisjonen og media har krevd at den en ene etter den andre måtte gå av, nærmest som et halmstrå for å finne svar på «hvorfor og hvordan det skjedde».

Spesielt ille ble det etter  at 22 juli kommisjonen la fram sin rapport, da burde alle få sparken innad i både regjeringen og politiet. Har vi kommet nærmere et fornuftig svar på hvordan 22 juli kunne skje?!

Vi har ikke kommet en meter i lengre i søken på svaret om hvordan 22 juli kunne skje, ikke en mm nærmere, fordi svaret ligger ikke i 22 juli, men vi må gå tilbake til 11. september 2001, når USA ble angrepet av islamististiske terrorister, og hvor både New York og Pentagon ble angrepet. Det var den gang vi begynne å se oss blinde på hvem som står bak terrorismen og hvem som er terrorister, uten at en i hverken PST eller i sikkerhetstjenesten i andre land så en mm til hverken høyre eller venstre, men bare rett fram og stirret seg blind på Osaman bin Laden. Og det var også i stor grad USA som satte definisjonen på hvem som ble / var terrorister, ikke hvem som kunne bli det eller andre med politiske meninger og andre ekstremister, det var utenkelig helt fram til 22 juli 2011, da møtte vi vår egen dumskap i døra.

 

Bilde hentet fra Vgnett

 

Hvordan kunne vi forvente at sjefen for PST eller politidirektoratet kunne se mot det høyreekstreme miljøet når hele vest Europa var blitt hjernevasket i gjennom 10år av USA at det er muslimene og islam som er store fienden og som utfører terrorhandlinger ?? USA gikk så langt i sin tid, at dem innvaderte både Irak og Afghanistan med den unnskyldningen at den hadde atomvåpen og kjemiske våpen, uten at det fantes noen som helst dokumentasjon for disse påstandene, mens den reelle grunnen var at Bush ville ha tak i Bin Laden som USA selv har lært opp og gitt gratis utdannelsen i USA, så når det smalt den 11 september, da startet jakten på muslimene og islam. Og hele vesten nikket samtykkende, uten at en eneste etterretningsorganisasjon ba dem stoppe opp og se litt bredere for å kunne forebygge terrorhandlinger, utenkelig.

Når det da først smalt den 22 juli, så fikk vi sjokk og ble lammet, selv våre naboland og Europa ble rystet over at noe slikt kunne skje i  lille Norge. Det virker nesten enda som vi lever i dvalen før 22 juli, fordi vi fikk en hvit etnisk nordmann mitt i fleisen, og som kunne utføre ei slik handling, fordi han visste at PST og resten av europa hadde fokus på muslimene og islam, ikke på det høyreekstreme miljøet på nettet og eller i samfunnet, det er grunnen til at han gikk under lupen til PST og andre etterretnings organisasjoner.

Vi så på profeten Mohamed, men vi fikk Breivik istedenfor, og vi skulle ta profeten Mohamed, men vi satte Breivik på ei celle på Ila fengsel.

Helt opp til den 22 juli så sa PST i sine trusselvurderinger at trussel var størst fra ekstreme mulismer, og at det høyreekstreme miljøet i Norge lå nede med brukket rygg, og dem var fremdeles like blind. Dem kan umulig at overvåket ulike høyrekestreme nettsider og fulgt med på ytringene som kommer på disse sidene. Det var faktisk under rettssaken  mot Breivik at folk fikk vite om nettsider som f.eks document.no og gatesofviena.blogspot.com. De nordmenn som visste om disse nettsidene før rettssaken, var dem som skrev der og noen journalister og noen få som forsket på dette miljøet i lengre tid. Men hvorfor har ikke det norskefolk fått vite noe om denne trusselen ?? Hvorfor ble ikke det norskefolk advart mot at slike uønskede ellementer eksisterte ?? Hvorfor opplyste ikke de journalistene som visste om dette miljøet det norskefolk og kom med advarsler i media ?? Samtlige satt tause som østers foran sine pc-skjermer og lekte hobbyforskere.

 

Foto: Lånt fra vgnett

 

De som visste om dette høyreekstrememiljøet på nett, både journalister, forskere og politiet vet ikke hvor mye dem skal melke i krone og ører ut av denne saken nå i etterkant. Dem skriver bøker og kommer mer enn villig med informasjon i dag, og politiet krever bedre og mer ressurser for å styrke beredskapen og mer til høyere lønninger og til omstruktuering av politiet, bla. færre politidistrikt, flere helikoptere osv osv osv, men hvorfor bruker dem ikke mer penger på å  overvåke det høyreekstreme miljøet på nettet og ellers i samfunnet, det må jo være den beste måten å forebygge slike hendelser igjen ?? Ikke minst ville det være litt lurt nå kanskje, å endre fokus, få plantet inn i skallen både på politikere og politiet at hvem som helst kan utføre en terrorhandling på norsk  jord, forskjellen er bare innpakkningspapiret på terroristen / terroristene, og om han/hun tilber Hitler, Jesus eller Mohamed, ikke selve handlingen.

Registerer at journalist Kjetil Stormark har uttalt på sin blogg og i media at PST må få 100 – 150 nye stillinger og mer ressurser tilført, men hva hjelper det gi PST mer ressurser, hvis dem fremdeles sitter å stirrer seg blind på profeten Mohamed og ikke bryr seg om de andre ekstreme miljøene i samfunnet ?? Er vel lov å ha to tanker i hodet samtidig vel og se flere trusler samtidig ?? Eller lever vi enda under hjernevaskingene til tidligere president Bush ?? Kanskje på tide å komme ut av islamboblen og se verden litt mer nyansert og slik den er. Klarer vi det, da er det håp for at vi unngår enn «ny» 22 juli i Norge og 11. september i USA.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *