Politisk korrupsjon i Helse Nord

Print pagePDF pageEmail page

Foto: Altaposten.no

 

De fleste av oss kjenner til begrepet om korrupsjon, men da har det vært brukt i økonomiske saker til egen vinning, og gjemt unna pengene. Men jeg anser at politisk korrupsjon er enda verre. Det hindrer både demokratiske prosesser og er til hinder for at pengene som politikerne skal bruke til innbyggernes beste, blir brukt på en  måte som gangner dem selv og sin kommune, som igjen  går ut over andre kommuner, både økonomisk og i form av et tjeneste tilbud ovenfor sine innbyggere.

I dette tilfellet, så vil jeg ta for meg sammenblanding av roller, som er så graverende at det går ut over helsetilbudet til 1/3 av befolkningen i Finnmark, og som viser hvor viktig det er å ha de rette kontaktene for å kunne beholde sine tjenester i sin by på bekostning av en større by, som har et større behov for de tjenestene, men at kameraderi og vennskap og styreverv er til hinder for at Alta by får sine rettmessige helsetjenester som byer i sør Norge har som er på samme størrelse, altså på 20 000 +.

Nå har dagens  ordfører i Hammerfest Alf E. Jacobsen vært en frontfigur igjennom alle sine år som ordfører i Hammerfest for å motarbeide Alta skal få et godt helsetilbud, og ikke vært villig igjennom sitt styreverv  i Finnmark AP å bidra til dette, forøvrig har Hammerfest et sykehus som er utgått på dato, og Helse Nord har vedtatt at det skal bygges 2 nye sykehusbygg i Finnmark, Hammerfest og Kirkenes, to byer som har under 10 000 innbyggere hver for seg. Den samme Alf E. Jacobsen sitter så i styret til Helse Nord.

Nå har Helse Nord nektet til nå å få ei utredning før dem skal svi av 2-3 milliarder kroner, noe som forøvrig er lovpålagt når staten skal bruke mer enn 500 millioner på f.eks slike ting som å bygge nye sykehus, men dem nekter plent. Og når man samtidig vet at Alf E. Jacobsen er venn med statsråd på statsministerenskontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som også i gjennom ei årrekke vært sterk motstander av at Alta skal få sykehus, selv om alle vet at den eneste byen i Finnmark som har sterk vekst, både i dag og langt inn i fremtiden, selvfølgelig har behov for et godt helsetilbud til sine innbyggere og til de innbyggerne som bor i de nærmeste kommunene rundt. Jeg vet også at herr Schjøtt-Pedersen måtte for 2 år siden komme ens ærend fra Oslo til Alta på årsmøtet til Finnmark Ap å sørge for at Finnmark Ap IKKE gikk inn for utredning av den fremtidige helsestrukturen i Finnmark, noe som også gjorde at Finnmark AP snudde i saken om utredning av sykehusstrukturen i Finnmark.

Det at Alf E. Jacobsen er plassert sentralt i styre i Helse-Nord, har kun et formål, det er å hindre ei utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, som dem vet vil vise at det er både helsemessig og økonomisk uforsvarlig å bygge nytt sykehus i Hammerfest  framfor i Alta og ei slik utredning vil også vise at Helse Finnmark vil spare flere millioner på transport av pasientene til sykehusene. For å si det pent og forsiktig, Helse Nord bruker sykehusene i Finnmark som sysselsetnings tiltak i regi av NAV og som distriks arbeidsplasser, og ikke til det sykehusene skal brukes til, nemlig fremme god behandling og et godt helsetilbud til innbyggerne.

Det er noe riv ruskende galt et sted, når Helse Nord plasserer ordførere og politikere i styret som sitter der med stor egen interesse, både for at deres egen by skal få mest mulig og som i tillegg har visst utallige ganger i media at dem direkte motarbeider nabokommunene, da er i så fall Alf E. Jacobsen innhabil i samtlige saker som omhandler Helse Finnmark, men det er dette som gjør at han blir gjennvalgt gang på gang, viser til at han berger sykehuset og gir innbyggerne godt tilbud, men sier ikke et ord om til hvilken pris og  på hvilken måte han klarer det, skyldes ikke godt politisk håndverk i hvertfall. Ene og alene kameraderi, bekjentskaper og venner helt opp i regjeringskontorene. Er det på slikt grunnlag vi skal fatte vedtak om fremtidige helseinvisteringer i både Finnmark og i resten av Norge ??

Jeg har forøvrig gjort politiskledelse i Helse – og omsorgsdepartementet oppmerksom på denne rolle blandingen det er i styret i Helse Nord, det bør dem ta tak i  snarest, og få luket ut folk som sitter der med stor egen interesse, og som ikke ofrer en tanke på hva som gir best helsetilbud til befolkningen samlet sett innen sitt fylke, selv om 1/3 av befolkningen lider sterkt under dette, og lider under at dem har et manglende forsvarlig helsetilbud.

For ei stund tilbake, så vedtok Alta kommunestyre at dem skulle få utført ei egen uavhengig utredning, og oppdraget gikk til Sintef. Selv dette klarte Alf E. Jacobsen å sabotere. Han klarte sabotere dette ved å gi innstruks til folk i Helse Finnmark og i Helse Nord om at dem IKKE skulle bidra med informasjon som gjorde denne utredningen mulig, eller for å si det på godt norsk, ba dem holde tilbake informasjon, slik at Sintef ikke fikk gjort den utredningen dem skulle og derfor måtte si fra seg oppdraget i samråd med Alta kommune, men regien bak at det stoppet, den hadde Alf E. Jacobsen styremedlem  i Helse Nord, ordfører i Hammerfest og styremedlem i Finnmark AP.

Hvis ikke denne formen for politiskmaktbruk og lobbyvirksomhet ikke kan kalles for politisk korrupsjon, så kan ingenting kalles for politisk korrupsjon, som også betyr at man undergraver demokratiske prosesser i samfunnet. At ikke helseministere, Helse Nord og Helse Finnmark griper inn, må bety at vi tillater slik undergraving av politiske prosesser og undergraver hvordan saker skal behandles / utredes, og det er tydeligvis også lov å bryte vedtatte lover som er fattet av Stortinget.

Når blir slik politisk korrupsjon straffbart og ulovlig montro ?? Skal Helse Nord fremstå seriøs, og som et foretak som fatter vedtak som blir oppfattet som til det beste for innbyggerne i Finnmark, ikke minst i Alta, da bør fjerne dem som sitter der med stor egen interesse, for seg selv personlig og kun for sin egen lille by.

Share

  5 comments for “Politisk korrupsjon i Helse Nord

  1. 13. august, 2017 at 11:00

    Dette har Altas befolkning vist hele tiden, men har alltid blitt overstyrt/ motarbeidet av AP sentralt og lokalt i Alta også.
    Ap står ikke lenger for demokrati, men for diktatur. Og snart er vi vel også blitt en politistat, styrt av AP.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *