Copycats eller hva

Print pagePDF pageEmail page

Foto: Dagbladet.no

Denne blogg artikkelen fikk jeg inspirasjon til å skrive på bakgrunn av en artikkel jeg leste i Vi Menn for ca 3-4 år siden. Artikkelen omhandlet en drapsdømt mann, han var dømt for drap på en homofil mann i Oslo for mange år siden. Det som som jeg merket meg med denne artikkelen i Vi Menn var at denne drapsdømte mannen fortalte mye om seg selv og om sin bakgrunn og om sin oppvekst, men han nektet å svare på spørsmålet fra journalisten om hvordan han begikk drapet og hva han gjorde med avdøde. Begrunnelsen for dette var at han fryktet noen ville kopiere drapet, altså en eller flere såkalte copycats, som er meget utbertt i USA og Storbritania, spesielt i seriedrapssaker. Hvem husker ikke f.eks Jack The Ripper, og hvor mange er det ikke i etter tid som har kopiert hans drap av prostituerte i Storbritania og USA i etterkant, utrolig mange.

Hvorfor nevner jeg dette nå ? I en artikkel på dagbladet.no den 09.10.2012 så uttaler politiet at «aldri før har Oslo-politiet mottat så mange anmeldelser av voldtekt». Vi har også etter den 22 juli hatt et ekstremt fokus på ekstremister, ikke minst har Fjordman, Document.no , osv osv fått ekstremt mye media dekning, og nå sist en muslim som visst nok har kommet med trusler mot jøder og er anmeldt for trusler mot to journalister, og tilhører visst nok et såkalt miljø for ekstreme muslimer.  Felles for disse sakene, media gitt dette mye oppmerksomhet.

I artikkelen på Dagbladet den 09.10.2012 så tar faktisk politiet stor høyde for at mange av anmeldelsene kommer nettopp av at enkelte har blitt påvirket av mediadekningen og derfor begått handlinger dem ellers ikke ville gjort, men som dem kun har tenkt på, men at media kan med sin store dekning kan ha påvirket dem til å begå disse handlingene, altså få dem til å vippe over ei grense dem ellers ikke ville gått over.

Hvis dette stemmer som politiet opplyser om at media kan ha påvirket noen til å begå handlinger dem ellers ikke ville gjort, da har vi et problem, et stort problem også. En ting at vi da har et problem, men da begynner også det å stemme som denne drapsmannen uttalte til Vi Menn, som jeg nevnet innledningsvis, Norge begynner å få såkalte Copycats i omløp, og det igjen medfører at det blir vanskeligere for politiet å lage seg såkalte gjerningsmannsprofiler og forholde seg til såkalte moduskandidater i kriminalsaker som dem har gjort til i dag, i stor utstrekning.

Nå har media brukt mye tid og energi for å belyse såkalte ekstreme miljøer, både muslimske og høyreekstreme etter 22 juli, det har også vært journalister som har t.o.m har skrevet bøker om dette temaet, og vi har fått vite om nettsidene deres, og hvem som står bak de ulike nettsidene. Vi har nærmest blitt foret som hunder og matet som barn med denne typen informasjonen igjennom mediene, ikke minst når straffesaken mot Breivik pågikk for fullt i gjennom 10 uker. Kan dette ha påvirket unge muslimske gutter til å bli radikalisert ? Kan dette ha påvirket unge muslimske gutter til å ta et steg i sine ytringer som dem ellers ikke ville gjort ? Selvfølgelig kan denne påvirkningen ha skjedd og skjer enda, noe annet vil være direkte naivt og for dumt til å tro annet.

Når en mann som Jack The Ripper som i 1888 begikk minst drap på prostituerte i London, og det var på en tid hvor mediene nærmest ikke skrev om slikt, ikke var så tabloide og ikke eksisterte i det omfanget som mediene gjør idag, men selv da » inspirerte» Jack the Ripper menn til å gjøre lignende i etterkant, faktisk helt frem til i dag, da burde mediene i 2012 forstå deres påvirkningskraft og hvor negativt kriminelle handlinger kan påvirke enkelt mennesker.

Nå sier jeg ikke at mediene skal slutte å skrive om kriminellehandlinger, for all del. Men mediene bør kanske bli flinkere til å være bevisst denne mekanismen, og ut i fra det å omtale kriminalsaker på en mindre detaljert måte og på en mer skånsom måte. Er et uttrykk som heter, » er ikke galt det man gjør, men måten man gjør det på», som betyr at måten man sier og gjør ting, er avgjørende for om det er galt eller ikke. Noen vil nok også si, » er ikke galt å be noen å reise til helvete, men det er måten man sier det på som avgjør om resultatet blir rett eller feil».

Konsekvensene av denne typen omtaler som kriminalitet får i dag, er det utvilsomt forsket for lite på,  ihvertfall i Norge, om det i det hele tatt er blitt forsket på, noe det absolutt bør, vi har nemlig ikke råd til at det blir flere offer i samfunnet eller råd til at det begås nye kriminelle handlinger, er både kostbart for staten i kroner og øre, men enda mer kostbart i menneskelige tragedier og lidelser, derfor anser jeg dette som et viktig område å forske på.

Nå i disse tider hvor mediene skriver temmelig detaljert i saken mot ordføreren fra Vågå på sine LIVEchatter, så stiller jeg meg spørsmålet, kan vi forvente ei oppblomstring og økte antall anmeldelser av misbruk av barn ? Kan dette påvirke andre personer i maktposisjoner til å begå overgrep ? kan det påvirke mennesker i maktposisjoner til å misbruke sin stilling i gjennom ha sex med noen vedkommende absolutt ikke burde ? Svarene på dette får vi vel når det har gått ei tid etter denne saken mot ordføreren er over, så kanskje er det ikke så dumt at mediene blir litt mer tilbakeholdne med hva dem skriver om kriminalsaker og hvor mye detaljer dem lar oss lesere få kjennskap til, er vel enda noe som heter » det man ikke vet, har man ikke vondt av». Eller må vi mennesker absolutt ha alle detaljene i hver enkelt kriminalsak, og det ned til den minste detalj ? Noen ganger må jeg innrømme at jeg lurer virkelig hvor tabloid vi mennesker er blitt i hodet, spesielt begynnte jeg å lure når en på LIVE-chatten på Vgnett spurte journalistene om, » får vi vite hvordan og hvilken type sex denne ordføreren har hatt med denne 13 åringen?» Allerede når jeg så det spørsmålet, begynnte det å ringe i bakhodet mitt, som det heter. Så jeg foreslår at vi skrur igjen «mediekrana» litt i hvertfall i omtalen av kriminalsaker.

 

 

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *