Begge kan ikke snakke sant

Print pagePDF pageEmail page

Foto: Google

 

For ei stund tilbake skrev jeg en artikkel her på bloggen som het » Politisk korrupsjon i Helse Nord «, og nå etter x antall eposter og henvendelser og svar på dette, så begynner det å tegne seg et bilde av at noen har noe å skjule og ikke vil fortelle den hele og fulle sannhet på hvorfor Helse Nord ikke utreder sykehus strukturen i Finnmark før dem skal innvistere 2-3 milliarder i nye sykehusbygg, noe som er komplett uforståelig for Alta`s befolkning, for en region på nærmere 29 000 mennesker. Hvorfor kommer Helse Nord med direkte usannheter i Altaposten den 28.09.2012 ?

Den 28.09.2012 uttalte Helse Nord til Altaposten at dem ble hindret / stoppet av Soria Moria erklæringen til regjeringen å utrede sykeshusstrukturen i Finmark, noe som viser seg nå i ettertid å ikke stemme. I går 12.11.2012 kom svaret fra Helseministeren, som hadde sendt til Venstres Trine Schei Grande. Han skriver, sitat * Generelt så utreder helseforetakene allternative løsninger og eventuelt ny lokalisering for sine nye invisteringsprosjekter. Når det gjelder konsekvensutredninger er dette en utredning som er hjemlet i plan – og byggningsloven, hvor det fremgår at bl.a konsekvenser for samfunn og miljø SKAL vurderes. * sitat slutt * Ergo kan ikke både Helse Nord og helseministeren snakke sant, en av dem sier bare halve sannheten, men hvem ?

Når man kjenner til at både ordføreren i Hammerfest og styremedlem i Helse Nord, Alf E. Jacobsen og statsråden på statsministerenskontor Karl Eirik Schjøtt Pedersen er i mot ei slik utredning og ikke ønsker at Alta skal få et bedre fødetilbud ( fødeavdeling ) og akuttilbud, da er det lett å slå 2 og 2 sammen, og man får i dette tilfellet 4 til svar. Ergo stemmer mitt innlegg her på bloggen ( Politisk korrupsjon i Helse Nord ) meget godt med virkeligheten. Kanskje på tide at man  får ei opprydding i Helseforetakene og hvem som kan sitte i styrene, og slutt på det politiske kameraderiet som eksisterer i Norge anno 2012 ?!

Når slike kontakter og kameraderier går ut over liv og helse til mange mennesker i dette landet, da burde absolutt folk blitt straffet for politisk korrupsjon, og dette er også til hinder for god samfunns utvikling. Vi bygger ikke sykehus i Norge for at dem skal være sysselsetnings tiltak i regi av NAV eller for at dem skal være arbeidsplasser for enkelte små byer / tettsteder, sykehusene er til for syke mennesker som trenger god helsehjelp, og dem skal plasseres der folk bor. Skulle tatt seg ut om Helse Sør Øst, hadde bygd Oslo Universitetssykehus i Kongsberg eller Stavanger, og de fødene i Oslo måtte dra 4-5 timer med bil til sykehuset, fordi man ønsket å holde liv i et lite tettsted / by, man kan selvfølgelig bygge sykehuset hvor man vil, men det er ikke god samfunnsøkonomi å at de fleste pasientene må transpoteres i timesvis til sykehuset og det er heller ikke godt helsetilbud til pasientene.

Etter alt som har kommet fram den siste tiden i denne saken, bør helseministeren sette foten ned og forlange at Helse Nord foretar ei konsekvensutredning, og setter sine to partikolegaer på plass, og får ryddet opp i dette kameraderiet, som vi andre dødelige vil kalle for politiskkorrupsjon.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *