Full seier for palestinerne

Print pagePDF pageEmail page

Copyright: Altamagazin.com

 

Vedtaket i FN`s hovedforsamling som ble gjort i går hvor palestinerne fikk sin status oppgradert til obseervasjonsstat vil  får store konsekvenser for Israel, ikke rart dem protesterer enda i dag. Nå kan i praksis palestinerne føre Israel inn for menneskerettighets domstolen om Israel skulle sende raketter over grensa, og palestinerne får sin egen stat basert på grensene fra 1967. Dette betyr igjen at Israel må ut av Vestbredden og Gaza, og alle bosetningene som Israel har bygd opp siden 1967 må rives og fjernes, fordi dem står på palestinsk område.

Det som er det gledelige i dette er at Hamas som EU og Norge har sagt er terrororganisasjon nå har anerkjent staten Israel og forplikter seg til å leve i fred med Israel ved dette vedtaket, noe som var helt utenkelig ville skje fra Hamas sin side, som helt til nå har nektet å anerkjenne Israel som egen stat.

Dette er også meget gledelig for Israel, nå burde dem virkelig komme på banen ovenfor palestinerne, og få til en varig fredsavtale, noe som Israel har hevdet til inntil nå at dem ønsker, men så var det å se om Israel vil dette i praksis. Jeg antar at det vil være en meget stor kamel for Israel å svelge dette, enda større blir kamelen når dem blir tvunget til å inngå fredssamtaler med palestinerne og må oppheve blokkaden av Gaza og Vestbredden, slik at palestinerne får inn forsyninger som mat, matrialer til å bygge hus osv osv noe dem ikke har fått inn til nå p.g.a blokkaden. Så tar Israel nå inisiativet til samtaler med palestinerne nå, så kan dem faktisk være med å styre mye selv og få innflytelse på prosessen videre, men gjør dem det ikke så blir det meste bestemt av FN og Nato uten at Israel kan påvirke resultatet i noe særlig grad, noe som burde være i Israel sin interesse.

Det skal i den nærmeste fremtid bli spennende å se hvordan Israel vil forholde seg til europa nå som de fleste land i europa stemte for å gi palestinerne observasjonsrett status som stat i FN, vil Israel boikotte europa/eu eller vil dem fortsette samarbeidet som før ? Vil Israel forholde seg til Osloavtalen som Norge framforhandlet i sin tid ? Eller vil dem bryte denne avtalen helt ? Dette er spørsmål som skal bli spennende å få svar på. Det er tydelig at klippekortet til godvilje fra europa for Israel er tydelig nå fjernet, nå må Israel vise at dem kan «levere» i forhold til å inngå fred med palestinerne og må om ikke lang tid forholde seg til staten Palestina som nærmeste naboer og vise at dem kan leve fredelig side om side i Midt-Østen, hvis ikke kan nå både palestinerne og Israel føre hverandre inn for menneskerettighets domstolen om noen av dem sender en rakett over grensa til den andre, noe dem har gjort i 40år nå, så det er på tide at  sivilbefolkningen på begge sider nå får leve i fred uten å frykte at naboen sender raketter over grensa.

Når har Norge allerede dagen etter dette vedtaket i FN`s hovedforsamling sendt ut beskjed til sine diplomater om nå heter det ikke lengre » de palestinske områdene» men det heter nå «Palestina», sterkere kan ikke Norge markere at palestinerne har fått sin egen stat, noe som er rett og rimelig etter å tapt store landområder til de israelske bosetningene, som Israel urettmessig har tilegnet seg etter 1947 og fram til i dag.

 

Foto: Vg.no

 

Nå får vi krysse fingrene for at Israel og palestinerne nå kan få på plass en varig fredsavtale, noe som forutsetter at Israel nå trekker seg helt ut av Vestbredden og opphever blokkaden av Gaza, på tide Israel nå viser evne til å inngå fredsavtale med palestinerne, vi skriver tross alt nå 2012.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *