For hvem Jens Stoltenberg ?

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Nrk.no

Foto: Nrk.no

 

Idag har statsminister Jens Stoltenberg holdt sin halvårige pressekonferanse, slike pressekonferanser bruker alltid være spennende hva regjeringen vil jobbe med de neste 6 mnd, og evt om andre saker. Jeg bet meg merke i  en ting, statsministeren understreket at beredskapen er det viktigste. Men så stoppet han der med å si noe mer om beredskapen, da meldte det seg mange spørsmål hos meg med en gang.

For hvem er beredskapen viktigst ? Hvor i landet skal beredskapen styrkes ? På hvilke områder skal beredskapen styrkes ? Vil det bety en fortgang i strukturendring i politiet? Vil dette bety styrking av akutthelsetilbudet i Norge? Vil flere kommuner får akuttfunksjoner ? Alle disse spørsmålene her som jeg spør om har med beredskap å gjøre, nå har det gått ca 17 mnd siden 22 juli. Vi vet alle hva som ble understreket av 22juli kommisjonen i sin rapport til regjeringen, nemlig at beredskapen er altfor dårlig, og ikke minst sviktet politiet, helsevesenet og nødnettet var sprengt, og derfor fungerte det ikke som det skulle. Siden det nå har gått hele 17 mnd siden 22 juli, så er det vel på tide at vi får en konkret plan på bordet hvordan beredskapen skal styrkes, dette for både politiet og for helsevesenet ?? Eller skal vi foreta en konsekvens utredning først for hvordan vi skal gjøre dette, hva det vil koste og hvor i landet det må styrkes først osv? Noe vi forøvrig er verdensmestere på allerede, nemlig sette ned komiteer og utvalg, og hvermansen føler i ettertid at ingenting skjer. Kanskje det hadde vært lurt en enda en rapport om hvor dårlig beredskapen er i Norge anno 2012 ?

Nå ser jeg absolutt en stor svakhet med rapporten til 22juli kommisjonen, nemlig at dem så på hvordan beredskapen fungerte i og rundt Oslo / Buskerud, men dem har glemt at vi har 17 fylker til i dette gudsforlatte landet, og avstandene i landet er lengre enn fra Oslo til Roma, da skjønner man at noe er glemt underveis i denne kartlegningen av beredskapen i Norge, og at bare for å nevne det, vårt nordligste fylke Finnmark er større geografisk enn Danmark. Jeg ser også en stor svakhet i hvordan vi dimensjonerer beredskapen i Norge, vi vektlegger befolkningstetthet, men så glemmer vi i samme omgang geografien.

Hvorfor er geografien så viktig ? Selvfølgelig er geografien viktig, fordi det sier noe om hvor fort evt politiet kan komme fram til sted / åsted, og det sier også veldig mye om hvordan vi lokaliserer akuktthelsetjenestene og hvor fort en pasient kan komme til sykehus for å få hjelp. Geografien sier også mye om hvordan vi bør organisere bl.a politiet og helsevesenet. Nytter ikke innføre krav til responstid til politiet, når vi samtidig organiserer oss på en slik måte at politiet ikke har mulighet å innfri kravet, da blir kravet til responstid totalt bortkastet.

Nå i disse helsetider så skal det både bygges flere nye sykehus i Norge og mange skal oppgraderes for å bli mer moderne og funksjonelle. Hva hjelper det å bygge flotte og fine sykehusbygg til flere milliarder, når vi samtidig organiserer oss på en slik måte at pasientene rissikere å dø på vei til sykehuset p.g.a avstanden. Hva skal vi da med flotte og fine sykehusbygg og distriktsmedisinskesentrer rundt om i landet ? Vi må jo se på hvordan vi organiserer helsetjenestene innen vært fylke og innen vært helseforetak, slik at vi får utnyttet ressursene vi har til rådighet best mulig for de fleste i dette landet, og fordi vi helst bør unngå å kaste penger ut vinduet og sløse bort hundrevis av millioner hvert eneste år, noe vi forøvrig er verdensmestere på allerede i dag.

Avslutningsvis, det hadde vel kanskje ikke vært så dumt å starte med å se hvordan vi organiserer helsevesenet og politiet før vi svir av milliardbeløp Jens Stoltenberg ? Det hadde vel samtidig vært en god ide å se på hvordan vi organiserer våre akutthelsetjenester før vi svir av flere milliarder i nye sykehusbygg og ikke etterpå Jens Stoltenberg ?

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *