Kommunenes ansvar

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Tv2.no

Foto: Tv2.no

 

I disse valgkamptider så er det viktig synes jeg å skille ut hvem har ansvar for hva, spesielt når media sauser sammen ansvarsområdene til kommunene, fylkene og staten til en eneste stor svart saus, som er totalt uoversiktelig. Vi kan begynne med de videregåendeskolene våre, det er fylkenes ansvar å sette av nok kroner til, både til vedlikehold og drift. Barne – og ungdomsskolene er kommunenes ansvar å vedlikeholde og drifte, innenfor gjeldende lovverk. Sykehusene er et statliganliggende, drives av staten og får pengene sine direkte fra helseforetakene som helsedepartementet gir pengene direkte til.

Så var det eldreomsorgen, som alltid har vært og er den mest populære valgkampsaken, også i 2013. Hvem har ansvaret for at sykehjemmene får penger nok til å drive? Hvem har ansvaret for å bygge nok sykehjemsplasser osv? Dette svaret er enkelt, det er ene og alene kommunene sitt ansvar. Det ekteparet dere ser bilde av her, mannen ble intervjuet på tv2 om sin demente kone og om hans egen situasjon. Er bare en som kan hjelpe dette ekteparet, det er ene og alene kommunen dem bor i, dem har ansvaret for å ha nok sykehjemsplasser, drifte dem og nok plasser for demente. Så ring dit, klag, anmeld, gjør hva som helst for å få den hjelpen man trenger for sine eldre der, kommunene kan ikke undra seg det ansvaret. Men problemet i mange sammenhenger og i mange tilfeller, kommunene bruker penger som skulle gått til f.eks eldreomsorg til å kanskje fjerne eiedomsskatten eller på ting som dem ikke er lov pålagt å gjøre, da blir det selvfølgelig mindre penger til eldreomsorg og andre viktige helsetilbud, så egentlig burde samtlige i Norge kreve av sine politikere at dem bruker pengene til det dem skal, og ikke til skatelettelser og annet som kommer bare noen få tilgode.

Jeg vil benytte sjansen til å oppfordre folk til å møte opp på kommunestyre – og bystyre møtene rundt omkring i landet, så ser dere virkelig hvilke partier som prioriterer hva, som f.eks til eldreomsorg, boliger for demente, sykehjemsplasser og til å vedlikeholde skolene, da blir det også lettere å stemme ved valget til høsten. Les gjerne også saksdokumnentene, fleste kommuner legger dem ut på kommunenes hjemmeside, der ligger det både saksdokumenter til hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret, og referat fra møtene etter dem har vært avviklet. Følg med, les og sett dere inn i sakene, og ring eller send epost til de ansvarlige i Din kommune om det er ting du er misfornøyd med. Dette er utrolig viktig, politikerne skal vite at innbyggerne følger med, og vet hva vi ønsker oss. Dette vil jeg sterkt oppfordre evt. barn og barnebarn til dette eldre ekteparet som er på bildet ovenfor å gjøre, og IKKE gi dere.

Det som gjør debatten om eldreomsorgen så patetisk dum i mediene, er at mediene går til helseministeren. Hva hjelper det at helseministeren og regjeringen gir kommunene mer enn nok penger, hvis kommunene bruker pengene på ting som pengene ikke skal brukes til ? Dette har vært et problem i alle år, fordi kommunene ønsker seg hvert år mer og mer at pengene de får er såkalte friemidler, altså penger dem kan bruke etter eget skjønn/ønsker. Da blir det gjerne misforhold mellom det innbyggerne ønsker / vil og det politikerne ønsker/vil,- derfor, viktig at dere signaliserer til politikerne i deres kommune hva du/dere vil og ønsker, da blir det også vanskeligere for kommune politikerne å komme seg unna med noe annet vedtak eller si at » det visste vi ikke» osv osv.

Så folkens, vil bare oppfordre dere til å følge med i sakspapirene, møt opp på kommunestyre – og bystyre møtene, lytt til hva politikerne sier på møtene og send dem gjerne noen eposter eller sms`er eller ring dem før møtene, slik at vedtakene i hver kommune blir mer i tråd med folketsvilje, og slik at vi slipper flere debatter om dårlig eldreomsorg ute i kommunene og manglende oppussing av skoler og videregående skoler.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *