PRISM ruller videre

Print pagePDF pageEmail page
RT.com

RT.com

 

Det er nå bare å konstatere at Edvard Snowden har blitt stor politikk, ikke minst i mellom USA og Russland, men så har man også noe som heter ” takk for sist”, det var denne Russland brukte mot USA. Det sitter pr. dags dato 7 russere i fengsel i USA, siktet og dømt for både spionasje og narkotika kriminalitet. Russland har også 7. ganger bedt om å få disse utlevert, men USA har nektet. Jeg kan ikke se at hverken USA eller andre vestlige land burde blir hverken skuffet eller overrassket når Russland svarte blankt nei på å utlevere Snowden, og att på til gitt han politiskasyl i Russland, som gjør at han kan ta seg jobb og bo der uten å være redd for å bli kastet ut av Russland med det første i hvertfall.

Strengt tatt burde USA og den vestlige verden være mer bekymret for hva folket i den vestlige verden svarer med på langsikt etter disse avsløringene, hvordan vil opinonen i USA og vest Europa stille seg til DLD og annen form for overvåkning, tviler det er positivt. Er allerede politisk krig/krise i Tyskland og Storbritania pga denne saken, og fordi Tysk og Britisk etterretning har mottat betaling fra NSA for at USA skal få styre overvåkningen i Tyskland og Storbritania, og ta ut den informasjonen dem vil. Når jeg ser på  hva den norske E-tjenesten svarer når dem får spørsmål om regelverket for å utlevere informasjon om nordmenn til et annet land, så blir jeg ikke beroliget, ” vi utlverer når det gangner Norge” . Javel, gangner Norge? Når gangner det ikke Norge å ikke ha et godt forhold til USA / NSA ? Hva utleverer PST/E-tjenesten? Er det direkte personopplysninger ? Er det om politisk ståsted? Vi kan jo alltids si at det var et forsøk fra E-tjenesten å være åpen ovenfor pressen og folket, men det ble et dårlig forsøk. Her må alle fakta på bordet, det norskefolk skal i det minste kunne føle seg trygge på at ingen snoker i deres privatliv som vi ikke vet hvem er og hva hensikten er, så her har både regjeringen og Stortinget en jobb å gjøre, uansett hvilken regjering vi får etter valget i september, men for å være ærlig, så frykter jeg enda mer hemmelighold og enda mer overvåkning med ei enda mer USA-vennlig regjering. Vi trenger det motsatte, ei regjering som våger å stå opp for borgerne sin rett til et privatliv og sikre at personsensitive data ikke kommer på avveie og er godt sikret.

En annen ting ved denne saken er at flere EU-land visste om PRISM-programmet og har deltatt i dette, som nevnt bl.a Storbritania og Tyskland. Samtidig som disse landene er med i PRISM, så utvikler EU selv DLD, som vi i Norge har tatt med i det norske lovverket. Når man ser dette, så melder det seg umiddelbart et spørsmål hos meg. Er DLD og PRISM to programmer som er sydsammen slik at det DLD fanger opp det får USA vite om og det PRISM fanger opp får EU vite om ?Altså ei total overvåkning av alle borgerne i hele den vestlige verden, pluss at man spionerer, hacker og skaffer seg data om folk i de andre verdensdelene og Øst-Europa. Dette er faktisk noe som både EU og USA må komme på banen å avklare, og det snarest.

Det jeg synes er litt merkelig i denne varsler saken som Edvard Snowden startet er at samtlige vestlige medier er mer innteressert i hva Snowden vil foreta seg i fremtiden og hvor han skal bo og leve, enn å vise innteresse for hva faktisk har avslørt og hva han har sagt, dette er illevarslende holdning fra mediene sin side. Veldig tilbakeholden med å komme  med kritikk mot USA og innholdet i lekkasjene, er ikke et slikt media vi trenger i disse tider, vi trenger et media som vil grave enda dypere i saken og få frem mest mulig, undersøkende og avslørende journalistikk trengs det mer av, men her av vestlige medier vært totalt fraværende for uten The Guardian, og resten av mediakoret har  kunne gjenntatt det The Guardian har skrevet og lagt ut i ren ekkostil.

Så jeg vil på stå at når saken har utviklet slik den har, så tror vi i vest Europa skal være glad at Russland sa stopp og ga Snowden asyl, da får den vestelige verden i det minte tid å tenke seg om før dem foretar seg noe, og Snowden er så trygg det er mulig å være i nåværende situasjon i Russland.

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *