Brannslukking fra Finnmark AP

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Altaposten.no

Foto: Altaposten.no

 

Jeg skrev den 28.09.2012 et innlegg her på bloggen som het » Politisk Korrupsjon i Helse Nord » hvor jeg påpekte og satte søkelyset på ordfører Alf E. Jakobsen sine mange roller eller hatter for dem som vil velge å kalle det det. Jeg fikk en god del reaksjoner fra det politiskemiljøet, både i Alta og Hammerfest, vil si at 99,9% av reaksjonene den gang var udelt positive, fordi jeg hadde satt fingeren på noe som kan være demokratisk problem, ikke bare i Finnmark men i hele Norge om dette er en utbrett praksis. Den eneste i Finnmark AP som reagerte negativt var ordfører Alf E. Jakobsen i Hammerfest, naturlig nok siden han ble omtalt og syntes det sikkert var ubehagelig at noen påpekte rollene han har. For å friske opp hukommelsen så er Alf E. Jakobsen som sagt ordfører i Hammerfest, sitter i styret i Finnmark AP og sitter i styret i Helse-Nord, disse rollene har han fremdeles når vi skriver 08.08.2013.

Her om dagen blusset plutselig denne rolleblandingen opp igjen i Altaposten, nærmere bestemt den 05.08.2013, under tittelen » Han seiler under falskt flagg «. I denne leder artikkelen tar nettopp Altaposten opp det jeg påpekte i mitt blogginnlegg for snart 1 år siden, nettopp denne rolleblandingen og at folk må være oppmerksom på at han taler ikke Finnmark sin sak, men snakker påvegne av Hammerfest uansett om han sitter på ordfører kontoret sitt i Hammerfest, eller er på styremøte i Finnmark AP eller i styremøte i Helse-Nord, men det er ikke det som er problemet. Problemet oppstår i samme øyeblikk som han uttaler seg og IKKE opplyser mediene og folket han snakker til at det er Hammerfest m/ omegn han snakker om og bryr seg om. Hadde han spilt fullt ut med åpne kort ovenfor mediene og folket, så har det ikke vært noe problem, men herr Jakobsen sier ikke et ord om dette, og på den måten villeder han folk til å tro at han snakker om hele Vest-Finnmark eller hele Finnmark, dette er uansett om du liker det eller ikke Inga Lill Olsen ( leder i Finnmark AP og storingsrepresentant ) sannheten og hvordan Jakobsen blir oppfattet. Dette blir jo enda mer forsterket når Alf E. Jakobsen konsekvent nekter å stille til debatter og seminarer sammen med de andre kommuenene i Vest-Finnmark, dette sier Jakobsen selv åpent og ærlig, jeg stiller ikke til debatt eller diskusjoner. Han fikk sågar to andre ordfører i Vest-Finnmark med på å boikotte et seminar i Alta som  var rettet mor næringsutvikling, er virkelig Finnmark AP tjent med å ha en så arrogant mann som ordfører og sittende i styret ? Skaper mer splid og » krig » mellom to kommuner enn selv George W. Bush gjorde i sin presidentperiode selv om han gikk til væpnet konflikt i Irak osv, nesten så man begynner lurer på om det virkelig er mulig.

Bedre blir ikke dette når Finnmark AP`s leder Inga Lill Olsen går til frontalangrep på lederen i Altaposten og kaller lederen for » Et skittent personangrep «. Jeg må nesten stille samme spørsmål som politisk readaktør i Altaposten Jarle Mjøen stiller til deg Inga Lill, hva er det som er skittent ? Er det skittent å påpeke at en sentral politiker og ordfører for AP i Finnmark har så mange hatter / roller at han ikke klare å skille dem fra hverandre ? For meg virker det nesten som Inga Lill Olsen prøver å fremstille Alf E. Jakobsen som vår tids Mor Theresa i Finnmark og nærmest ofrer livet sitt for Finnamrks befolkning, noe som er en total skivebom.

La osse se på hva en ordfører skal/bør gjøre. For det første bør ikke en ordfører som Alf E. Jakobsen være så nedlatende ovenfor media og andre, har selv prøvd å få han  i tale angående beredskapen og helsetilbudet i Finnmark, men han nekter å snakke. Om han snakker i det hele tatt vites ikke, og hvordan han kan med sin taushet kan bli valgt til ordfører er meg ei gåte. En ordfører skal representere byen / kommunen sin på en fin og flott måte og være en god ambasadør for både sin kommune og fylket han / hun representerer, ikke fremstille seg selv som nedlatende og hoven ovenfor innbyggerne i sine nabokommuner, så hvordan innbyggerne i Hammerfest ser at Alf E. Jakobsen er god i så måte er for meg totalt uforståelig, må da være bedre en ordfører som er godt likt utenfor kommunen sine grenser og som blir verdsatt i hele fylket, ikke bare av de noen få, men dette er Hammerfest sitt problem, heldigvis ikke mitt.

Når jeg ser på raksjonen til leder i Finnmark AP Inga Lille Olsen  i artikkelen » Et skittent personangrep » så vil jeg minne deg på Inga Lill, det var du og Finnmark AP som plantet skittpakken om Alta Høyres ordførerkandidat foran valget i 2011, ikke noen andre, og Inga Lille ble enda sur på Altaposten for ikke kjøre saken før valget selv om avisen ikke hadde fått bekreftet tipset som var kommet fra Finnmark AP, dette kaller jeg » skittent personangrep » foran et valg og mot en mann som ikke en gang på det tidspunktet kunne forsvare seg mot en drittpakke som var tipset til Altaposten i all hemmelighet og under bordet.

Bedre blir det ikke når Inga Lill Olsen tar en PRISM ala NSA i USA, altså hun prøver å hindre ei avis å drive med kritisk – og undersøkende journalistikk og komme med kritiske bemerkninger om noe som er beviselig fakta, skulle Altaposten latt være bare fordi det gjaldt Finnmark AP og fordi AP i Finnmark har sittet ved roret på fylket i mange perioder og i mange perioder i mange kommuner i fylket ? Selvfølgelig ikke. Det er media sin plikt å sette søkelyset på ting i samfunnet som ikke er som det burde, og ting som kan undergrave demokratiet i Norge, nemlig det med rolleblandinger. Jeg vil si at måten Finnmark AP har håndtert denne saken er veldig kritikk verdig, man kniper kjeften igjen straks det er noe som berører enn selv, men straks det gjelder andre springer man til media på sekundet. Når man i tillegg følger litt med i mediebildet i Finnmark, så er det meget betenkelig at ei avis som Finnmark Dagblad konsekvent ikke kjører politiskesaker og aldri har kritisk blikk på saker som behandles politisk, både på kommunalt nivå og på fylkeskommunalt nivå, aldri en eneste artikkel. Jeg våger meg til å stille et kritisk spørsmål til Finnmark Dagblad og til Finnmark AP. Kan Dere være så snill å komme med ei logisk forklaring på hvorfor Finnmark Dagblad aldri har politiske artikler og setter kritisk søkelys på saker i sin avis ?? Jeg imøte ser svaret med stor glede.

Jeg vil avsluttningsvis komme med en henstilling til både Alf E. Jakobsen og Finnmark AP, for å få denne saken lagt død en gang for alle, så burde du Alf trekke deg fra styret i Helse-Nord og i fra styret i Finnmark AP. Finnmark AP burde snarest få ryddet opp i konflikten mellom Alta og Hammerfest som Alf E. Jakobsen er en av arkitektene bak og sørge for at det i fremtiden ikke blir flere slike rolleblandinger fra ordførere i Finnmark, fordi vi i Finnmark fortjener et bedre og bredere demokrati enn dette vitner om.

 

 

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *