Farlig utvikling

Print pagePDF pageEmail page
Foto:Nrk.no

Foto:Nrk.no

 

Vi bruker et uttrykk i Norge som heter at ” historien gjenntar seg”, og i mange tilfeller er det helt riktig også, historien gjenntar seg og ikke bestandig på den mest positive måten heller, dessverre vil jeg si.

I dette eksempelet vil jeg hevde at historien gjenntar seg på den meste negative måten den  kan, nemlig et angrep på vår ytringsgfrihet og demokratiet, og det av en meget profilert og tidligere statsminister fra Ap, Thorbjørn Jagland. For å begynne med begynnelsen, bakgrunnen for at vi idag står med begge beina plantet i det mest overvåkede samfunne noen sinne i historien.

I 1961 så ble partiet Sosialistisk Folkeparti dannet. Partiet ble dannet på bakgrunn av store uenigheter internt i Arbeiderpartiet om utenriks og sikkerhetspolitikken og om Norges forhold til Nato. Uenigheten var så  stor at en del gikk ut av partiet og dannet Sosialistisk Folkeparti, er det samme partiet som vi i dag kaller  SV. Ikke glem at partiet ble dannet p.g.a politiske uenigheter, ikke fordi man ønsket mindre demorakti og mindre ytringsfrihet, noen vil hevde tvert i mot. Samtidig som dette skjedde så hadde både AP og noen i Høyre sterke bindinger til POT, det som vi i dag kaller PST. Så i stedenfor å godta denne politiske uenigheten som dette var,  så begynnte den massive politiske overvåkningen av samtlige medlemmer av SF ( Sosialistisk Folkeparti ), disse fikk i mange sammenhenger stempel som kommunister og veldig Russland vennlige, noe som ikke var ” populært” i samfunnet på den tiden, i hvertfall ikke i AP og Høyre. Disse menneskene som dette gikk utover ble både skadet rykte messig på arbeidsmarkedet og i mange sammenhenger var det mange av disse som fikk sine liv ødelagt totalt, ikke fordi dem hadde gjort noe galt men fordi dem var politiske uenig med flertallet i AP og mange i Høyre.

Når denne politiske overvåkningen begynnte å komme for en dag i begynnelsen på 1990-tallet, så ble Lund kommisjonen nedsatt og startet sitt arbeid 01.01.1994. Kommisjonen var ledet av høyesterettsdommer Kjetil Lund. Dem avdekket massivt politiskovervåkning med det resultat at POT ble omorganisert og skiftet navn til PST. Men hvor kommer det inn at ” historien gjenntar seg ? ” Jo!!!!

Den 20.07.2013 går tidligere statsminister Thorbjørn Jagland ut i Nrk og angriper dem som tydeligvis er uenig med han i debatten om Romfolket. Han går så langt å kalle mange av ytringene som kom når debatten som raste som verst for å være kriminelle. Han kalte menneske som er uenig med han og hans menningsfeller for å ha kriminelle holdninger / meninger. Når en tidligere statsminister som Jagland går ut slik, så blir det lagt merke til, og mange av hans meninger kan snart befeste seg som en sannhet, ikke som hans personlige meninger som det egentlig er, da bærer det galt av sted. Ved disse uttalelsene som Jagland kom med, så viser han at det enda i dag finnes holdninnger internt i AP som tar å stempler mennesker som har andre politiske meninger enn dem for å være kriminelle og og henger dem ut. Det samme  som mange i AP og noen i Høyre gjorde mot  menneskene som i sin tid dannet partiet SF ( dagens SV ), dem ble stemplet som både kommunister og som spioner, og dem skulle også i følge mange AP folk være spioner til fordel for Russland. Derfor ble dem massivt overvåket av POT. Når dagens PST-sjef Benedicte Bjørnland går ut i Nrk den 11.08.2013 å hevder at dem tar inn folk til avhør oftere enn før for såkalte ” hatefulle ytringer” på nett mot politikere. Da begynnte det å ringe noen bjeller i bakhodet mitt, fordi hun sa det samme som Jagland hadde sagt noen dager i forkant, at det er ytringer ( bruk at ytringsfriheten ) som er grunnen til at folk blir tatt inn av PST. Og det av ytringer som ikke er av kriminellkarakter. Men av en karakter som tydeligvis ikke er oppslutning om i det politiskemiljøet på stortinget eller rundt omkring i partiene, uten at noen av dem spesifiserte hva dem mente med ” hatefulle ytringer”. Ordet i seg selv sier fint lite, men det er tydeligvis ytringer som både AP og PST misliker. Ergo så driver PST enda i 2013 med såkalt politiskovervåkning, og registerer folk som ikke har de samme meningene som blir sett på som sosialt aksepterte. Bedre blir det ikke når Thorbjørn Jagland i det samme intervjuet tar til ordet for at disse menneskene ikke skal få si sin mening i det offentligerom og ikke delta i debatter i samfunnet. Er ikke akkurat det å delta i debatter og ytre seg en del av vårt demorakti ? Skal vi ha demokrati og ytringsfrihet, da må vi også tåle uenighet. Hvis ikke, da kan vi like godt med en gang innfør sensur og ett partisystem. Er det da folk som er uenig med det partiet så blir dem arrestert og fengslet, men dette har vi vel ikke tradisjon for i Norge ?  Vi vel heller ikke bli sammenlignet med Iran, Irak, Kina, Nord-Korea osv osv ?

Hadde Stortinget våget og ønsket å la Lund-kommisjonen fått et nytt oppdrag i 2013, så er jeg temmelig sikker på at dem ville avdekket det samme i dag som dem avdekket i sin rapport som dem la fram i 1996, nemlig at det er et massiv politiskovervåkning i dag som det var på 1960, 70, 80 og fram til 1994. Ingenting har skjedd til det bedre siden 1996 da Lundkommisjonen la fram sin rapport. Forskjellen fra da til nå er at dem vi overvåker og dem vi vil skal få ytre seg mindre er på den andre siden av den politiskeskalaen, altså de som er til høyre for Frp og at dem tror på Allah ikke på gud.

Bedre blir det ikke når en som heter Richard Gjersøe i en kronmikk på Dabladet.no 14.08.2013 tar til ordet for at folk som Breivik  ikke bør få ta seg utdannelse, fordi han har politiskemeninger og gjort ei kriminellhandling som gjør at han fortjener ikke å ta en utdannelse i regi av universitetet i Oslo. Er vi virkelig gått tom for andre argumenter i samfunnet når vi må bruke folk ytringsfrihet mot dem for å hindre at dem får delta i debatter i samfunnet eller ta seg en utdannelse om dem ønsker det ? Et mer massivt angrep på vår ytringsfrihet og vårt demorakti enn det vi ser i dag kan ikke jeg erindre å ha sett tidligere. Bedre blir det jo ikke når dette er de samme menneskene som støtter USA i sin massive overvåkning av hele verdens befolkning i sin massive jakt på noen yderst få potensielle terrorister, og som påstår at dem har avverget terrorhandliger mot USA med sitt PRISM program, uten å legge frem et eneste bevis for at dette er tilfelle, og som i tillegg har overvåket sine allierte gjennom flere år. Mener virkelig Thorbjørn Jagland, PST, dagens styre i AP, dagens styre i Høyre og  Richard Gjerstøe at vi skal ha tillit til USA etter dette ? Mener dere virkelig at vi skal knefalle alt USA gjør og fortsette å sende det patetiske juletreet til Storbritania enda i 2013 som vi har gjort siden 1946 ? For å si det litt flåsete, hvor mange juletrær skal vi betale med for at USA og Storbritania skal få fortsette å drive med en massiv overvåkning og registrering av norskeborgere på nett ?

Det uttalelsene til Jagland, PST-sjefen og Richard Gjerstøe viser, er at det fremdeles er mennesker som synes at den politiskeovervåkningen som Lundkommisjonen avdekket i sin tid fremdeles er en god ide i 2013 for å få mennesker med annen politiskoppfatning og meninger  forfulgt, få dem stemplet ( idag som terrorister før kommunister ) og få satt munnkurv på dem i det offentligerom. Er det virkelig et slikt samfunn dagens AP – og Høyrefolk vil ha ? Hvis så er tilfelle, da melder jeg meg ut av dagens samfunn og lager mitt eget.

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *