Frp sitt problem

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Tv2.no

Foto: Tv2.no

 

Nå fikk Frp den fleisen som dem selv håpet på ikke kom, nemlig koplingen mellom Frp og Anders Behring Breivik som egentlig ble gjort av norske medier mens saken mot Breivik var under etterforskning, han hadde vært medlem av Frp.

Når denne koplingen kom opp, og den ble snakket mye om under rettssaken når både Nrk og tv2 og andre medier dekket saken, da burde Frp vært mer på banen. Det var også massiv dekning av rettssaken fra utenlandske medier, dem brukte norske journalister for å få litt innsyn og forståelse for det norske rettssystemet, og det ble også da snakket om denne koplingen. Men hva gjorde Frp i denne perioden ? Dem var knyste stille. Det kom inn i mellom en uttalelse fra Frp om at dem tar avstand fra Breivik sine handlinger, det var på denne måten dem prøvde å ta avstand fra Breivik på. Men hvem vil ikka ta avstand fra masse drap på 77 mennesker ?

Vi kan godt si at Frp ikke er høyreekstremister, det blir feil. Men vi kan heller ikke forvente at utenlandskemedier skal vite i et og alt hva et parti Norge står for, og som att på til aldri har vært i regjering før og som ikke har gjort seg særlig bemerket internasjonalt, eneste menneksene og mediene i europa har fått vite hva Frp står for er koplingen til Breivik som kom opp uner etterforskningen av saken og var en samtaleemne under rettssaken. Det blir like urimelig å forvente at utenlandske medier skal vite hva Frp står for, som det å kalle Frp for høyreekstremister, begge deler blir skivebom.

Nå som denne saken er kommet opp, og koplingen igjen er blitt tema, så sier dette meg flere ting, men skal nøye meg med å peke på to av dem.

1)      Frp har gjort en elendig jobb med å ta avstand fra Breivik sitt  politiske ståsted, ikke gjort en eneste gang.

2)      Frp burde når denne koplingen kom opp og mens det var utenlandskemedier i Oslo under rettssaken, kjørt en pressekonfenranse med utenlandskemedier for å forklare dem hva partiet står for og hva Breivik står for, slik at dem har sett forskjellen.

 

Nå som Frp ikke har gjort det dem egentlig burde ovenfor mediene når denne koplingen kom opp under etterforskningen av saken mot Breivik, så må saken nå tas på det største alvor før de 4 partiene ( Venstre, Krf, Frp og Høyre ) går i regjering. Norge som land har ikke råd til å ha et parti regjering som er stemplet som høyreekstreme og som støtter ideologien til Breivik, det er rett og slett umulig. Når jeg sier at dem ” støtter ” ideologien til Breivik, da mener jeg at dem ikke har tatt avstand fra hans ideologi, den biten har Frp latt stå ubesvart, kun tatt avstand fra hand handlinger og drapene han begikk. Dette er to forskjellige ting. Fakta er den, enten vi liker den eller ikke, så ble det gjort koplinger mellom Breivik og Frp, siden han har vært medlem i partiet, når da partiledelsen i Frp ikke tar avstand fra hans ideologi og politiske ståsted, da legger Frp igjen inntrykk ovenfor både mange nordmenn og ikke minst ovenfor utenlandskemedier at dem egentlig støtter hans ideologi og politiske ståsted.

Hvis nå ikke Frp kommer mer på banen selv i denne saken og tar et skikkelig oppgjør med ideologien og det politiske ståsted som Breivik står for, da må dem regne med å måtte leve denne med koplingen i overskuelig fremtid. Nytter ikke bare å ta avstand fra hans kriminelle handlinger, det gjør 99,9 % av verdens befolkning. Her er det viktigste at dem tar skikkelig avstand fra hans ideologi og politiske ståsted, og helst få avstanden størst mulig. Hvorfor ?

Vi har noe som heter utenriks og sikkerhetspolitikk. Norge er medlem av Nato og FN, vi samarbeider tett med EU i gjennom EØS-avtalen og vi samarbeider tett med Russland i nordområdene og vi samarbeider med USA og Kina, politisk og sikkerhetspolitisk og mot Kina som en handelspartner. Jeg ser for meg en masse boikott av Norge fra flere av disse landene og fra europeiske land hvis ikke Frp nå tar et skikkelig oppgjør med den ideologien og det politiske ståsted som Breivik har, ingen vil samarbeide med høyreekstreme partier på noen som helst slags måte.

 

Nå har vel ikke Frp tatt dene siden av konsekvenser som kan skje om dem ikke tar et skikkelig oppgjør med Breivik, men den som nå sitter med det største problemet pga manglende handlekraft fra Frp er Erna Solberg som skal danne regjering. Hun er den som har mest å tape på dette og som vil få hele trøkken om det får konsekvenser for landet Norge om ikke Frp foretar seg noe i denne saken. Hun skal lede regjeringen. Erna er totalt avhengig av at våre samarbeidspartnere kan stole på Norge og ha tillit til Norge, og er det noen som absolutt ikke har tillit i verden så er det de høyreekstreme. For å si det enkelt, Erna har nå fått den største dritt jobben i hele verden. Hun skal sette sammen ei regjering og få til en regjeringsplattform bestående av 4 partier, dem må også være enig fra dag til dag og fra time til time, bare denne oppgaven kan være å ta vann over hodet, men nå fikk Erna denne saken med Frp og Breivik i tillegg. Så nå må bare Frp bare brette opp armene å ta fatt på denne rydde jobben, noe annet er i denne situasjonen totalt uakseptabelt for Norge som land.

 

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *