Politireform gir mer byråkrati

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Fra politianalysen

Foto: Fra politianalysen

 

I går fikk vi høre politidirektør Odd Reidar Humlegård sin anbefalning til regjeringen om hvordan politiet i fremtiden skal organiseres, en  imponerende pressekonferanse som egentlig for hvermansen sa lite, men noe sa den. Tenker da på ordlyden i politidirektøren. Han anbefalte at regjeringen og stortinget tar utgangspunkt i 6 politidistrikt, men mer konkret var han ikke på det tallet.

Hensikten med å gå igjennom strukturen til politiet var / er jo å få et mer effektivt politi og flere politi i gatene, får vi det? Eller ender dette opp med like store problemer som når dem inførte NAV og de nye helseforetakene ? Stygt redd for det siste.

Humlegård sa følgende. ” Hans anbefalning er å ta utgangspunkt i 6 politidistrikter, og et stort antall av de 21 som blir nedlagt vil fungere som driftseneheter og skal være bindeledd mellom politistasjonene / lensmannskontorene og politidistriktet ” Sitatslutt” Hva mener han med driftsenheter? Skal driftsenhetene være mini politidistrikt eller hva ? Hvis man ser på dagens struktur, så er lensmennene direkte underlagt politimesteren i distriktet, som igjen  er underlagt politidirektøren, rett linje rett ned. Mener Humlegård at i den nye strukturen så blir lensmennene underlagt en driftsenhet som ligger hvor dagens politidistrikt ligger, som igjen skal ligge under politidistriktet og som igjen ligger under politidirektøren ? Hvis denne antagelsen er korrekt og er ment slik fra politidirektøren sin side, da får vi altså 6 politimestere og 21 såkalte under politimestere eller hva man skal kalle dem, dette gjør at byråkratiet blir enda større og enda mer komplisert, og som igjen medfører at vi får et enda mer ineffektivt politi enn vi har i dag.

Nå er ikke struktur endringer kjent for å effektivisere noe særlig mye, er lite å hente på strukturendringer, hvis men ikke beholder kjernen i strukturen og gjør vært ledd mindre. Da kan det være noe å hente. Jeg tenker da på at dem har beholdt dagens struktur, men samtidig kun redusert antall politidistrikter, f.eks til 18. Det vil mest sannsynlig være mer å hente på å ha 1 politidistrikti vært fylke, enn å lage en struktur hvor man får enda et ekstra mellomledd som disse driftsenhetene vil bli. Som kjent, ekstra mellomledd øker byråkratiet, minker det ikke, og gjør en sektor enda mindre effektiv enn den er.

Det som overrassker meg mest med det politidirektøren kom med var at han overhode ikke tok hensyn til geografi. Geografien er like viktig som antall mennesker som bor i de ulike distriktene, kanskje enda viktigere. Siden politidirektøren alt sammenlignet Norge med Danmark, Finland og Sverige, da kunne han like godt sagt med det samme at de andre nordiske land, så har geografi spilt en vesentlig rolle i hvor mange distrikter dem har valgt å gå for, men det nevnes ikke med et ord.

Så det eneste vi endte opp med etter ei lang og kostbar politianalyse er en politidirektør som ikke tar hensyn til geografien i Norge, som vil innvirke på hvor lang responstid det vil bli krevd i vært politidistrikt og vi ender opp med en politidirektør som anbefaler at 21 av dagens 27 poltidistrikt skal fungere som ekstra bindeledd mellom lensmannskontorene / politistasjonene og politimesteren i det nye distriktet. Jeg kan ikke se at dette er noe revolusjon og heller ikke mer effektiviserende på noen måter, men heller mer byråkratisk og mer kostbart å drifte, ergo mindre politi igjen for de samme kronene. Dette kan jeg aldri forestille meg var intensjonen til dem som utarbeidet politianalysen  og Gjørvkommisjonen som la fram sin rapport for Stortinget, og som ble brukt som grunnlag for høringen i Stortinget etter den 22.07. Hvis dette var intensjonen, da har hele prosessen vært en spill for galleriet og det norskefolk er blitt servert en gedigen bløff mitt i ansiktet, men det har skjedd før, så ingenting overrasker mer når det kommer til ærlighet og redelighet.

 

Vg ,

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *