Helseministeren er svak

Print pagePDF pageEmail page

2008_11_24_kokelv_hfest018.jpg_sykehus_helseminister_helseforetakene_

 

Vi kan trygt konstatere at vi har en helseminister som er totalt handlingslammet, ikke bare på  en måte, men på flere måter. Han er handlingslammet både når det kommer til å ta upopulære avgjørelser og for å vise gjennomføringsevne.

Nå jeg tenker på upopulære avgjørelser så tenker jeg på å redusere byråkratiet og få på plass en sykehustruktur som er bærekraftig for de neste 50 år. Det han burde ha gjort var å skaffet seg oversikt over sykehusene, hvor langt det er mellom dem og hvordan helsetilbudet er i kommunene som ikke har sykehus, på dette området er store forbedringer. Det er flere sykehus som kunne vært slått sammen slik dem gjorde med sykehusene i Molde og Kristiansund, og i tillegg er det flere kommuner som kunne fått sykehus igjen. Jeg tenker spesielt på sykehusene i Narvik og Harstad, er ca 1 time mellom byene, og begge har sykehus. Her kunne Helse Nord og helseminiseteren slått dem sammen, og lagt et felles sykehus til ca mitt i mellom byene. I tillegg til dette, så kunne dem opprettet nytt sykehus i Alta, fordi regionen trenger sykehus pga veldig mange fødende, bedret akutt helsetilbud osv, noe som ville spart både eldre syke og fødende for en enorm belastning som det er å dra 2 timer til Hammerfest, og tillegg over en fjellovergang som ofte er stengt på vinteren, da står ca 25 000 mennesker uten sykehustilbud og akuttilbud. Hva om det da skjer ei allvorlig ulykke ? Slikt tiltak som dette kan gjøres over hele Norge, slik at sykehusstrukturen står i forhold til hvor og hvordan vi mennesker i Norge i dag bor, er totalt misforhold på dette området.

Før nåværende regjernig tiltråtte, så var løftet om at dem skulle redusere byråkratiet i helsevesenet, også på andre områder i offentligsektor. Men når skal helseministeren starte dette arbeidet ? Etter neste stortingsvalg ? Nå tenker jeg på helseforetakene, ikke de regionale helseforetakene, men de helseforetakene som er i hvert fylke, og som er nivået under de regionale helseforetakene. Slik jeg ser det, så er disse helseforetakene til hinder for å utvikle et bedre og mer robust helsetilbud som står i forhold til befolkningens behov og ønsker og dem mangler enda mer gjennomføringskraft enn vår helseminister. Problemet med disse helseforetakene er rett og slett at dem er mer opptatt av å bevare slik ting er, istedenfor å forbedre tilbudet, og skulle det  skje at dem bestemmer seg for å gjennomføre noe,så er politikerne som sitter i disse styrene mer opptatt av å diskutere lokalisering enn å forbedre helsetilbudet. Da blir det liten eller ingen gjennomføringskraft og ingenting skjer. Dette nivået innen helsesektoren kunne man lagt ned, kun beholdt de regionalehelseforetakene, fordi det vil gi mer gjennomføringskraft og redusere byråkratiet i helsevesenet betraktelig.  Nå er jeg ikke tilhenger av å avbyråkratisere bare for å gjøre det, man må ha en plan med den, kanskje ikke vært så dumt å brukt pengene som man kan spare med å avbyråkratisere til et bedre helsetilbud over hele Norge, istedenfor at disse pengene skal gå rett i statskassa og bli brukt på alt annet. Vi må rett og slett våge å tenke helt nytt, er den største mangelvaren innen norsk politikk anno 2014, dessverre. Hvorfor ikke brukt noen ekstra kroner på å få ambulansehelikopter til 4-5 kommuner i hvert fylke som ikke har eller vil få sykehus i fremtiden ? Folk ville følt seg mye tryggere, pluss at vi i tillegg fikk forbedret beredskapen på helsesiden betraktelig.

Slike endringer som dette blir vanskelig å få gjennomført når vi har en helseminister og ei regjering som har beslutningsvegring og som er mer redd for å beslutte upopulære tiltak enn å få gjennomført noe helst. Det som har skjedd siden regjeringen tiltråtte på dette området er at helseministeren skal på reise rundt om i landet for å finne ut hva et sykehus er for noe, trodde ærligtalt at Bent Høie visste såpass før han tiltrådde som statsråd ?! Han burde i det minste ha litt peiling på helsesektoren i hvertfall, ikke være helt grønn.

Share

  1 comment for “Helseministeren er svak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *