Politiet og media i sjokktilstand

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Vg.no

Foto: Vg.no

 

Etter at politimannen Eirik Jensen ble arrestert og siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en av norges største narkotikasaker så gikk både media og politiet i ren sjokktilstand. Sjokket har visst vært så kraftig at vanlig rasjonell tankegang har vært totalt fraværende, noe både ting som er blitt sagt verbalt og de skrevne ord i x-antall artikler. Virker som sjokket har slått ut lyset og har vært så kraftig at rullegardinene gikk ned tvert.

Det media og politiet selv burde ha fokusert på var, ” hvordan kunne dette skje? Og hvordan forhindre lignende saker i fremtiden uavhengig om Eirik Jensen er skyldig eller ikke ? ”

Jeg er ikke av den naive sorten mennesker, eller for å si det slik. Selv om et menneske har en betrodd stilling og ei stilling hvor det kreves rent rulleblad i utgangspunktet, så betyr det ikke at vedkommende ikke gjør noe straffbart eller ulovlig etter vedkommende har fått stillingen. Er vel kanskje derfor jeg ikke reagerte med sjokk eller gikk i sjokktilstand som media og politiet har gjort.

For å se og forstå inngående det jeg skal skrive nå, da bør man ha litt innsikt i hvordan mennesker tenker som selger og omsetter narkotika, for dem er det ren business på samme måte som alt annet næringsliv i samfunnet, hvor dem operer etter de samme prinsippene, nemlig tilbud og etterspørsel.

Skal man forhindre at slike saker som denne skjer igjen, da må man enten ta bort etterspørselen eller så må man sette inn meget kraftige kontroll mekanismer ovenfor alle som jobber innen for politiet, fengselsvesenet og tollvesenet. Da mener jeg kontrollmekanismer som ettergår og kontrollerer hver enkelt ansatt, dette er regelrett en umulig oppgave, og det vil koste mer enn det smaker og hva samfunnet får igjen for å i verksette slike tiltak. Samtidig må samfunnet vise hver politimann og kvinne tillit at dem er ærlige og redelige folk som ikke begår kriminelle handlinger.

Da står vi igjen kun med et tiltak som vil virke, nemlig fjerne etterspørselen etter narkotika på det illegale markedet. Den mest effektive måten å gjøre dette på er å sørge for at prisen stuper og de som selger på det illegale markedet ikke ser noen fortjeneste i å selge, da må man vite hva som regulerer disse prisene for å kunne gjøre det. På illegale markeder er det kun en ting som regulerer prisen, det er stafferammene og mengden som blir kjøpt, sist nevnte påvirker prisen i liten grad for en som kun røyker en joint i helgene eller om kveldene. Nå sikter jeg kun til hasj og bruk av hasj, fordi det hva det er snakk om i saken mot polititoppen Eirik Jensen, men omsetning av annen type narkotika fungerer etter samme prinsippet.

Siden hasj er det minst skadelige og det svakeste formen for narkotika man får kjøpt på gata, så ville jeg om jeg var statsminister gått noen runder med både meg selv, partiet og resten av regjeringen om å ender lovverket på dette området, spesielt rettet mot hasj. Det ville vært lurt og veldig smart av sittende regjering å tatt debatten og sett på mulighetene for å få fjernet dette illegale markedet for hasj, og våget å vært litt nytenkende på dette området. Nytenkning på dette feltet trengs sårt. Norsk narkotika politikk gikk i vranglås på 1970-tallet, og enda har ikke politikerne klart å løse koden for å få låsen opp, d.v.s få svar på hvorfor dem ikke har lykkes på dette område. Narkotika politikken har vært og er en katastrofe for hele Norge, er så feilslått at det er til å grine av. Politikken er ikke feilslått fordi det er umulig å gjøre noe med dette, men politikken er formet og utføres av moralske regler som både politikerne selv og vi andre dødelige har fått inn med morsmelka, nemlig at narkotika er og skal være forbudt å bruke. Som kjent er politikk som er utformet og utføres ut i fra moralske prinsipper er dømt til å mislykkes. Moralen om at man ikke skal fyre seg en joint i stedenfor å drikke alkohol, som mange gjør i Norge i dag, er like bannlyst som om ei jente i et bedehusmiljø hadde sagt at hun hadde hatt sex før hun giftet seg. I begge tilfellene blir man moralsk fordømt for evig og alltid, og man risikerer å både miste sitt sosialenettverk i menigheten og man risikerer å miste både jobben og sin politiske karriere om man innrømmer at man fyrer seg en joint i av og til, ikke minst. Mange mennesker blir moralsk fordømt av barnevernet og mister sin omsorg for sine barn på bakgrunn av en moral / etikk som vi mennesker er blitt hjernevasket med i minst 40 år.  Det er rett og slett denne formen for moralisme som ligger bak dagens narkotika politikk og som gjør at politikerne ikke klarer å se denne politikken fra andre sider og ikke klarer å se  andre måter å gjennomføre denne politikken på. Kanskje på tide å våkne nå etter 40 år med totalt feilslått politikk ? Kan ikke si at jeg er særlig tilhenger av at vi mennesker skal drive å slå hverandre i hjel med vår egen moral og etikk og ikke minst med bibelen, det er ekstremt lite givende og desto mindre fornuftig.

Bakgrunnen for mitt åpne syn på dette området er faktisk politikken USA sitt nye syn på narkotikapolitikken og måten dem nå gjennomfører den på, nemlig åpnet for bl.a bruk av hasj / cannabis som medisin. Det er blitt mer og mer vanlig at man forsker på bruk av cannabis i smertebehandling, spesielt rettet mot raumatikere og i kreftbehandlingen hvor pasienten har sterke smerter. Har vist seg å ha meget god effekt for å dempe og ta bort smertene. Vi må heller ikke glemme at hasj / cannabis er et rent naturprodukt, kommer fra en plante. Noe også opium også gjør, kommer fra en plante. Det var utstrakt bruk av f.eks Opium på sykehusene i Norge helt fram til 1970-tallet. Kvinner som hadde sterke smerter etter f.eks en abort eller utskrapning fikk Opium på sykehusene. Men så kom moralen og tok helsevesenet også, da forsvant også den logiske og fornuftige smertebehandlingen vi hadde, noe mange kronikere i dag lider sterkt under, ved at dem går med sterke smerter. Men å knaske piller som er fremstilt kjemisk er greit, legene får jo betalt for å reklamere for legemidler må vite. Snakk om dobbeltmoral.

Hadde regjeringen hatt litt gangsyn og sett galskapen i denne politikken, da hadde dem snudd og gjort noe med denne politikken på sekundet. Hadde dem åpnet for bruk av cannabis / hasj i smertebehandlingen og fått det over på apotekene, og i tillegg fjernet forbudet mot bruk av hasj / cannabis, dette ville drept det illegale markedet på dagen, ingen hadde gått gatelangs eller giddet oppsøke gateselgere når dem kunne fått kjøpt det lovlig på apoteket. I tillegg til dette, så ville også selgerne som går på gata forsvunnet for alltid, dem hadde heller ikke vært et uromoment i nærmiljøet, og folk som ikke vil bruk eller som ikke bruker hasj / cannabis ville heller ikke blitt plaget med tilbud om å kjøpe det på gata heller mer.

Nå er det enkelte som bl.a Anders Giæver i vg som tar til ordet for at saken mot politimannen Eirik Jensen  må granskes. Granskes fordi ? Hva er det man eventuelt skal granske og finne ut av ? At mannen lot seg friste av lettjente penger på et marked som mer eller mindre er skapt av våre politikere i gjennom en feilslått politikk ? Anders Giæver må gjerne få viljen sin og saken må gjerne granskes, men det kommer ikke noe mer ut av en slik granskning enn at man oppnår å bruke x-antall millioner på å lønne dem som utfører jobben. Vi må rett og slett få politikken inn på  et annet spor som ikke gjør våre ungdommer og andre mennesker til kriminelle personer, bare fordi dem har fyrt seg en joint, da oppnår man også at saker som Eirik Jensen er siktet for også forsvinner for alltid, og politiet og media slipper flere ganger å gå i sjokktilstand p.g.a slike saker.

Jeg er stygt redd at å se ting slik de er og se hvordan ulike ting henger sammen er som å banne i domkirka ?!

 

 

Share

  1 comment for “Politiet og media i sjokktilstand

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *