Forskjellig utgangspunkt

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Vg.no

Foto: Vg.no

 

I går var det den stoe dagen hvor både Putin og Kerry holdt sine pressekonferanser. Ikke overraskende så har enda ikke vestlige medier kommentert og lagt vekt på forskjellene i innholdet og hva som er viktig for å løse konflikten. Tenker på hva vektlegger Russland og som er deres utgangspunkt for konflikten ? Hva er det USA og vesten vektlegger? Det er slående ulikheter.

Hvis vi ser på hva Putin snakket om og som han la vekt på i sin begrunnelse for Russland sin konflikt med Ukraina, så er det spesielt noen punkter som peker seg ut.

1)      Russland reagerete på og er opptatt av måten  Janukovitsj ble avsatt på.

2)      Russland reagerte på at Janukovitsj ble avsatt selv om han hadde varslet et tidligere presidentvalg og parlamentsvalg enn hva som var planen og enda han hadde gått med på alle krav som opposisjonen stilte i forhandlingene med han.

3)      Russland reagerer på at USA og vesten støtter dem som tok makten i Ukraina, fordi i Russlands øyne er ikke dem lovlig valgt av folket i gjennom valg, men dem kom til makta ved å avsette Janukovitsj og gjøre opprør i gatene.

 

Disse 3 punktene er viktig for Russland og er Russland sitt utgangspunkt for konflikten i Ukraina, og som gjør at dem er uenig med USA og vesten.

Hvis vi ser nøkternt på pressekonferansen til John Kerry i går, så sa han fint lite om hva USA sin agenda er, og fint lite om hvorfor USA er uenig med Russland. Eneste konkrete han la vekt på var at USA støtter det Ukrainske folket og at ingen må tro på hva Russland sier og mener. For meg så fremstod han som meget aggressiv i sin måte å omtale Russland, noe som alltid vil slå negativt ut når det er en  pågående konflikt. Etter mitt syn kunne Kerry like godt sagt til Russland, ” enten er dere med på våre premisser eller så får dere betale prisen”. Var egentlig kun de ordene som manglet i sin argumentasjon. Jeg må innrømme at jeg savner en ting fra USA i denne pågående konflikten, det er deres forklaring på hva dem mener med det Ukrainske folket. Støtter USA dem som tar makten i et land på ulovligvis bare dem rammer Russland på en eller annen måte? Eller mener dem at de støtter folket sin stemmegivning gjennom et demokratisk valg ? For meg er det det siste som er det vesentlige og det viktigste.

Vi må også ha Russland sin historie i bakhodet når vi omtaler denne konflikten. En vesentlig del av Russland sin historie består av statskupp og revolusjoner. Dette er en vesentlig ting som Puting og Russland for en hver pris vil unngå igjen, både i eget land også i land som grenser til Russland. Dette er en måte å komme til makten på som Putin setter svært lite pris på, fordi det russiskefolket har lidd nok under slike hendelser i historien, sist gang når Sovjetunionen ble oppløst og Boris Jeltsin kom til makta. Vel og merke satt han ikke så mange år, men måten han kom til makta på er ikke noe Putin støtter. For å si det litt enkelt, opprøret i Ukraina sees  på i Russland som et statskupp / revolusjon, mens det i vesten sees på som det er hvermansen i Ukraina som har kommet til makta ved å kaste en diktator. Dette er totalt forskjellig utagngspunkt. Sannheten vil som i de fleste tilfeller ligge midt i mellom disse ytterpunktene.

Jeg tillot meg i går å ta opp både pressekonferansen til Vladimir Putin og til John Kerry, henholdvis på Russia Today og på BBC. Putin sin pressekonferanse ble oversatt til engelsk fortløpende mens den  pågikk. Legger ut begge to under her.

 

 

 

 

Share

  2 comments for “Forskjellig utgangspunkt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *