Krekar en politisk sak

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Nrk.no

Foto: Nrk.no

 

Nå vet jeg ikke hvor mye stipendiat i medievitenskap Magnus Hoem Iversen har fulgt saken mot og om Mulla Krekar i mediene, men jeg stiller meg undrende til om han i det hele tatt har fulgt saken særlig godt, når han skriver på nrkytring i dag at  ” mediene må vokte seg for å bli Krekars nyttige idioter ”.

Når er det en gang slik at Mulla Krekar-saken har gått fra å være en terrorsak og en fare for riketssikkerhet til å bli Frp sin hovedfiende og er blitt en pretisjesak for Frp og justisministeren, la understreke med en gang, Krekar ble frifunnet for anklagene om terrorplanlegging, eneste han er straffet for er trusler mot Erna Solberg og to andre, fengsel i 2 år og 10 mnd, og er nå ferdig sonet.

Det at mediene er så innteressert i denne Mullaen kan ikke være på annet grunnlag enn at dem vet at anklagene mot han som startet i 2002 / 2003 hadde sitt utspring i fra daværende forsvarsminister i USA Colin Powel. Mulla Krekar fikk anklagene mot seg etter at Colin Powel hadde holdt et foredrag i FN`s sikkerhetsråd angående masseødeleggelsesvåpen i Irak, og hvor han dro inn Mulla Krekar i denne saken, som alle i dag vet så var de såkalte bevisene som Colin Powel la frem konstruerte beviser om masse ødeleggelsesvåpen, og at de bevisene var falske, og aldri har eksistert, noe som USA aldri selv vil innrømme fra offisielt hold, men mange innen kongressen, CIA, FBI og forsvarsdepartementet har innrømmet dette. At det aldri ble opprettet riksrettssak mot daværende president George W. Bush er jo i seg selv en skandale. Men nok om dette. Når PST på denne bakgrunnen av falske beviser og anklager anser Mulla Krekar som en fare for riketssikkerhet og har fått domstolen med på dette for 7-8 år siden er jo i seg selv en skandale. Burde aldri skjedd i det hele tatt, fordi bevisene som ble brukt kom nettopp fra Colin Powel, og som vi vet var de bevisene falske og konstruerte beviser. Bedre blir det jo ikke når Frp og hele det politiskemiljøet på Stortinget bruker denne saken for å få Mulla Krekar deportert til Trøndelag på bakgrunn av en innstruks fra justisministeren, da kan ikke saken bli mer skandaløs, fordi saken er ikke lengre en staffesak mot Mulla Krekar, men det er blitt en politisksak med stor prestisje i fra vår regjering, rett eller ikke. Frp er sågar villig til å bryte grunneleggende menneskerettigheter for å få Krekar både til Trøndelag og ut av Norge, da blir det litt hult av Magnus Hoem Iversen å komme med en pekefinger til mediene. Selvfølgelig blir da Krekar en mediasak av dimensjoner på denne bakgrunn. La meg understreke, er ikke Mulla Krekar som springer etter mediene, men det er motsatt. Er temmelig sikker på at hadde Krekar vært villig til å stille til protrettintervju på enten Nrk eller Tv2, så hadde han fått meget godt betalt for dette også, også fra både Vg, Dagbladet og Aftenposten, hadde blitt en rik mann.

Krekar benytter seg av de samme mulighetene som alle andre nordmenn, derfor er saken om å flytte Krekar til Trøndelag blitt en sak for domstolen, og begge parter har mulighet for å anke avgjørelsen inn for høyere rettsinnstans, skal bare mangle, dette er en del av det norske demoraktiet og rettsvesen. Bare for nevne det kort, siste ord om Mulla Krekar og denne saken om flyttingen til Trøndelag er ikke sagt, og siste ord i mediene om Mulla Krekar blir i Norge eller ikke er heller ikke sagt.

Hodepinen til både regjeringen og politiet er at dem har rotet seg opp i et hjørne dem vanskelig kommer seg ut av, fordi dem har fattet vedtak om utvisning og fått domstolen med på dette, uten at det er tatt hensyn til Krekar sin status som kvoteflyktning, det er ikke hvilken som helst slags status. Som kvoteflyktning er han sendt hit av FN, ikke kommet hit selv, og på den bakgrunn ble Norge ” beordret ” av FN til å ta i mot i sin tid, er rundt 20 år siden nå han kom til Norge, kona og barna er nå norske statsborgere, så det er nevnt. Det at han er kvoteflyktning betyr også at han skal behandles som alle andre nordmenn og ha de samme rettighetene, når man da skal utvise en mann som er kvoteflyktning og som står i fare for å bli henrettet dit han kommer, da har man et problem, og det problemet løses ikke bare på bakgrunn av en instruks fra justisministeren eller fra Oslo politidistrikt eller en dom i tingretten.

Grunnen til at Oslo politidistrikt vil flytte Krekar til Trøndelag var at han kunne påvirke unge muslimer til å bli radikalisert osv, men problemet med denne argumentasjonen til politiet er at Krekar underviser i koranen  på internett, han står liksom ikke på Stortorvet i Oslo og underviser, han har hele verden som sine tilskuere. Å nekte mannen å bruke internett i 2015, blir en smule drøyt, selv for politiet, fordi vi i dag bruker internett til mye annet enn å diskutere og kommentere om Mulla Krekar, vi bruker  internett til alt, foruten at vi enda går på butikken å handler maten vår selv enda, men selv dette er det vel et tidsspørsmål før vi slipper også, da vet alle at internett er det verktøyet vi bruker mest av alle i dag, da blir det vanskelig for selv politiet å forhindre Krekar å  undervise i koranen på nettet, selv om det er fult mulig å overvåke hans aktiviteter på nettet fullt ut om PST vil det, da blir flyttingen til Trøndelag rimelig bortkastet. Når man ser på intervjuet med politimannen som ble intervjuet angående denne saken i retten, da forstår man at dem sliter med arguementer når han knapt klarte å svare på hvilke tiltak politiet synes var viktig i forhold til Krekar i denne instruksen, han visste knapt hva som står i instruksen.

Nå tilbake til Magnus Hoem Iversen sin artikkel på Nrkytring idag. Mulla Krekar er for mange mange år siden blitt en ” kjendis kriminell ”, ingen fare for at han blir det nå, som kjent kan man ikke bli noe man allerede er.  Og siden  du Magnus Hoem Iversen er redd for at mediene skal gjøre det til at Krekar har større betydning for muslismke ungdommer, så er vel faren for dette minimal siden vi i dag har ca 100 radikaliserte muslimske ungdommer i Norge i følge PST, hadde Krekar sin påvirkning vært så stor som enkelte på Stortinget og i politiet vil ha det til, så hadde vi vel hatt 6-7000 radikaliserte ungdommer, ikke 100, så Krekar sin betydning og påvirkning av ungdommer er nok i stor grad overdrevet.

Share

  1 comment for “Krekar en politisk sak

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *