Feigt av spesialenheten

Print pagePDF pageEmail page

V70PolitiNorway3

 

Konklusjonen og straffen fra Spesialenheten for politisaker kan ikke karatriseres som annet enn en skandale, og kan være til skade for hele politietaten.

Det er tydelig at spesialenheten ikke har gått inn å sett på hvorfor Monica-saken ikke ble etterforsket bredere og ikke har dem undersøkt kvaliteten på arbeidet som enkelte aktører i saken har utført.

Nå fikk Hordaland politidistrikt en bot vel og merke på 100 000 for sin behandling av saken og for måten dem har behandlet rapporten fra varsleren  Robin Schaefer. For ta det siste først. Spesialenheten har ikke gått inn og undersøkt hvem på politihuset i Bergen som fjernet rapporten fra Robin Schaefer fra saksdokumentene, dette kunne avdekket hvem vedkommende er og hva hensikten med å fjerne rapporten var. Det at spesialenheten ikke gjorde dette i denne saken, åpner for at uærlige ansatte i politiet i Hordaland kan fortsette i sine stillinger, når dem egentlig burde vært fjernet fra sine stillinger på dagen, når denne saken sprakk i media.

Det har tidligere i denne saken er det kommet frem i  bl.a ei bok Robin Schaefer har skrevet at det var ansatte i Politidirektoratet som prøvde overtale Schaefer til ikke gjøre denne saken til en varslersak, hvorfor har ikke Spesialenheten har ikke avhørt disse og undersøkt nærmere hva deres anliggende var for å forholde seg på denne måten ovenfor en god og respektert politimann som er deres kolega ?

Slik denne saken har blitt håndtert, etterforsket og hvordan enkelte i politiet har uttalt og forholdt seg til saken, viser tydelig at politietaten har en ukultur internt, bl.a ved å dekke over kolegaer som ikke utfører sin jobb på korrekt måte og som går straffbare forhold, det er straffbart å fjerne dokumenter fra en sak som kan få stor betydning for utfallet av saken.

Selv om dommen nå er falt over Hordaland politidistrikt, så er fremdeles problemene internt i politiet der og ukulturen kan fortsette uforsstyrret, hva dette får for konsekvenser for politietaten og for enkelt mennesker det vil bare fremtiden vise, dette er absolutt ikke den siste saken som vil vekke oppmerksomhet. Rekken av saker blir lengre.

Share

  1 comment for “Feigt av spesialenheten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *