Kjos undergraver arbeidslivet

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Googlesøk

Foto: Googlesøk

 

Så er det streik og bråk internt i Norwegian igjen. Ikke overrasskende.

Flyselskapet som Bjørn Kjos var med å stifte ble stiftet på det grunnlaget at Kjos ville bevise at et rent kommersielt selskap har livets rett i Norge, dette vil han fortsette å bevise koste hva det koste vil, og uansett om det går utover passasjerene og deres ansatte.

Det som er det mest betenkelige med Norwegian og Kjos er at dem både undergraver organisasjonsfriheten, streikeretten til sine ansatte og går på akord med spillereglene i Norge. Når Kjos uttaler til Tv2 at det ikke er streikebryteri å leie inn piloter under en streik fra deres egne piloter, da undergraver Kjos og Norwegian norske piloter sine rettigheter, sågar samtlige piloter som er ansatt i Skandinavia. Dette er lite lurt av Norwegian som selskap på lang sikt, dem rissikerer at dem ikke får søknader i fremtiden fra piloter til sine stillinger, når dem ser hvordan deres kolegaer blir behandlet i dag. Om det å leie inn piloter for å kunne holde flyene i lufta ikke er ulovlig og ikke er streikebryteri, så er det uansett et signal fra Norwegian at dem ikke godtar spillereglene i arbeidslivet, nemlig det faktum at når forhandlinger ikke fører frem, så har arbeidstakerne rett og lov til å streike.

Denne politikken fra Norwegian om å undergrave streikeretten og organisasjonsfriheten vi har i norsk arbeidsliv minner meg veldig om en politikk som dagens sittende finansminister står for og som tidligere statsminister i Storbritania gjennomførte på 1970-1980-tallet, Margaret Thacher, hun knuste arbeidstaker organisasjonene i Storbritania, dem var for henne og regjeringen plagsom, og hun mente at arbeidsgiver skulle ha all makt, både til å ansette folk på sine premisser og bestemme arbeidstiden og til den lønn som arbeidsgiveren mente var riktig uten noen for reguleringer og avtaler. Dette er noe Norwegian har utfordret fra dag én når dem startet opp, ergo så spiller ikke Norwegian med åpne kort, og dem har i tillegg en politisk agenda, nemlig å få fjernet arbeidstakernes sine organisasjoner, dem vil styre hele butikken selv på sine premisser uten innblanding fra sine ansatte og deres organisasjoner. Det som er liytt skummelt i disse tider, Norwegian kan lykkes med denne politikken ovenfor sine ansatte og deres organisasjoner. I både EU-land, USA og i mange Asiatiskeland så er det folk som er villig til å ta jobber for en hver pris og til uansett arbeidsforhold og til uansett lønn og arbeidstider, fordi arbeidsledigheten er skyhøy og folk er desperate etter en jobb for å før sin egen familie, dette utnyttes grovt innen mange bedrifter og bransjer. Er det slik det norskefolk vil ha det i Norge også ?!

Et annet aspekt ved det privatenæringsliv, uansett firma og bransje, så er det meget lurt av arbeidsgiver / eier og ha et godt forhold til sine ansatte og har fornøyde ansatte på jobb hver dag, 7 dager i uka. Slik Norwegian nå fremstår at dem behandler sine ansatte, spesielt kabinansatte og pilotene, så rissikerer dem at det blir sterk misnøye på jobben, altså når dem er ute å flyr, noe som igjen ikke er særlig gunstig i forhold til flysikkerheten. Det denne konflikten kan føre til at det ikke bare går utvoer pilotenes arbeidstider og lønn, men det vil gå utover flysikkerheten, ergo går det utover sikkerheten til oss som er passasjerer, kan Norwegian leve med en slik usikkerhet fra passasjerenes side ? Tvilsomt. Norwegian er som andre flyselskap avhengig av at vi som er passasjerer kan stole på at sikkerheten er i høysete og i fremste rekke, ikke noe som det gambles pga en streik og et dårligere arbeidsmiljø ombord på flyene.

Bare for nevne et tilfelle hvor Norwegian gamblet med sikkerheten var når dem for få dager siden fløy over Atlanteren med et fly som var underbemannet, som resulterte i krass kritikk fra Luftfarttilsynet, er det denne måten Kjos og Norwegian har tenkt å holde flyene i lufta mens deres piloter er i streik og deres rettigheter undergraves av Kjos og Norwegian fordi dem har en skjult politisk agenda ?

Det verste er kanskje at Norwegian kynisk bruker passasjerene i sin argumentasjon og for å presse sine ansatte, mer motbydelig kan det vel ikke bli ? Eller ?

Share

  1 comment for “Kjos undergraver arbeidslivet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *