Norwegian i krise – problemer på mange områder

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Googlesøk

Foto: Googlesøk

 

Norwegian sliter ikke bare med at de vel 700 norske pilotene er i streik, dem sliter enormt også i utlandet med sine piloter i bl.a Spania, beskyldes for lovbrudd, beskyldes for fagforenings knusing, beskyldes for å komme med ultimatumer mot sine piloter i Sverige, beskyldes for å ignorere arbeids – og sikkerhetsstandarder osv. Rekken er lang av problemer som Norwegian står i, det er oppskriften på å drepe et selskap og kjøre det konkurs.

Den spanske fagforeningen for pilotene SEPLA mener at bruken av deres spanske piloter på ruter i Skandinavia mens streiken på går er i strid med deres kontraktfestede rettigheter, dem har brakt saken inn for meklings – og voldgiftsorganet SIMA, og dem truer med rettssak om det ikke blir enighet.

Det tar seg heller ikke særlig pent ut at de svenske pilotene opplever at Norwegian kommer med ulltimatumer og truser, den svenske pilotforeningen fikk brev med krav om signere innen klokken 16:00 i går den 06.03 eller få sparken. Ikke særlig lurt av et selskap som er i streik og deres datter selskap NAN står i stor fare for å gå konkurs, da ryker de 3 nye pilotselskapene som Kjos opprettet i Norge, Sverige og Danmark med i dragsuget. Bedre blir det ikke heller når Norwegian ber om få utlevert medlemslistene over de svenske pilotene, noe de fikk avslag på, men som den svenske pilotforeningen ( SWEALPA ) sier, så ble dem truet med søksmål av Norwegian om dem ikke utleverer deres medlemslister. Dette er også et særdeles lite lurt av Norwegian.

Som om Norwegian ikke har nok med dette, så får dem i tillegg en amerikansk fagforeningsboss på nakken, hvor Norwegian blir beskyldt for å ignorere arbeids – og sikkerhetsstandarder etter at kabinpersonalet ble satt på bakken påp flight som gikk fra New York til Stockholm den 26. januar i år, og hvor fagforeningen mener Norwegian med dette satte sikkerheten til passasjerene i fare, noe som er brudd på sikkerhetsreglementet, Norwegian fikk også ripe i lakken p.ga denne hendelsen fra Luftfartstilsynet. Heller ikke særig lurt av Norwegian.

Det at Bjørn Kjos er ansett som fagforeninsknuser er velkjent, det har ligget i kortene hele veien siden selskapet ble stiftet, man kan ikke drive et lavpris selskap og samtidig opperere på samme vilkår som f.eks SAS, Lufthansa osv, det er kostnadsmessig ikke mulig, da må man ta noen knep som er på kanten av både det som er lovlig og det som er arbeidslivets spilleregler. Synes Elin Ørjasæter beskriver det bra i denne artikkelen.

Nå kunne i tillegg Nrk rappotere at Norwegian vil kutte i sikkerhetsøvelse i kabinen, noe dem hadde søkt Luftfartstilsynet om dette, men heldigvis for passasjerene så fikk dem avslag, så å forstå at Norwegian vil gamble med sikkerheten til sine passasjerer enda mer nå? Dette er heller ikke særlig lurt av Norwegian, og enda mer uheldig at det kom ut nå som det står til halsen i konflikter med sine piloter rundt om i Europa og skandinavia. Det Norwegian bør være enda mer bekymret for er at passasjerene rømmer fra selskapet når gambling med sikkerheten blir et tema, er vel få om noen i det hele tatt som våger å sette seg i et fly når man vet at selskapet tar lett på det med sikkerheten for sine passasjerer.

Nå bør Norwegian også være ekstremt bekymret for deres kvalitret på kommunikasjonen med sine egne ansatte og ut i media, stor grunn til bekymring vil jeg hevde. Når pilotforeningen i Sverige hevder at Norwegian har truer dem med søksmål fordi dem ikke vil utlevere medlemslistene deres og samtidig sier Norwegian at dette er løgn, da er det noe som ikke stemmer. Enten så er brevet fra Norwegian ekstremt dårlig formulert skriftlig, eller så må pilotforeningen være ekstremt dårlig å lese, begge kan ikke ha rett. Nå skal det sies at Norwegian også under denne streiken har sagt at PARAT som forhandler påvegne av de norske pilotene også farer med løgn. Men én ting er sikkert, begge parter kan ikke ha rett. I den situasjonen som Norwegian nå befinner seg med konflikter med sine ansatte alle veier og høyt og lavt, og i både Norge, Skandinavia, Europa og i USA, da burde dem i det minste forsikre seg om at det dem kommuniserer uttad til de samme ansatte er formulert på en slik måte at det ikke er rom for feiltolkninger og at brevene til oppfattet slik det er ment dem skal oppfattes, slikt gambler man ikke med når man står til halsen i konflikter. Nå er det strengtatt ikke særlig lurt heller å beskylde sine ansatte for å fare med løgn heller, i hvertfall ikke hvis man har tenkt å arbeide sammen igjen etter streiken er over, kan ikke se at det kan bli særlig godt arbeidsmiljø etter slike beskyldinger.

Share

  1 comment for “Norwegian i krise – problemer på mange områder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *