Politiet og PST spiller på frykt og redsel

Print pagePDF pageEmail page
Foto: Googlesøk - Illustrasjonsfoto

Foto: Googlesøk – Illustrasjonsfoto

 

På dagens  Nrkytring så skriver jusstundent Øyvind Røed en meget god artikkel om bakgrunnen for at politietfellesforbund går inn for generellbevæpning av politiet, og går mot argumentene til Sigve Bolstad som er leder for politietsfellesforbund, meget god artikkel. Men jeg er litt skuffet over at Røed ikke tar opp andre sider enn det at frykten har økt og hvorfor den har økt og hvordan det spilles på frykt i andre sammenhenger enn bare som en begrunnelse for å bevæpne politiet, og ikke minst. Hvem startet det å spre frykt / spille på frykt i det offentligerom. Jeg skal nå prøve å belyse det litt bredere her.

Vi må gå tilbake til november 2014, er da PST og politiet gjennom pressekonferanser egentlig startet med det å spre frykt i befolkningen, nærmere bestemt den 05.11.2014 når PST sjef Benedicte Bjørnland holder sin pressekonfesranse. Fulgt opp av pressekonferanse med politidirektør Odd Reidar Humlegård den 21.11.2014, hvor han ber om bevæpning av politiet som vi har enda og vi skriver 15.04.2015.

Men nå tibake til 05.11.2014 og Benedicte Bjørnland. På denne pressekonferansen så går hun ut og sier følgende, * sitat* Innenfor de kommende tolv månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge *Sitatslutt*.  Når hun går ut på denne måten da vet hun at følgende skjer, at folket blir skremt / redd og folket godtar  mye lettere at politiet kan i bruk nye tiltak, det er mekanismen i den menneskelige natur som slår inn. Fra PST sin side så vil dem da får aksept i befolkningen for mer overvåkning og mer inngripende overvåkning selv om disse verktøyene ikke vil ha noe å si for å forhindre et såkalt terrorangrep. Ikke glem, vi har enda ikke fått vite begrunnelsen for denne trusselvurderingen og hvilke bakgrunnsmatriale PST evt sitter på og om dem i det hele tatt har noe konkret bakgrunnsmatriale og om det var en reell trussel mot Norge i det hele tatt. PST har jo ikke lagt frem noe og ikke sagt noe om det i det hele tatt, foruten den korte setningen som  jeg refererte til ovenfor. Pressemeldingen som PST la ut i denne forbindelse, er temmelig intetsigende for  vanlige folk, når den ikke forklares mer inngående, men den skaper frykt og folk blir mer ” paranoid ”, så da har PST oppnådd det dem ønsket. Husk målene til PST vil alltid være å få tillatelse til å ta nye overvåkningsmetoder i bruk og som er mer og mer inngripende for hver gang dem ber om dette.

I etterkant av denne pressemeldingen og pressekomferansen, så skjer det to ting som er interessant. Det ene er hvordan politidirektør Humlegård bruker dette som ei brekkstang / argument for å be om bevæpning av politiet.  Når Odd Reidar Humlegård ble tilsatt som politidirektør så var han i utgangspunktet enig med daværende justisminister Grete Faremo som mente at generellbevæpning av politiet er veien å gå, ha det i bakhodet. Når da PST ga politidirektøren denne gavepakken, så var han ikke sen med å be om bevæpning av politiet, noe han gjorde den 21.11.2014, og fikk tillatelse samme dag av justisminister Anundsen. Problemet til Humlegård i denne sammenheng er at det ikke har skjedd noe forverring i kriminalitetsbildet i Norge, tvert i mot. Antall drap og voldskriminalitet går nedover og oppklaringsprosenten går oppover, men han bruker kynisk og rått begrunnelsen til PST sin trusselvurdering om at det er stor sannsynlighet for at det skjer en terrorhandling innen 12 mnd i Norge, som sagt ei trusselvurdeing som ikke kan ettergås og som ikke kan kontrolleres siden PST har hemmeligstemplet bakgrunnen for denne vurderingen. Ergo er bevæpningen innført på det ikke eksisterende grunnlag  og på det grunnlag som Sigve Bolstad fremfører, noe som ikke støttes av noen andre enn innfor politiet selv. Da blir et ikke eksisterende kriminalitetsbilde brukt kynisk og rått for å generellbevæpning av politiet. Dette er såkalt ikke demokratiske metoder som brukes for  å få vedtakene som  man ønsker, selv mot flertallet på stortinget. Ikke glem, det er følelsene til befolkningen som det spilles på i denne sammenheng, ikke om det som sies er riktig eller galt, men utelukkende kynisk bruk av vanlige mennesker frykt / redsel følelse som brukes. Først sprer man frykt / redsel, så brukes denne igjen for å legitemiere innføring av mer overvåkning og bevæpning, og når folket er blitt vant med å se bevæpnet politi, da innfører man den permanent, selv om det ikke finnes underbyggende dokumentasjon for at et våpen vil gjøre politiet og befolkningen tryggere .

Men det mest overraskende i denne sammenheng er at man i tillegg tar i bruk mediene og tjenestemenn i andre land for å underbygge sin påstand / trusselvurdering, noe PST gjorde i denne sammenheng. En amerikansk tjeneste mann gikk ut i ABCnews og sa følgende, *sitat *  Trusselen om et terrorangrep i Norge de neste dagene er troverdig, sier amerikanske tjenestemenn til ABC News.Tjenestemennene ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på hva det er som gjør trusselen troverdig, ifølge kanalen. * Sitatslutt *

Når dette skjedd så hadde plutselig politidirektøren  ikke bare støtte fra PST for å bevæpne politiet men nå også fra andre land og andre tjenestemenn i utlandet, at det var USA var ikke overraskende, heller tvert i mot. Er jo en god alliert må vite.

For liksom å være sikker på at frykten / redselen får fotfeste hele samfunnet i Norge, så tas enda en overvåkningstjeneste i bruk, nemlig E-tjenesten for å få forlenget bevæpningen av politiet. Deres begrunnelse for at trusselen vil øke i 2015 mot Norge er litt mer spesifikk, men dem ser trusselen fra hele verden. Dem nevner både Russland ( aldri gjort noe mot Norge, tvert i mot ), Midtøsten, Nord-Afrika og utviklingen i det digitalerom som en trussel mot Norge, dem har m.a.o tatt skikkelig i for å kanskje / muligens få rett på ét av dem, om noen i det hele tatt. Hvorfor Russland, Midtæsten og Nord-Afrika blir ansett som en trussel er ikke særlig godt fundert på fakta, spesielt ikke når dem samtidig sier at det ikke er en militær trussel pr i dag.

Når man så oppsummerer dette og ser på dette med litt nøkterne øyne, så er det kún én ting som har økt de siste 2 årene, det er frykten / redselen i befolkningen og en ubegrunnet frykt innad i politiet, som i seg selv er en meget dårlig begrunnelse for å bevæpne politiet og få flere verktøy i PSTkassa for å overvåke folks privatliv enda mer enn dem gjør i dag.

 

 

Share

  2 comments for “Politiet og PST spiller på frykt og redsel

  1. Anno Nym
    27. mai, 2015 at 17:44

    Kunne ikke vært mer enig. Nå er det viktig at alle gode menn og kvinner tar et tak og lager sine egne media på nett fordi vanlige statsøttede media i Norge er dessverre ikke til å stole på lenger. Derfor fint at det finne flere og flere alternativer 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *