EU rakner

Print pagePDF pageEmail page
Googlesøk

Googlesøk

 

Forleden dag skrev Vg`s Tom Staavi en artikkel som het ” Fra økonomisk til politisk krise ”, nå er vel krisen i hele EU ( ikke bare Hellas ) en ekstremt stor politisk krise. Noe som vært tilstede i flere år nå, og det skyldes flere grunner.

EU eller rettere sagt tidligere EF var i utgangspunktet stiftet for å sikre samarbeid og handel i Europa, men den er noe helt annet i 2015. Blitt en ekstremt sentralisert og politisk gjøkunge i Europa, makten sitter i kommisjonen og med et parlament som er der for syns skyld. Innad i EU har politikerne som sitter i EU-parlamentet, EU kommisjonen og politikerne i de ulike regjeringene og i parlmamentene i de ulike medlemslandene totalt oversett folketsvilje og visst evne til å forstå hva folket vil og ønsker, de har rett og slett kjørt et rent sololøp basert på politiske prinsipper og ideologier uten å tenke på, hva som folket gjør opprør ? Hva om folket vil ta makta tilbake fra Brussel til de ulike hjemlige parlamentene og regjeringene?

For å illustrere et meget godt eksempel på hva politikerne i EU har gjort så kan vi bare se på et forslag her hjemme i lille Norge som diskuteres heftig, nemlig regjeringens forslag til søndagsåpne butikker. Det er en massiv motstand i Norge mot søndagsåpne butikker, noe som er forståelig, men likevel klarer Erna Solberg å vise en utrolig arroganse både mot de partiene som er i mot, men ikke minst mot folket. Erna Solberg går sier til DN.no den 28.06.2015, sitet ” Den massive motstanden mot søndagsåpne butikker vil falme når reformen først er gjennomført, tror Erna Solberg ”. Tror ja. Men hva med respekten for det norskefolk vil ? Hva med å lytte til folket ? Det er slik oppførsel og utsagn fra politikerne som er med å undergrave tilliten til politikerne og til demokratiet. Denne formen for hersketeknikk mot egen befolkning er den samme som  befolkningen i hele EU området har vært gjennstand for i fra politikerne i EU i gjennom flere år, folket vil bli hørt og respektert. Befolkningen i EU har sittet lenge nok å gjerde og sett på at makten fra deres egne hjemlige politikere og regjeringer har blitt flyttet til Brussel, som har en kommisjon som er så si enerådende når det kommer til makt.Kommisjonen er den  som har siste ordet i sakene som har vært til avstemning i parlamentet. Kommisjonen kan  omgjøre de vedtakene.

For å se på eurokrisen. Euroen burde på det tidspunkt den ble innført, aldri blitt innført. Spesielt av en grunn. EU hadde ikke på plass den gang, og har fremdeles ikke på plass en felles økonomisk politikk som er forutsetningen for at det vil fungere med en felles valuta. Se for dere Norge. Alle våre 19 fylker her hver sin økonomiske politikk og størrelse på budsjettene, noen lever på lån og andre driver forsvarlig med de pengene de har tilrådighet og alle har felles valuta i Nkr. Før eller siden må de fylkene som driver godt hjelpe de som lever på lån for at fylkene ikke skal gå konkurs, slik politikk vil ikke fungere på langsikt. Nå er det ikke bare Hellas sin feil for at dem er havnet i den situasjonen dem er i. De tyske og franske bankene må ta sin del av skylden også, som har helt bevisst og med viten og vilje kastet penger etter Hellas selv om dem visste at landet slet økonomisk. Nå er ikke en konkurs for Hellas det verste i denne situasjonen, men EU sitt underskudd på demoraktiske prosesser og maktkåtskapen som sitter i Brussel.

Nå er det stor sjanse for at Hellas forlater både eurosonen og Eu. Minner om at Storbritania har varslet folkeavsteming om sitt forhold til EU, da er det stor sjanse for at dem forlater EU og blir stående med en handelsavtale. Hvilke signaler sender dette ut til befolkningen i EU ? Jo, vil du ut av EU så er det fult mulig å forlate EU og Eurosonen. Noe som både politikerne i EU og i hjemlandene til EU landene har sagt i alle år ikke er mulig, ergo har dem løyet hele Europa`s befolkning rett opp i ansiktet, om dette som mye annet tidligere.

Nå har også partileder i national Front i Frankrike, Marie Le Pen varslet at hvis hun blir president ved neste valg, da skal Frankrike ut av EU. Hvis dette er skjer, rissikere EU å miste 3 medlemsland på kort tid, da kan man jo forrestille seg panikken i korridorene i Brussel og i EU hovedkvarteret, hvor frykten for at hele EU rakner som politisk prosjekt i aller høyeste grad er tilstede og er fult mulig. Noe forøvrig en dokumentar film som gikk på Nrk her om dagen mener vil komme til å skje, den heter Stakkars Vesle Europa. Er forøvrig laget en tilsvarende film for hele den Vestlige verden sitt økonomiske system og hva konsekvensen vil bli, heter forøvrig ” Four Horsemen ”.

Så kjære Tom Staavi, vi står ikke ovenfor en økonomisk krise i EU, men vi står ovenfor en massiv politisk krise i EU med politikere som har glemt å lytte til folket i all sin iver etter makt og innflytelse, slikt går en kort periode, men når folket sier nok er nok, da er det også slutt på leken.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *