Finnmark Ap på feil kurs

Print pagePDF pageEmail page

sykehus_skilt_3137229728x1000r

 

Mye tyder på at Finnmark Ap begynner å miste grepet på ansvarlig helsepolitikk for Finnmark. Mye av grunnen til dette er at partiet er splittet alle veier og har for mange i partiet som har sine egne interesser og som bruker partiet kynisk og rått for å få gjennomslag for sine personlige interesser. Dem nekter å godta ei konsekvensutredning før man bygger nytt sykehus i Vest-Finnmark, koste hva det koste vil.

Mange i Finnmark Ap avdekker av dem tydeligvis er villig til å bryte både regler og lover for å bevare strukturen slik den er. Som regelverket for statlige utbyggninger og invisteringer sier, så SKAL det konsekvensutredes når prislappen blir på over 500 millioner, er ikke rom for tolkning av regelverket. Dette sier Finnmark Ap nei til, men Alta Ap skiller seg ut. Dem krever konsekvensutredning, og dem har støtte i sitt krav fra andre kommuner i Vest-Finnmark, som feks Nordkapp og Porsanger kommune.

Det som er det mest tragiske i denne sykehusdebatten er et Finnmark Ap ikke er villig til å ta inn over seg at en invistering på denne størrelsen som vi snakker om her, ca 2,5 – 3 milliarder vil få store konsekvenser for driften av sykehuset hvis den ikke er godt forankret i ei konsekvensutredning og i en driftsplan når sykehuset står ferdig. Finnmarkssykehuset må belage seg på å betale 75% selv for sykehuset i gjennom låneopptak. Dette er penger som må tas fra driftsbudsjettet til sykehuset, men det er kún for det nye sykehuset i Vest-Finnmark, i tillegg så kommer prisen på det nye sykehuset i Kirkenes som vil koste over 2 milliarder, hvor de også må betale 75% av kostnaden i fra sitt eget driftsbudsjett, pluss ca 500 millioner i foreløpige innvisteringer i Alta.  Hvordan kan Finnmark Ap forsvare slike hinsides milliard innvisteringer uten ei skikkelig konsekvensutredning og en driftsplan for Finnmarkssykehuset når vi samtidig vet at dagens direktør har vært ute media senest i fjor å advarte mot at det mulig dem må legge ned barneavdelingen ved sykehuset i Hammerfest for ikke gå i minus ?? Dette betyr i klartekst at når det nye sykehuset i Vest-Finnmark er bygd, så må dem ta ned kraftig på driften for ikke gå i minus. Vi må ha i bakhodet at mer penger til drift, kommer det ikke. Driftsbudsjettet ligger fast, altså pengene dem får i overføringer fra Helse-Nord hvert år, og når dem må betale 75% av låneopptaket på minimum 6 milliarder ( Alta, Hammerfest og Kirkenes ) så sier det selv at det vil gå enda mer penger ut av driftsbudsjettet til å betale lån. Dette mener altså Finnmark Ap er helt greit uten ei skikkelig konsekvensutredning og driftsplan for de neste 50-60 årene?? En del av ei konsekvensutredning omhandler forsvarlig økonomisk drift, i tillegg til mye annet.

Det som er helt klart, er at etter at denne innvisteringen er gjort uten ei konsekvensutredning, da vil befolkningen i Finnmark måtte betale prisen for festen i gjennom et dårligere helsetilbud enn det vi har i dag, nettopp fordi Finnmarkssykehuset vil bli tvunget til å legge ned tjenester eller la andre private aktører drifte de tjenestene som står i fare for å bli lagt ned, og det første som ryker og som koster mest, er fødeavdelingen, akuttmottaket og akuttkirurgien, da kan man ikke påstå at det mye igjen av herligheta til en kostnad på flere milliarder. Er dette Finnmark Ap ser for seg og som dem har satt sitt godkjenningsstempel på ?? Hvis det er slik, da bør dem si det før valget slik at velgerne vet hva dem får igjen ved å stemme Ap etter valget. Eller vil Finnmark Ap endre mening hvis dem plutselig ser lyset i saken ??

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *