Finnmark må behandles som andre fylker

Print pagePDF pageEmail page

img_0042

 

Når det kommer til statlige arbeidsplasser så er nærmest Finnmark satt under administrasjon av storting og regjering, ikke herre i eget hus mer og ingen uttallelsesrett og påvirkning. Når jeg tenker på statlige arbeidsplasser så tenker jeg i første rekke på innen  helse og politi.

Innen helse så kan samtlige helseforetak rundt om i Norge utrede sin tjenester før dem gjør noe vedtak og eventuellt bygger, men denne retten har ikke Finnmarkssykehuset når det kommer til helsetjenester i Vest-Finnmark. Er politiske vedtak og hver politiker sine private interesser som teller, gr foran alt annet. Ikke rart at dette skaper konflikter og bråk mellom kommunene, spesielt mellom Alta og Hammerfest. Dette er en konflikt man kunne løst svært enkelt, Finnmarkssykehuset skal behandles som alle andre sykehus i Norge og at Helse-Nord hadde fått klar innstruks om at alle helsetjenester skal utredes / konsekvensutredes før man gjør noe som helst. Dette burde ligge i bånn, og ingen politikere ville da kunne brukt sine personlige interesser for å tvinge ting i gjennom. Men dette har vel ingen helseministere guts nok til å få endret på, noe som burde vært gjort forlenge siden. Hvorfor ?

Jo. Det er mange grunner til at dette burde vært endret for lenge siden. De viktigste grunnene er gode helsetjenester og god økonomistyring. Vi bygger ikke sykehus og andre helsetjenester hvert år, vi bygger dem ca hvert 40-50 år, ergo må det ligge ei god konsekvensutredning i bånn som sier noe om befolkningsutviklinga f.eks. Man bygger ikke sykehus der folk ikke bor og der folketallet peker nedover, da kan man like godt kaste de milliardene ut kjøkkenviduet og krysse fingerene for at man får noe i retur, kanskje et flygebrev ? Er viktig at også et sykehus blir lagt der folketallet stiger mest og hvor kommunen tiltrekker seg gode fagfolk, det skal da trossalt jobbe høytkvalifisert helsepersonell på et sykehus, da nytter det ikke legge det til en by/kommune som har problemer med å tiltrekke seg de fagfolkene. Er kanskje ikke så nøye i Finnmark siden vi grenser mot Russland og ikke har Oslo som nabokommune ?

Vi så denne umyndiggjøringen av Finnmark innen politiet også når Stortinget vedtok den nye politireformen. Alle andre politidistrikter fikk bestemme selv hvor hovedsetet – og politimesteren skulle være selv, men her tok altså Stortinget å bestemte overhode på politiet i Finnmark at hovedsetet og politimesteren skulle ligge i Kirkenes. Hva er det som tilsier at Finnmark ikke kan behandles likt som alle andre ? Er det for at myndighetene anser at befolkningen i Finnmark er dummere enn andre ? Kvalifiksasjonene for å fatte slike vedtak som dette er minst like gode i Finnmark som i Oslo, kanskje bedre. Politiet i Finnmark har samme kvalifikasjonene til å fatte slike vedtak som dette som i resten av Norge. Når det kommer til denne overstyringen av poltiet som Stortinget gjorde, kan ikke sees på annen måte som et uttrykk for at Stortinget er gjennomsyret at folk som er russofob. Som justisministeren sa det når dem først foreslo at Øst-Finnmark skulle være eget politidistrikt, viktig at politimesteren har like mange stjerner på skuldra som sin kollega på andre siden av grensen. Det var begrunnelsen for å legge ned grensekommisæren og politimesteren den jobben i tillegg til det hun/han hadde fra før av. Påtide å kvitte oss med slike holdninger på Stortinget. Og la Finnmark få styre seg selv på liklinje som resten av fylkene i Norge, og at de samme lover og regler gjelder for statligearbeidsplasser i hele Norge, og at Storting og regjering slutter med detaljstyringen av Finnmark.

Holdningen til å få endret på dette burde være i inntesse for samtlige politikere i Finnmark, forlange mer makt og større påvirkningskraft enn dem har i dag, men det er vel ikke Ap og Høyre og Frp innteresert i vel ? Er vel godt fornøyd med å bli detaljstyrt fra Oslo, så slipper man å tenke selv og gjøre sine egne vurderinger og komme med innspill.

Denne detaljstyringen som kommer fra Storting og regjeringen ovenfor Finnmark, er ikke mindre enn et demokratisk problem for Finnmark. Fakta er jo den, vi har valg hvert fjerde år hvor vi velger våre politikere på fylket og i kommunene, men når valget er over, så kommer Storting, regjering og helseforetaket og sier, ” nei, det vi som bestemmer ”, dere får ikke ditt og datt osv. Samtidig som fylket lider under at vi har et Helse-Nord som ikke våger å sette politikerne i Finnmark på plass. Helse-Nord burde i alle høyestegrad sagt rett ut, ” vi bygger ikke en eneste cm med sykehus uten ei skikkelig konsekvensutredning av tjenestene i Vest-Finnmark ”. Dette er faktisk for viktig sak til at enkelte politikere skal bruke saken for sine personlige innteresser og gevinst på bekostning av halve befolkningen i Vest-Finnmark, det er det faktiske som skjer når Finnmark Ap ikke våger å få faktatall og annen viktig informasjon på bordet som ei konsekvensutredning ville gitt.

Grunnen til at ei konsekvensutredning er viktig, er alt det jeg har skrevet nå og mere til. Kjære Finnmark Ap, la denne saken bli utredet av en uahengig innstans, og legg til side private innteresser, det er til det beste for hele Vest-Finnmark, er befolkningen som skal bruke sykehuset og få behandling av gode tjenester, er ikke et sykehus som noen skal ha et privat eierskap til eller at dem som jobber der skal være der på sysselsettingstiltak i regi av NAV, er faktisk det vi bruker sykehusene i Finnmark til.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *