Finnmark Ap er presset opp i ét hjørne

Print pagePDF pageEmail page

1431091

 

For en som ikke er er medlem av er politiskparti eller har aldri vært det heller, så forstår jeg utmerket godt dem blir forvirret over utspillene som kommer fra Arbeiderpartiet i Finnmark og det Alta Ap sier. Spesielt når vi ser på uttalelsene til leder i Alta Ap Bernt Berg i går til Altaposten og sammenligner det med utspillet fra  leder i Finnmark Ap Ingalill Olsen sier i dag, forvirringen for en stakkars velger må være ekstrem, for ikke snakke om førstegangsvelgerne, dem må lure på om partiet er splittet i alle retninger og lure på hva Arbeiderpartiet egentlig mener.

Nå skal jeg ikke trekke Bernt Berg som er leder i Alta Ap i tvil på det han sier er sant, det har jeg ikke noe belegg for å gjøre, men når man ser på hva Ingalill Olsen sier som er leder av Finnmark Ap, så er hun bundet av et såkalt årsmøte ” vedtak ” som Finnmark Ap gjorde for noen år tilbake på et årsmøte her i Alta. Det man kan stille spørsmål ved er om det vedtaket var et reelt vedtak eller som mange har hevdet i etterkant er at delegatene fra Alta Ap ble tvunget i kne og til å  stemme slik og sånn, og ble nærmest pålagt munnkurv i etterkant. Da kan man jo stille spørsmålet hvor demokratisk det ” vedtaket ” egentig var. En annen side ved det vedtaket er om Helse-Nord og Finnmarkssykehuset skal ta hensyn til hva et politisk parti måtte mene og ikke mene om sykehusstrukturen, strengtatt er hverken Helse-Nord eller Finnmarkssykehuset ikke bundet av slike vedtak, dem kan uansett kjøre en prosess med ei bred og helhetlig konsekvensutredning, også hvor lokalisering blir vurdert. Nå er Ingalill så presset at hun våger ikke støtte uttalelsen til Bernt Berg selv om det er sant det han sier, fordi det vil provosere Hammerfes Ap, og skape en enda større konflikt og lage ubotelig skade.

Problemet til Ingalill Olsen og Finnmark Ap i denne saken er at dem nå har skapt et solid innttrykk ute hos velgerne at det er Finnmark Ap som bestemmer dette og som sitter med vetoretten om det skal foretas ei konsekvensutredning eller ikke, noe dem ikke har. Hvordan dem skal klare i gjennom de få ukene som er igjen til valget skal klare bortforklare dette, skal bli spennende å se, velgerne er rimelig lei og oppgitt over Ap sin dobbelkomunikasjon uttad. For at Finnmark Ap skal klare å ro denne saken i land og komme ut med troverdigheta i behold må dem komme til enighet med Alta Ap, dem må få ro og tillit i Alta for å klare å vinne valget, spesielt i Alta. Finnmark Ap er avhengig av Alta for å ro en seier i land på fylket, sånn er det bare når Alta er såpass mye større enn de øvrige kommunene i Finnmark.

Det som er problemet i alle kommunene i Finnmark foruten i Alta, er at enten er det kommunen i de ulike kommunene som er største arbeidsgiver eller så er det staten, sånn skal det ikke være. Vi fikk det godt illustrert under debatten på Nrk Finnmark sin valgsending fra Loppa. I Loppa er kommunen største arbeidsgiver og i Hammerfest er det staten, dette er ikke et sunnhetstegn for disse kommunene, tvert i mot er et stort varsku om et stort sykdomstegn. Statlige –  og kommunalearbeidsplasser skal yte service til innbyggerne i kommunene og i fylket som helhet, men det privatenæringslivet skal gi folk arbeidsplasser som dem kan leve av.Det at andre kommuner mangler privatnæringsliv og arbeidsplasser, går nå faktisk utover helsetilbudet i Alta, fordi befolkningen i Hammerfest er avhengig av sykehuset for å få mat på bordet, er tragisk.  Dette problemet må Finnmark Ap sammen med de andre partiene ta tak i, sånn som dette kan det ikke være. Mesteparten av befolknignen i en kommune skal ikke ha sitt leve brød fra hverken staten eller kommunen, man får ikke vekst og utvikling av hverken statlige eller kommunale arbeidsplasser. Alta har klart dette, det må resten av kommunene i Finnmark også klare, hvis ikke er de fleste kommunene i fylket dødsdømt allerede nå.

Det som er synd i denne debatten og utspillene fra Finnmark Ap er at dem uttaler seg og har fattet det såkalte vedtaket uten å ha grunnlag for dette, dem synser og tror. Dette bekreftet Ingalill i sitt leserinnlegg i Altaposten i dag 05.08.2015, dem TROR det ikke er grunnlag for 3 sykehus i Finnmark. Siden dere bare TROR Ingalill, få det konsekvensutredet, da får vi svaretsom alle vil ha. Samtidig som både Ingalill og resten av  styret i Finnmark Ap er livredd for at folketallet i Hammerfest begynner å gå ned igjen, noe det gjorde siste kvartall, ikke mye med dog. Hvis det skjer, blir dem tvunget til å endre sitt vedtak, som vil medføre at folketallet i Hammerfest går ned flere tusen på kort tid, stygt redd at det er i ferd med å skje allerede, noe som ikke er bra for Alta heller. Er på tide at Finnmark Ap slutter å synse og tror, og baserer sine politiske vedtak på følelser for å bevare en desentralisert bosetting i Finnmark, på tide å ta i bruk fakta basert kunnskap og så fatte vedtak ut i fra dem. Uansett om sykehuset ligger i Alta eller i Hammerfest eller begge steder, så skal det sykehuset ikke være primærarbeidsplassen til befokningen hverken i Alta eller Hammerfest, står det så ille til at man er avhengig av å ha et sykehus i byene for å bevare folketallet, da er det noe som ikke stemmer. Er et sykdomstegn, og politikerne i kommunen har da ikke gjort jobben sin i det hele tatt.

Uttalelsene til leder for Alta Ap Bernt Berg i går til Altaposten bekreftet langt på vei mine antagelser, er sikkert flere som tenkt og sett det samme, nemlig at ordføreren i Hammerfest Alf E. Jacobsen har et eierforhold til sykehuset, han kaller ikke sykehuset med det riktige navnet som er Finnmarkssykehuset, men han kaller det for Hammerfest sykehus, ergo så definerer han Alta bort, det betyr i praksis at han ikke ønsker at Alta skal bruke det sykehuset. Regner med at Jacobsen da mener at Alta må få eget sykehus eller så skal vi bruke UNN i Tromsø, håper at herr Jacobsen da forstår at da legger han og så ned Finnmarkssykehuset, fordi det blir ikke pasienter nok å holde det i livet.

Nei, Ingalill gjør befokningen i Finnmark og Alta en stor tjeneste, ta tak i saken og få på plass faktabasert kunnskap i gjennom ei konsekvensutredning som også tar med lokalisering, da slipper vi kaste penger ut vinduet, vi får et bedre helsetilbud alle sammen, vi får bedre økonomistyring ved det nye sykehuset, og ikke minst, du sender et kraftig signal til samtlige kommuner i Finnmark at dem bør ta tak i næringspolitikken på en helt annen måte og at innbyggerne ikke  skal livnære seg på å kún jobbe for enten sin egen kommune eller for staten for å få mat på bordet, dette er det det privatenæringsliv skal ta seg av.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *