Finnmark Ap, Høyre, Sv m.flere har lurt seg selv

Print pagePDF pageEmail page

Hammerfest

 

Nå i disse valgkamptider står selvfølgelig sykehussaken og konsekvensutredning på agendaen, som en av mange saker.

Det som overrasker meg litt er den konsekvente NEI til konsekvensutredning av helsetjenestene / sykehusstrukturen i Vest-Finnmark i fra partiene Finnmark Ap, Høyre, Sv og delvis Frp ( er ullen ). Grunnen til at jeg er overrasket er at sykehusene i Norge, fra Kirkenes til Lindenes er eid av staten ved Helse-Nord og helseministeren, tiden da fylkene eide sykehusene er forlengst over.

Når fylkene eide sykehusene, da kunne man fatte politiske vedtak som ikke å utrede eller utrede, alt etter som hvca de ulike partiene står for og hvor man ønsket å lokalisere sine sykehus. Den gang hadde også vedtak i f.eks Finnmark Ap, høyre, Sv osv noe for seg, og fylkespolitikerne satt med hånda på rattet selv, men det var den gang, er ikke slik nå mer.

Sist ut i å nekte utredning er Hammerfest Ap og Ap sentralt t.o.m. Tror dem selv på at både vi nekter utredning så blir det ikke utredning ? Tror dem at bare vi nekter utredning så forblir dagens sykehus i Hammerfest slik det er i dag ? Vil bare minne om at Helse-Nord allerede utreder Hammerfest sykehus, og utredningen legges frem mest sannsynlig i 2016.

I tillegg til utredningen som pågår nå, så har styret i Helse-Nord vedtatt for lenge siden at Alta Nærsykehus skal bygges ut først, og når det er gjort og tjenestene er etablert, så skal dem se på hva Hammerfest trenger. Dette er allerede vedtatt.

fd 03.09

Samtidig som Finnmark Ap, Høyre, Sv osv nekter konsekvensutredning, så bygges sykehuset i Kirkenes til 2,5-3 milliarder, noe som er forståelig, dagens bygg kan brukes som fjøs en gang, så det var på tide. I tillegg til dette så har visst både Ap, Høyre, Sv m.fl ikke fått med seg at Helse-Nord sa til iFinnmark at dem har satt av max 1,2 milliarder til å pusse opp og rive deler av dagens bygg som dem ikke får brukt for og dem skulle tomta som dagens sykehus står på, dem nevnte ikke med ét eneste ord at dem skulle bygge nytt i det hele tatt.

Nå håper jeg at Finnmark Ap, Høyre, Sv og de andre som sier nei til konsekvensutredning ser sin besøkelsestid, og det er nå. Det som er i ferd med å skje er at dem skal bygge først Alta Nærsykehus til rundt 4-500 millioner, helse-nord og ministeren bekreftet at blir man allvorlig syk i Alta, så skal man sendes til UNN ( ikke Hammerfest som i dag ) og i tillegg sier helse-nord at dem har satt max 1,2 milliarder til oppussing og riving av bygg i H.fest. Hva betyr dette ? Det betyr i klartekst at vi i Finnmark vil stå med 1 fullverdig sykehus i Kirkenes og 2 hybrider som dem kaller for ” syehus i henholdvis Alta og Hammerfest, ergo mister vi et fullverdig sykehus i Vest-Finnmark. Er det dette Finnmark Ap, Finnmark Høyre, Finnmark Sv m.fl vil og ønsker ?? Da synes jeg dere skal si det, ikke gå rundt å tro at deres vedtak i fylkespartiene har noe betydning, for det har ikke de vedtakene i det hele tatt. Er nå det er på tide å stå samlet i det politiskemiljøet i Finnmark og kreve uavhengig og full konsekvensutredning, hvis ikke det skjer så ryker det fullverdige sykehuset vi har i Vest-Finnmark, er det ministeren legger opp til, ergo to nærsykehus i Vest-Finnmark, og det er som kjent ikke sykehus i det hele tatt.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *