I Propagandaens tjeneste

Print pagePDF pageEmail page

DSC_0013

 

Det å påpeke at politikere og mediene i både Norge og resten av de vestlige land driver propaganda er som å banne i kirka, men det er likefult sant.

I disse kommunesammenslåingstider så tar man gjerne i bruk den vestlige formen for propaganda, hva er det? Det er rett og slett å unnlate å fortelle hele sannheten om en sak, en hendelse, politiske vedtak, vedtak innen offentlig sektor, unnlate å fortelle sannheten bak noe f.eks Russland foretar seg osv osv osv. For å si det enkelt, holde tilbake informasjon ovenfor vanlige folk i samfunnet.

Hvis dere har lagt merke til én ting når det kommer til det med kommunesammenslåingene, de fleste kommuner skal holde folkeavstemninger i fleng, har så si gått inflasjon i folkeavstemninger, dette er faktisk et demokratisk problem av dimensjoner. Hvorfor? Jo. Når folket skal gå til stemmelokalet og legge sitt ja eller nei i urna, da har dem null peiling på hva dem sier ja eller nei til. Så lenge folket som skal stemme ja eller nei, ikke har full oversikt over hva konsekvensene vil bli på kort – og lang sikt ved å stemme ja eller nei, da stemmer folk ja eller nei til noe dem ikke vet hva er. Det største problemet med måten vi gjennomfører folkeavstemningene på er at folket får ikke tilgang til uavhengig informasjon om konsekvensene ved et ja eller nei, folket blir presentert for dokumenter som utelukkende kommer fra politikere som ha folket til å stemme i ei spesielretning for det gangner deres syn på saken, et godt eksempel på dette er folkeavstemningene som vi hadde i 1972 og i 1994 om medlemskap i EU eller ikke, folket ble presentert en framforhandlet avtale med EU, som ikke fortalte folket om konsekvensene på kort – og langsikt ved å stemme ja eller nei, ergo ble folket bedt om å si ja eller nei til noe som dem ikke hadde peiling på hva er en gang. Det samme gjør vi i disse tider med kommunesammenslåingene. Hvilke økonomiske konsekvenser får det for folk i en liten kommune på lang – og kortsikt ved å si nei og ja? Hvordan blir den nye politiske organiseringen i den nye stor kommunen ? osv osv. Det er mange ting som folket ikke vet konsekvensene av men likevel så skal folk si ja eller nei, til hva ? Politikerne må gjerne kalle dette for demokrati, men det er egentlig et stort hull i demokratiet når folk blir bedt om å si ja eller nei til noe dem ikke vet konsekvensene av. Ergo så unnlater man å fortelle alt til folket, man holder tilbake informasjon.

En annen godt eksempel på dette i Finnmark i disse tider er saken om ambulanseflyene, flytter ett ambulanse fly fra Alta til Tromsø samtidig som Helse-Nord kjøper inn et jetfly som skal være ambulansefly og være stasjonert i Tromsø og som kun kan gå ned i Alta, Kirkenes og i Porsanger. Jeg for min del har sitte stille på gjerdet i påvente av innsyn i hele saken, men det har både politikerne og mediene i Finnmark glemt helt. Her går man avskaftet totalt, både politikere og mediene samtidig som dem ikke forteller til folk hele sannheten om dette. Hvorfor unnlater både politikerne og mediene å fortelle hele sannheten til folket om denne omorganiseringen av ambulanseflyene ? Selvfølgelig for å ha en agenda, men den får ikke folket innsyn i. Hvis det har seg slik at politikerne og mediene i denne saken ikke visste om hele sannheten i denne saken, så har dem rett og slett uttalt seg mot bedre vitende, men det er en stor synd både politisk og presseetisk. Om ikke politikerne og mediene i Finnmark vil fortelle hele sannheten, så skal jeg gjøre det her og nå. Årsaken til denne omorganiseringen er av den grunn at Helse Nord vil bruke helikoptere for å avlaste dagens ambulansefly som er av typen propellfly, nettopp for at disse ambulanseflyene vi har i dag skal kunne opperere enda mer på de flyplassene hvor dette nye jetflyet ikke kan lande. Er dette en svekkelse av beredskapen ? Dette er informasjon som burde kommet ut til folket i tillegg til alt annet av informasjon, men man velger å slå politiskmynt på saken uten å fortelle hele sannheten. Det er dette som er på godt norsk propaganda. Bedre blir det ikke når mediene serverer denne saken på samme måten som politikerne, deres syn og mening er en sannhet uten at dem forteller folket hele sannheten om saken. Det er kanskje på tide at norske politikere og pressefolk tar seg et kurs hos seniorforsker Julie Wilhelmsen i NUPI, hun var med i radioprogrammet Urix på Nrk den 07.03.2015 og snakket om mediene i Russland kontra vestlige medier, veldig informativt og opplysende. Der kommer det frem hva propagandaen består av i vestligemedier, se videoen under, er på vel 8 min. Denne praksisen om å holde tilbake informasjon er ikke bare ovenfor hva Russland foretar seg politisk og militært, men det gjelder like mye ovenfor hva dem selv foretar seg og skriver, folket får ikke full innsikt i enkelt saker og i alle politiske vedtak og pressen presenterer ikke hele sannheten heller i enkelt saker, man unnlater å fortelle alt, altså man holder tilbake informasjon.

 

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *