Prøver meg med råd og hint til Finnmark Ap, Sv og Høyre

Print pagePDF pageEmail page

 

Nå skal jeg prøve meg på noe jeg ikke har gjort før, nemlig gi Finnmark Ap, Finnmark Sv og Finnmark Høyre et gått råd som er så godt ment som det er mulig å være og det kommer fra hele mitt hjerte. Dere skal vite, jeg har en bror jeg er glad i som er oppvokst i H.Fest, han er 13 mnd eldre enn meg og jeg har venner i H.Fest, gode venner. Jeg må også innrømme at jeg savner litt leserinnleggene til Goggen, må innrømme det, dem er god underholdning og vi i Alta får oss en god latter hver gang, så Goggen er ikke noen fiende av Alta, han skaper god underholdning for oss og gir oss en god latter i hver dagen, ingen over ingen ved siden av Goggen 🙂 Så Goggen, du har en jobb å gjøre, ikke stikk hodet i sanden og gjemme deg hos din kjære i Rafsbotn i Alta ( ryktene går foran deg ), regner med du har fikset deg kort på Circle K i Alta for å få billigere drivstoff. Så Goggen, slutter du å skrive, så dør humoren ut i Vest-Finnmark, så du får skjerpe deg, du er dypt savnet i Alta av mange.

Nå har det seg slik at hvordan ting etableres, bygges, vedtas og evt utredes i Norge er ikke likt og er langt i fra rettferdig, her ligger mye av svaret på hvorfor folk i Alta har engasjert seg i sykehussaken, hvor en politimester sitt og er, betyr ikke så mye, men våre helsetjenester er noe langt viktigere, ikke for bare for folk i Alta og H.Fest, men vi har faktisk et stort ansvar for folk i Kautokeino, Loppa, Hasvik, Kvænangen, Nordreisa og Porsanger. Dette er et enormt stort område, er mange fylker i sør Norge, derfor er det viktig hvordan ting blir gjort, lyttet til og hensyn tatt. Hvorfor ? Vi ser ting forskjellig og vi er x-antall tusen forskjellige mennesker, og alle er ulike uansett om vi bor i samme – eller i hver vår kommune. Hva er jeg ute etter å forklare ?

Det har seg slik, at hvordan ting blir vedtatt etablert og hvordan prosessen i forkant av en beslutning er så blir vi i Finnmark behandlet som Nord-Korea og Kina, vi er kommunistenes siste skanse i Norge. Ser vi på hvordan det ble vedtatt at hovedsete for Finnmark politidistrikt ble vedtatt, så var den alt annet en demokratisk. 11 av 12 politidistrikt hadde POD og regjeringen en prosess rundt, også det med lokalisering, men for Finnmark sin del, så var det null prosess i forkant, saken ble rått og kynisk kjørt i gjennom i Kongen i Statsråd. Har dette med demokratiske prosesser å gjøre ?? Er vi i Finnmark så dum at selv kongen må komme på banen å fortelle oss hvordan ting skal være ?

Nå kan vi se på sykehussaken. I forkant av vedtaket om bygging av nytt sykehus i Møre – og Romsdal, Østfold osv, så er det vel kjent at helseforetaket fikk ordre om å ha en skikkelig bred, god og uavhengig konsekvensutredning. Da ser man på økonomi, mulighet for rekrutering av fagfolk, drift, lokalisering osv osv, er masse dem da ser på. Men som mange i Alta reagerer på, det er at helseministeren som skal sitte der og bestemme hvor et sykehus skal etableres i Vest-Finnmark UTEN at denne konsekvensutredningen blir gjort først, hvor dem bl.a ser på det med økonomi og transport osv, altså få mest og best helsetjenester for hver krone til både innbyggerne i Alta, H-Fest, Loppa, Kautokeino, Kvænangen, Porsanger osv osv osv, er faktisk noe som vil berøre alle kommunene i Vest-Finnmark like mye. Hvis det var slik at vi utelukkende skulle se på dette som arbeidsplasser for folk i en bestemt kommune, da kunne vi etablert sykehuset i Loppa eller Hasvik eller i Masi, ville vært en godt bidrag til folketallet i de kommunene, men er det riktig i forhold til hva et sykehus er for noe ?? Dette er tjenester som IKKE tilhører noe kommuner i det hele tatt, dette er såkalt servicetjenester i regi av staten til befolkningen i en bestemt region, men at dem bruker en kommune som lokalisering ut i fra bestemte kriterier. Den gang Vardø og H.Fest fikk sykehus, da var kriteriene at dem hadde bystatus. En by den gang skulle ha sykehus og politimester, men det var den gang. I dag har H.Fest bystatus, men ikke politimester. Og hva en politimester sin rolle er i dag og hva stilligen innebærer er ikke det samme som den gang politimester Henriksen jobbet i Hammerfest, det er det samme som en regionlensmann idag. Er den demokratiske prosessen vi er ute etter i all hovedsak, er fraværende i dag.

Ting endrer seg, ingenting er som det en gang var og ting vil fortsette å endre seg, og forhåpentligvis vi i takt i med utvikligen.

Regionreformen. Så kjære Finnmark Ap og Sv, tror ikke dere skal være så redd for sammenslåingen med Troms fylke, vi er like og vi har sammenfallende interesser på de fleste områder og ikke tror jeg Tromsø stjeler alt heller og ikke tror jeg Alta vil stjele alt heller om Alta blir valgt til såkalt regionhovedstad ( dumt ord spør dere meg ), Alta styrer Bufetat region Nord, har ikke registrert at noen kommuner i Finnmark eller Troms har klaget på dette eller klaget på at Alta tar ressurser til seg, selv Bodø klager ikke 🙂 Vi bør heller se på dette som ei utfordring for kommunene, dem bør rimelig kjapt gå i gang med mye mer inovasjon og legge mye mer til rette for det privatenæringslivet i samarbeid med både NHO og LO, ikke ligge på latsiden, og ikke minst legge til rette for at ungdommen kommer tilbake og etablere seg med egen bedrift etter endt utdannelse, ikke se på Alta, Tromsø, Hammerfest, Harstad og Sør-Varanger som en fiende eller en kommune som stjeler ressurser og ungdommen selv om det er forståelig at det er mer attraktivt å bo i en større kommune, men se på disse kommune som kommuner som kan brukes til å øke kompetansen og gi ungdommen høyere utdanning som dem kan leve av og som kommuene kan nytte gjøre seg for fremtiden, hver kreativ og bruk gjerne disse kommunene kynisk og rått til deres egen fordel, dem har kompetanse som ganger alle kommunene i den nye regionen, da må vi dra lasset sammen og i samme retning. Bare for å nevne som en kuriositet. Jeg er styreleder i distriktslaget som heter Slekt og Data Nord, het før DIS-Nord. Dette er ei forening for folk som driver med slektsforskning, fortrinnsvia via internett og vi legger til rette for kurs, aktiviterer osv osv. Slekt og Data Nord er et distriktslag for Troms og Finnmark, ble slått sammen i 2014, da gikk vi fra navnene DIS-Troms og DIS-Finnmark til DIS-Nord, som i dag heter Slekt og Data Nord. I styret sitter det 2 fra Finnmark og 3 fra Troms. Styreleder og kasserer bor i Alta og øvrige styremedlemmene bor i Tromsø og Sør-Troms. Det må sies, at når vi slo oss sammen, så var det en periode hvor enkelte i Tromsø trengte tid på å venne seg til sin nye rolle, mange hadde sikkert ikke tenkt i gjennom at nå ble Slekt og Data Tromsø et lokallag under Slekt og Data Nord, og det er forskjell på et distrikslag og et lokallag. Men jeg kan love dere, nå som vi skriver 2017, bedre samarbeid mellom Troms og Finnmark finnes ikke. Tromsø sitter på enorme ressurser i denne sammenheng og dem har Statsarkivet,  dette utnytter vi til det fulle. Vi sender medlemmer i Tromsø rundt for å holde kurs, foredrag, drive opplæring og vi har til nå fått holdt våre årsmøter på Statsarkivet i Tromsø, som legger veldig godt tilrette for oss og er så imøtekommende. Hva er det jeg prøver å si med dette ? Det er at vi må ikke føle oss så liten, vi er ikke liten. Handler om at vi må se mulighetene. Som jeg sa, Tromsø sitter i dag på Universitetet, dem har UNN og dem har Statsarkivet osv, dette er ressurser vi må kunne dra nytte av rundt om i hele denne nye regionen, og dem har større – og bredere kompetanse på politifronten også, gode ressurser for Finnmark å dra nytte av, vi må slutte å se på oss som liten og stakkarslig, vi er ikke stakkarslig. Vi må som Troms må, bli mer flinkere til å samarbeide og se muligheter for dagens Finnmarks komuner, i stedenfor begrensningene. Fins ikke begrensninger, om vi gjør ting riktig og er mer raus med både oss selv, nabokommunen og er mer i møtekommende overfor øvrig kommuene i hele regionen. Dette går seg til, men IKKE se problemene, se mulighetene. Jeg håper nå at folk i H.Fest og i de øvrige kommunene i Finnmark nå forstår mer av årsaken bak sykehussaken og hvordan folk i Alta tenker. Folk i Alta vet like godt som alle andre at Alta er tredje største kommune i den nye regionen etter Tromsø og Harstad, men som mange sier i Alta, en ting er vedtak som blir fattet, men når man føler at den som snakker til deg eller som prøver å fortelle deg noe, gir deg følelsen av at du er dum og verdiløs i gjennom sin måte å si ting på og være på, da reagerer vi. Ha disse ordene i bakhodet, er alltid en årsak bak som gjør at mennesker reagerer og gjør høylytte protester, både i skriftlig form, går i tog eller skriver leserinnlegg i avisa, forstår man årsaken, kan man også løse problemet.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *