Politikernes effektiviserings kåtskap

Print pagePDF pageEmail page

 

Norge er begynnt med å effektivisere seg til fattiglus, uten at en eneste politiker tenker på konsekvensene av denne overkåtheten på effektivisering. Er vel ikke lenge før vår regjering med H og Frp med støtte fra V, Krf og AP snart vedtar at klokka skal gå 24 timer på 18 timer.

Denne overkåtheten på at vi må hele tiden bli mer effektiv kan nesten virke som om det er blitt en nevrose eller tvangstanke for våre folkevalgte. Hvor i alle dager har dem lært at færre ansatte klare å gjøre samme jobben som når dem var flere ansatte og attpå til med mindre penger og på mindre tid til å gjennomføre jobben ? Er nesten så jeg lurer på om vi nordmenn er født med et spesielt gen, som tror på noe som ikke er mulig og som er naturstridig.

Vi har i årenes løp hatt mange reformer i Norge, løsningen på problemer i samfunnet fra en politikers stå sted, effektivisering og ikke minst, omstillinger. Det er få land i verden som har gjennomført flere omstillinger og såkalte effektiviseringer som Norge, men blir det effektivt og jobber vi bedre ?

Den siste av mange reformer som vi i Norge holder gående for øyeblikket, er politireformen, slå sammen og kvitte oss med 15 politimestere. Dette var resultatet etter 22 juli og Gjørvkommisjonensrapport, hodene skal og må rulle, og ikke minst. Politiet måtte få responstid, dem må komme fortere frem.

Nå tar jeg utgangspunkt i mitt eget fylke, Finnmark burde være målestokken på avstander i Norge, ikke Oslo. Hvorfor ? Er antall km og mil politiet må kjøre for å komme frem som er avgjørende for hvor fort politiet kommer frem, ikke antall innbyggere i en kommune, bare her viser regjeringen en utrolig naivitet som tror at bare vi ansetter flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim, så går responstiden ned, totalt skivebom. Jo lengre man kommer fra Oslo, lengre blir avstandene i Norge mellom kommunene og mellom antall politistasjoner og lensmannskontor, ergo må det være flere politifolk der avstandene er lengst, ikke kortest, men dette er visst vanskelig å forstå. Det mest slående med denne reformen for Finnmark sin del er at fylket er like stort som Danmark, samtidig så tror politikerne at bare vi fjerner den ene politimesteren, så blir det utmerket. Det dem glemmer og dem viser manglende innsikt i hvordan politiet driftes i det daglige arbeidet, er ikke antall politimestere eller operasjonssentraler som er avgjørende som samhandlingen blir god og om vi får bedre respondtid, det er antall geografiskedriftsenheter i vært fylke. Hva er det ? Den / de geografiskedriftsenhetene er ikke det samme sted hvor politimesteren sitter, den / de har det overordnede ansvaret for den operativedriften av politidistriktet, hvor i distriktet trenger vi politifolk til ei hver tid, den kan utmerket være en geografiskdriftsenhet for både 2-3 politidistrikt. Ingenting som heter at det skal være en i vært politidistrikt eller 2, antallet bestemmer utelukkende politimesteren selv, sammen med sin ledergruppe. For Finnmark sin del, gikk fra 2 politidistrikt til 1, og vi gikk fra 6 geografiskedriftsenheter til 1, politimesteren sitter i Kirkenes og den geografiskedriftsenheten med ledelse sitter i Alta. Men antall politimestere og politidistrikter har ingenting med effektivisering å gjøre, det har antall geografiskedriftsenheter innen for politidistriktene. Som vår politimester Ellen K. Hætta sa det, « er ingen hensikt å slå sammen Finnmark til 1 politidistrikt, hvis jeg ikke slår sammen de geografiskedriftsenhetene fra 6 til 1, da blir det 1 politidistrikt, ikke før «’

På et annet område som er under konstant press for å effektivisere mer og mer, er innen helse, og ikke minst våre sykehus. Er vel ikke lenge før kirurgene må operere 3 og 3 pasienter, ikke 1 og 1, og ikke minst, jobben må være 110% feilfri. Er ikke lenge siden vår helseminister la fram en rapport om at det måååå bo 60 – 80 000 mennesker i et område for at det skal kunne være akuttkirurgi ved sykehuset dem hører under. Hvor i alle dager har han fått disse tallene fra `? Det finnes overhode ikke en eneste forskningsrapport som viser at kirurger ved sykehuset i Narvik gjør en dårligere jobb enn kirurgene ved UNN i Tromsø, selv om sykehuset i Narvik har færre akuttehendelser enn hva dem har utfører med UNN i Tromsø. Kanskje burde vår helseminister, regjering og storting heller begynne å se på avstandene mellom sykehusene våre og kanskje opprette flere sykehus med akuttmottak, ikke færre, vil skape større og mer trygghet for befolkningen, ikke minst for kvinner som er gravide.

Nå sist ut i politikernes kåtskap etter å effektivisere mest mulig, er nå domstolene. Høyesterett roper høyt og tydelig et varsku. De som står tiltalt i en straffesak, skal i følge straffeprossesloven ( loven som regulerer gjennomføringen av straffesakene ) dømmes av sine likemenn, som det heter. Betyr ? Dem skal dømmes av sine egne innbyggere, ikke dømmes av andre innbyggere. Dette er et sentaltpunkt innenfor strafferetten, og skal ikke tukles med, derfor viktig. Samme er det når en sak blir anket fra tingretten til lagmannsretten, da skal lagmannsretten settes i det fylket vedkommende bor, ikke i et annet fylke. Men dette vil altså Frp og Høyre endre på, ikke så nøye det vel ?? Jo det er nøye, kan virke bagatellmessig, men det er likevel noe av det viktigste og mest sentrale innenfor strafferetten og straffesaksbehandlingen, da skal det ikke tukles med og ikke endres på. Rettssikkerheten er noe man ikke går på akkord med i det hele tatt, folk skal ha skikkelig rettsvern i 2017, vi lever ikke i år 1100. Man kan bli matt av politikernes tro på effektivisering, er til å bli oppgitt av, er blitt politikernes nye bibel, alt annet er uviktig, som politiker må du kunne sette ned en utredning og effektivisering, da blir du landsmoder og landsfader.

Er kanskje på tide politikerne stopper opp og tenker seg om, før hele velferdsstaten og statsapparatet faller sammen og arbeiderne kollapser på arbeid, og ikke minst før NAV får tusenvis av nye klienter og psykiatrien får like mange nye pasienter.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *