Regionreformen

Print pagePDF pageEmail page

Brent 1944, tidligere fredet. Lokalitets Id. 120563. Bygget 1806.

 

Regionreformen ruller og går, hva Norge ender med tilslutt skal bli spennende å se. En ting er sikkert, sittende regjering og storting kan mulig ikke ha peilig på geografi.

Det ble vdtatt ei god stund før valget at Finnmark og Troms skulle slås sammen til en region, det blir ca en region som er 2 ganger større enn Danmark, for å sette dette i perspektiv.

En ting å vedta en sammenslåing, men det skal gjøres i praksis også. Her har vi to fylker som i utgangspunktet som har helt forskjellig politisk ståsted og tankesett, selv om de styres av de samme partiene, Ap i posisjon i begge fylker. I Troms har dem lenge styrt etter at hovedsete er den største byen, den skal styrkes for å kunne konkurere om nasjonalearbeidslpasser og om større nasjonaleoppdrag, så det meste legges til Tromsø, noe annet er uhørt. Tankesettet er helt motsatt i Finnmark, så på dette området vil nok politikerne i Finnmark få en brå overgang, og kanskje få seg en overraskelse eller to.

En annen ting er, hvordan skal regionen styres ? Skal politisk og øvrig ledelse være lokalisert i samme by ? Skal den styres etter en parlamentaristisk styremåte eller skal man bruke formannskapsmodellen ? Troms er i dag styrt etter parlmamentarisktisk styresett og Finnmark etter formannskapsmodellen.

Når vedtaket kom om å slå sammen Troms og Finnmark på stortingeet, så ble det sagt at Finnmark vil få kompensert for evt tapte arbeidsplasser, da ligger det i kortene at Trromsø blir hovedsete, noe annet vil også for mange virke rart og unaturlig, siden Tromsø har universitetet, UNN og statsarkivet. Dette er store statlige institusjoner som er viktig.

Troms fylke har erfaring i gjennom flere tiår med å styre en mye støtte ardministrasjon enn hva ledelsen i Vadsø har, som har 130 arbeidsplasser i administrasjonen i Vadsø, og det jobber i underkant av 3000 i de fylkeskommunene til sammen.

Håper ikke Finnmarkspolitikerne kun ser på lokalisering, men det viktigste er hvilke kompetanse er hvor, slik at den nye regionen får en bredere og høyere kompetanse enn fylkene har i dag, da kommer man styrket ut av sammenslåingen.

Uansett hvordan man ser og ikke ser på dette og om man enig eller uenig i sammenslåingen, så vil dette blir smertefullt for folk i Vadsø uansett, dem vil sitte igjen med fylkesmanen og den lille administrasjonen, men dem vil ikke kunne klare å hus en regionadministrasjon som skal tiltrekke seg kompetanse på områder som byen over hode ikke har i dag og aldri hatt en gang, man kan ikke forvente at Vadsø med sine 6100 innbyggere skal tiltrekke seg like god og høy kompetanse som en universitetsby på vel 76 000, det er direkte urealistisk. Jeg håper ordføreren i Vadsø setter sine politiskevenner i kommunestyret i arbeid med å styrke det private næringslivet og jobber målrettet for å få på plass bedre inovasjon enn kommunen har i dag, det trengs sårt. Noe som forøvrig gjelder de fleste kommunene i Finnmark.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *