Når mediene serverer oss lesere fake news

Print pagePDF pageEmail page

 

Nå har det i mediene selv, blant politikerne og vanlige folk vært snakket om fake news i lengre tid, gjerne har mediene koplet fake news utelukkende opp mot Russland og russiske medier, det har vært gjort konsekvent i fra mediene i Norge og USA. Fox News kan dette med å bruke narrativ konsekvent, dem har tatt bruken til det absurde. Enn når norskemedier direkte er med på å spre fake news, falske nyheter / uriktige nyheter ??

Det ferskeste eksemplet på fake news fant jeg på Dagbladet sin nettside. Om det er disse to politimennene som bevisst bruker Dagbladet for å spre uriktige opplysninger ut til det norskefolk eller om det er Dagbladet selv som lar seg bruke kynisk og rått uten en gang å sjekke opp det disse politimennene sier er korrekt eller ikke, er ikke godt å si. Uansett hva som er bakgrunnen for å spre disse uriktige opplysningene så blir resultatet det samme, det norskefolk blir servert fake news i beste sendetid. Ekstra allvorlig blir det når både politiet og mediene sammen står bak dette.

Det som gjør at denne artikkelen serverer fake news er flere uriktige opplysninger som komme fra disse to politimennene. Det blir hevdet at dem har mistet jobben sin, det er ikke riktig. Dem har fått nytt tjenestested, flyttet fra Hammerfest til Kirkenes pga opprettelsen av Finnmark politidistrikt, dem fikk tilbud om å flytte til Kirkenes og få betalt pendling mellom Hammerfest og Kirkenes, noe dem har takket ja til. For det andre, som det også hevdes i artikkelen at Hammerfest politistasjon er lagt ned, det er heller ikke riktig, eksisterer i beste velgående. For det tredje, operasjonssentralen og hovedsete for Finnmark politidistrikt er i Kirkenes, ikke i Hammerfest.

Når man ser på denne feilinformasjonen samlet så skulle man tro at dem var blitt ofret pga politireformen, noe som overhode ikke er tilfelle. Når man slår sammen to politidistrikt, da må naturligvis en av operasjonssentralene bli lagt ned, noe som skjedde i dette tilfellet.

Det som er det allvorlige i denne saken er at folk i Norge skal kunne ha full tillit til både det politifolk / politiet presenterer og sier til folk, det samme er mediene avhengig av. Når blir presentert artikler / historier med så mange feil / løgner / fake nws som de fleste vil kalle dette, så er dette med på å undergrave tilliten til både politiet og mediene. Dette bør det tas tak i, slikt skal ikke forekomme.

Nå er det sikkert mange som tenker at dette er en fillesak og er ikke viktig i det hele tatt, men dette er faktisk meget viktig. Nå mediene som i dette tilfellet gir seg i kast med detaljer som f.eks hvor ting er lokalisert, har dem blit omplassert eller mistet jobben osv, så er det utrolig viktig at mediene holder seg pinlig nøyaktig til hva som er fakta, selv om det kanskje kan / muligens være skrive feiler inn i bildet, så bør mediene lese i gjennom artiklene slik at nettopp detaljene blir helt korrekt. Hvis det er snakk om at disse politifolkene har uttrykt seg feil eller sagt ting som ikke er riktig, så er det meget allvorlig, politifolk skal ikke bidra til at uriktig opplysninger blir spredd ut til befolkningen som en sannhet, det er bidra til at fake news spres som en sannhet. Dette bidrar til å svekke tilliten til politiet, som allerede er svekket etter 22 juli og hvordan varsleren i Bergen ble behandlet av sine egne i forbindelse med drapet på Monica utenfor Bergen. Eller er det så at det er en ukultur i politiet at dem ikke forteller sannheten til folket ??

Mediene i Norge er helt avhengig av tilliten fra befolkningen på den måten at folket må og skal kunne stole på at det avisene og tvkanalene sender er sant, det er ikke rom for å tolke en gang hva som er sant eller ikke sant, det er derfor undersøkende journalistikk er så utrolig viktig, det skal brukes tid på å undersøke hva som er sant og ikke. I dette tilfellet kunne Dagbladet tatt en telefon til politimesteren i Finnmark og stilt noen spørsmål omkring denne saken, da ville dem fort oppdaget at ting er nok litt annerledes enn som så.

Nå har det seg slik at det er om å gjøre å presentere en nyhet / sak først blant mediene, om å gjøre å være først ute med en sak, det går i hundre på desken for å få saken ut, aller helst før den blir publisert. Denne konkuransen mellom mediene går utover kvaliteten på journalistikken og utover kvaliteten på nyhetene som folk blir presentert. Det går både utover selve faktainnholdet i det som blir presentert og det går utover kvaliteten på skriftsspråket, sikkert mange som har irritert seg over alle skrivefeilene og andre detaljer i artiklene, spesielt det som presenteres på nettavisene.

Nå får vi som leser nyheter og andre passe på og korrigere mediene hvis dem skriver noe feil, uansett hvor ubetydelig ting virker så er det like viktig for det at vi mennesker påpeker ting som er feil ovenfor mediene, dem er ute etter tabloide overskrifter for å selge mest mulig aviser, noe som også er med på å forringe kvaliteten på nyhetene, hva som er sant og ikke osv osv osv, så her har mediene en jobb å gjøre for å bli mer troverdig, hvis sannheten i nyhetene som mediene presenterer er på nivået som i denne artikkelen da blir medienorge snart utelukkende bestående av fake news.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *