Staten forfalsker befolkningens forfedre og historie

Print pagePDF pageEmail page

Det er noe som heter når man driver med slektsforskning, man skal være tro mot sine kilder. Det betyr, man skal sitere sine kilder ordrett og fortelle sannheten om innholdet i sine kilder. Hvorfor skriver jeg dette ? Jo, vi er i ferd med å forfalske vår historie, spesielt gjelder dette for Nord-Troms og for Vest-Finnmark, vi gjør forfedrene og slektshistorien til befolkningen til noe den ikke er. Vi gjør i dag befolkningen om til samer, for å gi sametinget mer makt og mer legitimitet, noe som er meget grovt overgrep mot befolkningen.

Denne prosessen startet i 1979 med Alta / Kautokeino utbyggingen, da ble nærmest samene gjort til guds utvalgte folk av stortinget, og det på bekostning av resten av befolkningen i Finnmark, nå er vi kommet så langt at alle skal gjøres til same om du vil eller ikke. For å ta den største kommunen / byen i Nord-Troms og Finnmark, Alta for oss å se litt på befolkningen og hva politikerne klare å på stå. I sak 57 / 2018 så er dette en såkalt samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget, samarbeid er greit nok men det er verre med begrunnelsen. Det påstås i avtalen « et stort antall innbyggere har samisk bakgrunn « og « antall elever i skolen og i barnehagen osv «, jeg må spørre som Randine Wisløff gjorde i sin artikkel i Altaposten den 07.10.2018, hvor har dere tallene fra ?? Hvordan kan dere dokumentere dette ?? – Problemet er ikke avtalen, men at innholdet kan ikke dokumenteres. Det er rett og slett ei forfalskning av bakgrunnen til befolkningen i Alta.
» class=»wp-more-tag mce-wp-more» alt=»» title=»Les mer…» data-mce-resize=»false» data-mce-placeholder=»1″ />
Forfedrene til dagens innbyggere i Alta kan vi f.eks ta utgangspunkt i folketelling 1910, disse vil være besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre til dagens innbyggere i Alta. I Alta i 1910 bodde det 4995 mennesker, av disse var det 208 som oppga at dem var av samiskavstamning og pratet samisk og det var 606 personer som oppga av dem var av finsk / kvensk bakgrunn og pratet finsk / kvensk og resten av befolkningen var norsk, altså over 4000 mennesker av de 4995 var norsk. Folketellingen for 1910 for alle kommuner i Norge kan lastes ned i pdf-format på nettsiden arkivverket.no, så kan politikerne selv sette seg ned og telle en og en innbygger og hvor dem bodde og hvilket språk dem brukte og deres barn og andre opplysninger.

Når da politikerne Alta klarer da å påstå at et stort antall innbyggere i Alta har samisk bakgrunn, så er det basert på løgn og historie forfalskning. Målet er å få flest mulig inn i samemanntallet slik at sametinget får størst mulig statsstøtte, det er et økonomisk motiv som det ikke vil snakkes om.

Så hva er slektshistorien til befolkningen i Alta ? I hovedsak norsk og  finsk / kvensk. Som alle som kjenner til det å brenne tjæremile, altså skikken ved å utvinne tjære, det var det noe som i hovedsak ble gjort av kvener / finlendere som kom til Nord-Troms og Finnmark, dem brukte tjæren til å tjærebre båtene sine som dem brukte til laksefiske og dem solgte tjære til nordmenn og samer, dette var ikke noe nordmenn og samer drev med, men dem kjøpte tjære fra kvenene som kom til Nord-Troms og Finnmark. Det ble for noen årsiden gravd ut ei tjæremile i Alta, den ble datert til å være ca 400 år gammel, altså tibake til 1600-tallet. Ergo kan man med god sikkerhet si at de som innvandret fra Tornedalen til Alta-området så kom allerede de første på 1500-tallet, fordi dem hadde i flere generasjoner drevet med laksefiske i Alta når ALI ble stiftet i Alta, det var på 1700-tallet. Det var også kvenene som kom fra Tornedalen som stiftet Alta laksefiskeintresentskap ( ALI ).

Nå har Altaposten i gjennom flere artikler skrevet om kvenene og om deres historie, og om disse utgravningene og mange i Alta spørs seg, hvor i alle dager får politikerne det fra at min familie og slekt er samer ? Folk spør seg, hva er det vi driver på med ? Selv politikere som sitter i kommunestyret i Alta som stemte for avtalen, har finske forfedre, men likevel står dem oppført i samemanntallet som same. For øvrig er det å være same en livsstil ikke en etnisitet.

Hvordan kan det gå så galt som dette her at vi gjør vår egen befolkning om til noe dem ikke er ??

Når sametinget ble opprettet etter utbyggingen av Alta / Kautokeino vassdraget så ble det vedtatt at sametinget skal motta støtte fra staten i  forhold til antall mennesker som står i samemanntallet. I tillegg så er vilkårene for å stå i samemanntallet blitt endret med årene. I dag så holder det å føle seg som same  eller at oldeforeldrene snakket samisk eller man er barn av en som står i samemanntallet. Hva er det å føle seg som same ? Hvem kan dokumentere om oldeforeldrene snakket samisk eller finsk så fremt man selv ikke har snakket med dem ??

Vet du at sametinget større innflytelse under offentlige høringer enn alle andre organisasjoner og offentlige innstanser i Norge ?? Jeg ble den 22.10.2018 gjort oppmerksom på  at det skulle være høring på Stortinget en 25.10.2018 om endring av sameloven i Kommunal – og forvaltningskommiteen hvor mange organisasjoner, offentlige etater og sametinget skulle møte. Under høringen, og det som fikk meg til å reagere var at sametinget var tildelt taletid på 25 min og de øvrige 5 minutter, en klar forskjellsbehandling i favør av sameting, og tillegg så fikk sametinget ha et privat møte med hele komiteen i forkant av høringen på 30 minutter. Jeg sendte så en  epost til Kommunal – og forvaltningenskomiteen hvor jeg spurte om årsaken til denne diskrimineringen av etniske nordmenn og de med finsk bakgrunn siden sametinget var tildelt 25 minutter taletid og de øvrige 5 minutter, handler om at høringer skal være demokratiske og åpne. Svar fikk jeg, og sjokk fikk jeg. Marianne Brænden svarte påvegne av Kommunal – og forvaltningskomiteen følgende den 23.10.2018, sitat « Komiteen følger i denne saken gjeldende retningslinjer fra Stortingets presidentskap fra 2013 som peker på at Sametingets særskilte adgang til å uttale seg når det treffes avgjørelser som har betydning for samiske interesser. Det er i retningslinjene vist til både nasjonalt og internasjonalt regelverk. Komiteen har også i tråd med disse retningslinjene satt av en romslig ramme i høringen til Sametinget « sitatslutt»

Når man ser på alle de ulike sidene av det å gjøre om historien til ei hel befolkning så er det utelukkende øknomiske motiver og tilegne seg en udemokratisk makt i det norske samfunnet på bakgrunn av hva man føler seg som eller at man trodde sine forfedre snakket ett bestemt språk som ikke kan dokumenteres i det hele tatt, basert på ren og skjær svindel og bedrag, fordi Sametinget får tilskudd fra Staten over statsbudsjettet i forhold til antall mennesker som står i samemanntallet, som trosamfunnene får, ergo er det ett stort økonomisk motiv i om å gjøre befolkningen til samer, ergo også svindel.

Det er ingen som er uenig i at fornorskningen av samene som foregikk frem til 1950-tallet var et overgrep, og at Hitlers forsøk på å utrydde jødene var en krigsforbrytelse, men i forsøket på å rette opp dette fra politikerne og den Norskestat så blir det ikke riktig å forfalske historien til tusenvis av mennesker Nord-Troms  & Finnmark ved å gjøre dem til samer når dem ikke er det, det er påtide at befolkningen som har finske / kvenske forfedre får sin rettmessige annerkjennelse, det som foregår i dag er direkte å frata disse og deres barn og etterkommere sin fortid, historien skal forfalskes i god markedsøkonomisk ånd.

Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *